Credit Agricole: efekty bazy ograniczyły wzrost płac

Credit Agricole: efekty bazy ograniczyły wzrost płac
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z opublikowanymi w środę danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 6,7% r/r z 6,8% w lutym, kształtując się poniżej naszej prognozy (7,0%) i powyżej konsensusu rynkowego (6,5%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu o 5,3% r/r wobec 5,4% w lutym.

#KrystianJaworski z #CréditAgricole: w najbliższych miesiącach roczna dynamika płac będzie się kształtować w przedziale 7-8% #płace #wynagrodzenia #zatrudnienie #GUS #rynekpracy #praca

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki płac był efekt wysokiej bazy sprzed roku związany z wypłatą (wyjątkowo w marcu) drugiej raty premii rocznej, tzw. 14-tki w Katowickim Holdingu Węglowym. Czynnikiem negatywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń w marcu br. była również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych, obniżająca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. W przeciwnym kierunku oddziaływały natomiast podwyżki pensji w KGHM. W kolejnych miesiącach oczekujemy nieznacznego wzrostu rocznej dynamiki płac wspieranej przez narastającą presję płacową w szeregu branż oraz ustąpienie wskazanego powyżej efektu wysokiej bazy. W konsekwencji, w najbliższych miesiącach roczna dynamika płac będzie się kształtować w przedziale 7-8%.

Czytaj także: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w marcu do 4886,56 zł. Zatrudnienie również w górę >>>

 

Stabilizacja wzrostu zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w marcu o 8,3 tys. m/m wobec wzrostu o 10,4 tys. w lutym. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w marcu w porównaniu do lutego i wyniosła 3,7% r/r. Naszym zdaniem czynnikiem wspierającym wzrost zatrudnienia jest stopniowe przyspieszenie realnego wzrostu płac, sprzyjające powrotowi na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, a także rosnące rejestrowane zatrudnienie imigrantów z Ukrainy. Naszą ocenę wspierają wyniki badań koniunktury w przetwórstwie (PMI). Od początku br. składowa indeksu dotycząca zatrudnienia znajduje się wyraźnie powyżej wartości obserwowanych w II poł. ub. r. i w marcu osiągnęła ona najwyższą wartość od kwietnia 2017 r.  

W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce. Wyhamowanie wzrostu zatrudnienia nastąpi mimo spodziewanego przez nas zwiększenia inwestycji publicznych i przedsiębiorstw, których potencjalnie korzystny wpływ na zatrudnienie będzie ograniczany przez rosnące trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Konsumpcja przyspieszyła w I kw.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosło przeciętnie 5,3% r/r w I kw. wobec 4,7% w IV kw. ub. r. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zwiększenia dynamiki spożycia prywatnego w I kw. 2018 r. (5,2% r/r wobec 4,9% w IV kw. 2017 r.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i cen obligacji.