Co zmienić w umowach i regulaminach?: Klauzule umowne pod lupą UOKiK

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.12.foto.53.a.100xW rejestrze klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest obecnie ponad 90 postanowień dotyczących usług finansowych. Bank naruszający w umowach zbiorowe interesy konsumentów podlega karze w wysokości do 10 proc. przychodów.

Urząd prowadzi 16 postępowań wyjaśniających oraz 13 właściwych (sądowych) dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez banki. Najwięcej, bo aż 17 z nich, dotyczy stosowania wpisanych już do rejestru klauzul niedozwolonych. Na przykład postanowienia te uprawniają banki do pobierania dodatkowych opłat za nieterminową spłatę zadłużenia na karcie kredytowej, naliczania wysokich kar umownych w sytuacji rozwiązania umowy lokaty przed terminem czy żądania natychmiastowej spłaty kredytu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej konsumenta. Kolejne 6 postępowań odnosi się do przestrzegania przez banki przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Urząd sprawdza m.in., czy przedsiębiorcy umieszczają wymagane prawem informacje o warunkach zmiany wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Usługi pożyczkowe przez internet

Szybciej, wygodniej, taniej, ale czy zawsze korzystnie możemy uzyskać pożyczkę przez internet? UOKiK sprawdził 24 strony internetowe oferujące szybkie kredyty. Pożyczka bez BIK, szybki kredyt dla każdego, gotówka przez SMS – takimi hasłami instytucje finansowe zachęcają konsumentów do korzystania z ich internetowej oferty. Gdy bank nie chce udzielić nam kredytu, często wybierane są usługi tzw. parabanków. Nie zawsze jednak ich oferta jest dla nas korzystna.

Urząd wziął udział w akcji przeszukiwania internetu w ramach Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN) i sprawdził 24 strony firm udzielających pożyczek w sieci. Pożyczając pieniądze do 80 tys. zł, zawieramy umowę o kredyt konsumencki, która musi określać m.in. całkowity koszt. Decydując się na pożyczkę przez telefon, SMS czy internet, zawieramy umowę na odległość. Od takiej umowy można odstąpić w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Bank ma jednocześnie prawo zatrzymać wpłaconą opłatę przygotowawczą. Sprawdzeni przedsiębiorcy zostali wybrani losowo po wpisaniu do wyszukiwarki haseł, takich jak m.in. chwilówka, szybki kredyt, pożyczka bez BIK. W akcji brały udział delegatury urzędu w Łodzi oraz w Katowicach. Najczęściej pojawiającym się problemem w skontrolowanych ofertach jest brak informacji dotyczących kosztów. Takie dane są wymagane przez prawo i służą porównaniu innych ofert. Co więcej, zawierając umowę na odległość, klient powinien zostać wcześniej poinformowany o zasadach zapłaty ceny, kosztach rozmów telefonicznych, prawie wypowiedzenia umowy – takich informacji również nie zawierały niektóre przeszukane strony.

Ponadto analiza ofert dostępnych w sieci wykazała, że większość banków i parabanków stronę internetową wykorzystuje jedynie do nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami. Dostępne formularze zgłoszeniowe po wypełnieniu dostarczają konsumentowi informacji, czy ma szansę na pożyczkę. Zawarcie właściwej umowy następuje w siedzibie firmy. Wątpliwości urzędu wzbudziło też informowanie, że za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego tylko dana instytucja nie pobiera opłat. Zgodnie z prawem konsument nie może ponosić żadnych kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego.

Tegoroczna akcja przeszukiwania internetu była prowadzona w ramach Internet Sweep Day Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów. Sieć powstała w 1992 r. w celu zapobiegania i zwalczania nieuczciwych praktyk marketingowych o wymiarze międzynarodowym. Głównym jej celem jest wzmacnianie i poprawa egzekucji przepisów chroniących prawa słabszych uczestników rynku – przede wszystkim w odniesieniu do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI