Czy polskie firmy są gotowe do wykorzystania unijnych funduszy na cyfryzację?

Czy polskie firmy są gotowe do wykorzystania unijnych funduszy na cyfryzację?
Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP, członek zarządu Sputnik Software. Źródło: Sputnik Software
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Firmy muszą szybko przygotować się do nowych przetargów na wdrożenia rozwiązań technologicznych w urzędach. Po raz pierwszy w historii polskiego rynku usług IT dla sektora publicznego perspektywy finansowe dwóch rozwojowych planów siedmioletnich Polski i UE nakładają się. ‒ Oznacza to spory dopływ finansowania dla rynku i rosnące zapotrzebowanie na usługi IT w ciągu co najmniej najbliższych pięciu lat - zapowiada Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP, członek zarządu Sputnik Software.

Według Umowy Partnerskiej na okres 2021‒2027 Polska otrzyma do zagospodarowania około 76 mld euro na programy ogólnokrajowe i regionalne, w tym 72,2 mld euro w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Nowa perspektywa funduszy unijnych na lata 2021‒2027 będzie skupiać się na dofinansowaniu projektów wspierających transformację cyfrową oraz zrównoważony rozwój gospodarczy

Zdaniem eksperta warto przyjrzeć się temu gdzie i na co zostaną wydatkowane środki unijne i dopasować strategię i produkty spółek do potrzeb rynkowych.

76 mld euro na programy ogólnokrajowe i regionalne

 ‒ W ramach najnowszej perspektywy unijnej na lata 2021‒2027, w lutym zakończyły się konsultacje Umowy Partnerskiej. Dokument ten określa uzgodnioną z Komisją Europejską strategię wykorzystania Funduszy Europejskich skierowaną zarówno do urzędników, jak i beneficjentów z sektora prywatnego, którzy będą realizować dofinansowywane projekty.

Według ustaleń, Polska otrzyma do zagospodarowania około 76 mld euro na programy ogólnokrajowe i regionalne, w tym 72,2 mld euro w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Cele i zakres projektów, a także odpowiedzialne za zarządzanie funduszami instytucje, programy oraz ich finansowanie zostały określone w dokumencie, łącząc oczekiwania Komisji Europejskiej z wyzwaniami wynikającymi z krajowych dokumentów strategicznych, takich jak np. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju.

Nowa perspektywa funduszy unijnych na lata 2021‒2027 będzie skupiać się na dofinansowaniu projektów wspierających transformację cyfrową oraz zrównoważony rozwój gospodarczy. W tym celu w ramach polityki spójności środki zostaną przydzielone m.in. na kolejną edycję Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – tłumaczy Sławomir Hemerling-Kowalczyk.

Czytaj także: Krajowy Plan Odbudowy i droga do Gospodarki 4.0

Najwięcej czyli 2,36 mld euro dla województwa śląskiego

Podobnie jak w latach 2014‒2020, najwięcej czyli 2,36 mld euro w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie przydzielono województwu śląskiemu. Kolejnymi największymi beneficjentami będą województwa: lubelskie, mazowieckie i podkarpackie ‒ odpowiednio 1,77, 1,67 i 1,66 mld euro.

Ponad miliard euro na rozwój sieci szerokiego dostępu do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa otrzymają województwa: łódzkie (1,63 mld euro), małopolskie (1,54 mld euro), kujawsko-pomorskie (1,47 mld euro), zachodnio-pomorskie (1,31 mld euro), warmińsko-mazurskie (1,23 mld euro), pomorskie (1,13 mld euro), świętokrzyskie (1,1 mld euro) i wielkopolskie (1,07 mld euro).

Przy podziale środków na regiony wzięto pod uwagę poziom rozwoju poszczególnych województw i zastosowano algorytm, oparty na obiektywnych kryteriach

Najmniej środków unijnych w ramach tego programu do zagospodarowania będą miały województwa: podlaskie (0,99 mld euro), dolnośląskie (0,87 mld euro), opolskie (0,76 mld euro) i lubuskie (0,73 mld euro).

Przy podziale środków na regiony wzięto pod uwagę poziom rozwoju poszczególnych województw i zastosowano algorytm, oparty na obiektywnych kryteriach, takich jak np. liczba ludności i PKB per capita, jednak ostateczne przydziały w programach regionalnych jeszcze zostaną poddane wnikliwej ocenie.

Wysokość funduszy przypadających na województwa, obrazuje mapa:

Wysokość funduszy przypadających na województwa, mapa Polski
Źródło: Sputnik Software

Czytaj także: MRPiT: cyfryzacja najważniejszych procedur budowlanych do końca 2023 roku

 ‒ Najwięcej, a mianowicie 2,07 mld euro, województwo śląskie otrzyma z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, co łącznie ze środkami unijnymi w ramach polityki spójności przyniesie ponad 4 mld euro na inwestycje rozwojowe w regionie w ciągu najbliższej dekady.

Środki funduszu przeznaczone na zmniejszanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu trafią także do pięciu województw związanych z górnictwem: łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubelskiego.

Ponadto, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w dużej mierze wesprze kolejną edycję Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, który tradycyjnie obejmuje pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

2,07 mld euro, województwo śląskie otrzyma z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, co łącznie ze środkami unijnymi w ramach polityki spójności przyniesie ponad 4 mld euro na inwestycje rozwojowe w regionie w ciągu najbliższej dekady

Perspektywa finansowa na lata 2021-2027 przewiduje w tym celu zagospodarowanie ponad 11 mld euro środków unijnych, czyli prawie o 3 mld więcej niż poprzednia, a poza dotychczasowymi beneficjentami tego programu na pieniądze również będzie mogła liczyć część województwa mazowieckiego – dodaje Sławomir Hemerling-Kowalczyk.

Digitalizacja sektora publicznego

‒ Wzmocnienie potencjału cyfrowego sektora publicznego w Polsce na rzecz nowoczesnej gospodarki jest jednym z celów polityki spójności, a działalność Grupy Sputnik w znacznej mierze koncentruje się na informatyzacji administracji samorządowej.

Obserwujemy działania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, analizujemy cele, na które będą przeznaczone fundusze unijne w najbliższych latach i budujemy strategię oraz innowacyjne produkty, które wpiszą się w potrzeby rynkowe. Tworzymy zintegrowane narzędzia, które będą wspierać urzędników w codziennej pracy i zapewnią komfort wykonywania obowiązków, również w wirtualnej rzeczywistości.

Wzmocnienie potencjału cyfrowego sektora publicznego w Polsce na rzecz nowoczesnej gospodarki jest jednym z celów polityki spójności

Na przełomie lat 2022‒2023 oczekujemy ogłoszenia pierwszych przetargów, do których przystąpimy bogatsi o wieloletnie doświadczenie. Jesteśmy „głodni wyzwań” i z optymizmem patrzymy w przyszłość – komentuje Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP, członek zarządu Sputnik Software.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka a Technologie | Cyfryzacja nie jest celem samym w sobie

Źródło: Sputnik Software