Czeski robo-doradca chce ułatwić inwestowanie Polakom

Czeski robo-doradca chce ułatwić inwestowanie Polakom
Radim Krejčí, fot. Portu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O powstałej w Czechach platformie inwestycyjnej Portu, która właśnie rozpoczyna działalność w Polsce rozmawiamy z jej założycielem Radimem Krejčí.

Robert Lidke: Polacy mają już wiele możliwości inwestycyjnych także poza Polską, czym Portu może ich przekonać do siebie?

Radim Krejčí: Portu to nowoczesna, skuteczna i przystępna opcja inwestycyjna dla tych, którzy nie chcą tracić czasu na studiowanie strategii inwestycyjnych i obserwowanie akcji na rynku.

Jest stworzona do pasywnego inwestowania i jest bardzo prosta w obsłudze. W ciągu kilku minut klient otrzymuje portfel stworzony na zamówienie, który jest zdywersyfikowany i skomponowany przez profesjonalistów inwestycyjnych. Klienci mogą skorzystać z polskojęzycznej obsługi klienta poprzez telefon lub czat, gdy tylko mają jakiekolwiek trudności lub pytania.

Portu jest również częścią WOOD & Company, firmy inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej z ponad 30-letnią historią i dwunastym największym graczem na warszawskiej giełdzie.

Czy Portu włącza do swojej oferty ETF-y zawierające polskie papiery wartościowe?

Bardziej doświadczeni inwestorzy mogą budować swój portfel inwestycyjny wybierając fundusze ETF z naszej listy, jednym z nich jest Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF. Ten ETF składa się w ok. 65% z polskich akcji.

Pracujemy również nad nową usługą, która umożliwi użytkownikom włączenie do portfela konkretnych akcji blue chipów z warszawskiej giełdy. Powinniśmy uruchomić tę nową usługę na początku przyszłego roku.

Jak dużo funduszy ETF oferuje Portu?

W naszej ofercie znajduje się 50 funduszy ETF (załącznik). Są to instrumenty giełdowe akcyjne, obligacyjne, towarowe i kryptowalutowe.

Lista ta jest stale poszerzana – do końca tego roku obejmie pojedyncze akcje zachodnioeuropejskich i amerykańskich blue chipów.

Gdzie znajduje się rachunek inwestycyjny na platformie Portu?

Rejestracja papierów wartościowych jest zarządzana przez czeski oddział WOOD & Company. Papiery wartościowe są przechowywane u naszego globalnego depozytariusza BNP Paribas, a salda gotówkowe w złotych są przechowywane na rachunku zbiorczym prowadzonym w polskim oddziale BNP Paribas.

Wszystko jest przechowywane pod nazwiskiem klienta i oddzielnie od majątku firmy.

Który organ nadzoruje Portu w zakresie działalności oferowanej polskim inwestorom? Czy platforma podlega w jakimś stopniu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Ze względu na charakter usług świadczonych przez Portu w Polsce (świadczonych transgranicznie z Czech), jest ona nadzorowana wyłącznie przez Czeski Bank Narodowy (CNB). Niemniej jednak podlega on nadzorowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie wszystkich usług inwestycyjnych świadczonych na rzecz konsumentów.

Jesteśmy nadzorowani przez KNF, ale tylko pośrednio. Oznacza to, że urząd ten nie może bezpośrednio wysłać do nas kontroli, ale jeśli ma jakieś zastrzeżenia może zwrócić się do CNB (Czeskiego Banku Narodowego – naszego bezpośredniego regulatora) i CNB zajmie się daną sprawą.

Gdzie, przed jakimi organami będą rozstrzygane spory pomiędzy polskimi klientami a Portu?

Wszystkie spory wynikające z, lub w związku z usługami świadczonymi przez Portu podlegają prawu czeskiemu. Wszystkie spory pomiędzy klientami, a Portu będą rozstrzygane przez czeskie sądy.

Jednakże zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem UE wszyscy konsumenci mają prawo wnieść pozew do sądu w kraju swojego stałego zamieszkania.

Czy można inwestować na Portu niezależnie, tzn. omijając rekomendacje Portu, rezygnując również z rebalancingu?

Tak, bardziej doświadczeni inwestorzy mogą stworzyć własną strategię inwestycyjną, wybierając ETF-y z naszej listy. Mogą też swobodnie zdecydować, czy chcą automatycznego rebalansowania takiej strategii, czy nie. Ponadto, użytkownicy mogą wybrać z przygotowanych wcześniej strategii tematycznych (zrównoważona przyszłość, technologia, e-sporty…).

W co jeszcze oprócz ETF – ów inwestuje Portu?

Poza ETF-ami, Portu oferuje szereg instrumentów typu ETP i ETN w ramach Portu Crypto, który pozwala doświadczonym inwestorom zbudować własną strategię inwestycyjną w kryptowaluty.

xxx

Za platformą Portu stoi środkowoeuropejska grupa inwestycyjna WOOD & Company. Założycielem Portu.cz jest Radim Krejčí – osoba z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów. 

Radim Krejčí karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w startupie o nazwie Patria Online, która z czasem stała się czeskim odpowiednikiem Reuteursa, portalem analitycznym i informacyjnym dla inwestorów.

Po przejęciu firmy przez Československá obchodní banka (Czechosłowacki Bank Handlowy) dotychczasowe kierownictwo, wraz z Radimem Krejčí, postanowiło odejść i stworzyć nowy projekt – unikalną inwestycyjną platformę roboadvisory. To przedsięwzięcie pomogli sfinansować partnerzy z WOOD & Company.

Portu.cz. jest obecnie największym robo-doradcą w Europie Środkowej. Ma obecnie ponad 148 000 użytkowników i ponad 2,2 mld zł pod zarządzaniem.

Źródło: aleBank.pl