Coraz więcej ryzyk w handlu światowym

Coraz więcej ryzyk w handlu światowym
Fot. stock.adobe.com / APHIRAK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inwazja na Ukrainę i ponowne pojawienie się ognisk zakażeń Covid-19 w Chinach uderzą w 2022 roku w światowy handel z podwójną siłą: niższymi wolumenami i wyższymi cenami, podkreślają eksperci Allianz Trade.

Według prognoz w 2022 handel wzrośnie o +4,0% w ujęciu ilościowym (-2 punkty procentowe mniej niż oczekiwano przed wojną) i aż o +10,9% w ujęciu wartościowym (wobec +7,2% oczekiwanych wcześniej).

Najbardziej narażone na efekty zerwania dostaw z Rosji są firmy w Europie Środkowo-Wschodniej

Istniejące już przed wojną ryzyko dwucyfrowego spadku wolumenu handlu światowego w I półroczu 2022 roku jeszcze wzrosło.

Skutki zerwania dostaw z Rosji

Spadek zaufania i popytu spowoduje utratę 480 mld USD eksportu do Rosji i krajów strefy euro w 2022 roku (podzieloną mniej więcej równomiernie między te dwa kierunki).

Najbardziej narażone na efekty zerwania dostaw z Rosji są firmy w Europie Środkowo-Wschodniej – udział rosyjskich produktów (energetycznych, metalowych, rolno-spożywczych) w lokalnej produkcji wynosi: Bułgaria (blisko 9% PKB), Litwa (ponad 5% PKB) i Węgry (ponad 2% PKB).

Całkowite zerwanie stosunków dla czterech największych gospodarek strefy euro oznaczałoby utratę do 0,4% PKB i 1,1% eksportu.

Czytaj takze: NBP: wyższy wzrost stóp procentowych i inflacji, niższy PKB; prognoza centralna analityków

Kolejna fala Covid-19 w Chinach

Większym problemem dla globalnych łańcuchów dostaw jest ponowne występowanie ognisk zakażeń Covid-19 w Chinach, gdzie kontynuowana jest polityka „zero Covid”.

Terminy dostaw będą prawdopodobnie nadal wydłużone przez cały rok 2022.

Ceny ropy w górę

Koszty handlu mogą wzrosnąć z powodu wyższych cen ropy naftowej: ceny ropy wg Brent i ceny frachtu kontenerowego wykazują od 2020 roku korelację na poziomie 90%, co sugeruje możliwość wystąpienia rekordowo wysokich stawek transportowych na poziomie 14.000 USD/FEU.

Czytaj także: Wojna w Ukrainie: KE przyjęła ramy prawne ws. wsparcia gospodarek państw członkowskich

Kto zyska na wyższych cenach towarów?

Eksporterzy netto towarów (Bliski Wschód, Norwegia, niektóre gospodarki Ameryki Łacińskiej) mogą odnieść korzyści z powodu wyższych cen towarów i potencjalnych efektów wycofania się z eksportu do Rosji.

W Europie nadwyżka handlowa Niemiec zmniejszyłaby się o jedną trzecią, a deficyt handlowy Francji mógłby wzrosnąć o ponad dwie trzecie.

Czytaj także: Instytut Ifo o wpływie wojny w Ukrainie na gospodarkę niemiecką

Analiza Allianz Trade – Handel światowy: Zmagania z wahaniami popytu i cen

Źródło: Allianz Trade