Cyberprzestępstwa: uważaj na oszustwa typu „na wnuczka”

Cyberprzestępstwa: uważaj na oszustwa typu „na wnuczka”
Fot. stock.adobe.com / Elnur
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poniżej publikujemy komunikat FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Głównej Policji z dnia 27 lutego 2023 roku.

komunikat Fincert.pl
Źródło: ZBP

Policja i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich odnotowują przypadki oszustw z wykorzystaniem zaawansowanej manipulacji polegającej na podszywaniu się pod osoby bliskie np. pod wnuczka lub pod inne osoby będące przedstawicielami instytucji zaufania publicznego, w tym policjantów czy pracowników banków, wywołując silny stan niepokoju w celu wyłudzenia pieniędzy.

Cechą charakterystyczną opisanych działań przestępczych jest z wykorzystaniem zaawansowanej socjotechniki podszycie się pod członka rodziny lub przyjaciela, który się znalazł w trudnej sytuacji i potrzebuje natychmiastowej pomocy finansowej. Przestępcy podszywają się również pod przedstawicieli instytucji zaufania publicznego takich jak Policja lub banki informując o zagrożeniu pieniędzy ulokowanych przez klienta i potrzebie podjęcia natychmiastowych działań w celu ich zabezpieczenia przed kradzieżą.

Czytaj także: Uwaga na SMS-y, maile i telefony od oszustów

Oszustwa „na wnuczka” i „na policjanta”

Przedstawione powyżej schematy działań przestępców należy traktować jako przykładowe, gdyż przestępcy rozwijając swój proceder tworzą nowe scenariusze działania oparte na fikcyjnych historiach.

Cechami wspólnymi tego typu przestępstw są:

• kontakt telefoniczny;

• stosowanie manipulacji;

• podszycie się pod osobę bliską lub wzbudzającą zaufanie;

• wprowadzenie w stan silnych emocji wywołujących ograniczone postrzeganie rzeczywistości i błędną ocenę sytuacji;

• nakłanianie do wypłaty pieniędzy ze swojego rachunku bankowego.

Poniżej przedstawiamy przykładowe warianty działania przestępców.

Wariant I – „na wnuczka” – osobę bliską

Przestępcy nawiązując kontakt telefoniczny z potencjalną ofiarą, który może trwać nawet kilka godzin, swoje działania dzielą na kilka etapów:

• w pierwszym etapie oszust podszywając się pod osobę bliską lub jej znajomego buduje poczucie zagrożenia dla bliskiej osoby i wskazują na konieczność udzielenia bardzo pilnej pomocy finansowej;

• w drugim etapie oszust włącza do gry inną osobę, która odbierze pieniądze, aby rzekomo przekazać je zagrożonej osobie bliskiej;

• w trzecim etapie ofiara wypłaca pieniądze z kasy w banku i przekazuje je zgodnie z instrukcją podaną przez oszusta;

• alternatywnie dla powyższych etapów: drugiego i trzeciego przestępcy mogą wskazywać potrzebę przelania pieniędzy na podany przez nich rachunek bankowy.

Wariant II – „na policjanta” – przedstawiciela instytucji zaufania publicznego

Podobnie jak to ma miejsce w wariancie nr I przestępcy nawiązują kontakt z potencjalną ofiarą z wykorzystaniem telefonu:

• w pierwszym etapie oszust podszywając się pod policjanta lub inną osobę reprezentującą instytucję zaufania publicznego kontaktuje się budując poczucie zagrożenia i informując o wysokim ryzyku utracenia pieniędzy;

• w drugim etapie oszust wskazuje bezpieczną metodę ochrony pieniędzy przed złodziejami – może to być tzw. „bezpieczne konto”;

• w trzecim etapie zmanipulowana ofiara przelewa pieniądze na wskazany przez oszusta „bezpieczny rachunek” lub może dokonać wypłaty pieniędzy w oddziale banku i wpłaceniu ich w bankomacie z wykorzystaniem kodu BLIK lub porzuceniu ich we wskazanym przez przestępców miejscu.

Czytaj także: AI ułatwi tworzenie wiarygodnych fake newsów?

Jak się bronić przed cyberprzestępcami?

Kiedy ktoś dzwoni i próbuje wywierać na Tobie presję, wymuszając wypłatę pieniędzy, stosuj się do poniższych zasad:

1. zachowaj spokój;

2. nie wykonuj ślepo poleceń;

3. rozłącz się i weź kilka głębokich wdechów;

4. zweryfikuj opisaną sytuację:

• w przypadku scenariusza „na wnuczka” – powiadom najbliższych o zdarzeniu – zweryfikuj przedstawioną Ci historię;

• w przypadku scenariusza „na policjanta” – skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub instytucją, pod którą podszył się oszust;

5. Powiadom Policję o usiłowaniu popełnienia przestępstwa lub o jego popełnieniu.

6. Powiadom swój bank, dzwoniąc do niego na numer infolinii znajdującej się na stronie internetowej banku – nigdy nie korzystaj z numeru podanego przez oszustów podczas rozmowy.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym traktującym o oszustwach typu „na wnuczka” zrealizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Żorach – link:

https://youtu.be/INnelwiQqLc

oraz dostępnym na stronie Policji

https://zory.policja.gov.pl/k31/informacje/wiadomosci/353753,To-gra-o-Twoje-pieniadze.html

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP – Centrum Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Komenda Główna Policji

Źródło: BANK.pl