Co robią księgowi, aby ograniczyć swoje ryzyko związane z Polskim Ładem?

Co robią księgowi, aby ograniczyć swoje ryzyko związane z Polskim Ładem?
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wprowadzenie w Polskim Ładzie wielu nowych rozwiązań i zasad związanych z rozliczaniem podatków stało się wyzwaniem dla księgowych zmuszonych do interpretacji niejednoznacznych przepisów. Jedną z konsekwencji wprowadzonych zmian są rosnące obawy księgowych o zakres ich odpowiedzialności w sytuacji podjęcia błędnych decyzji wynikających z zamieszania jakie tworzą nowe przepisy.

Ewentualne błędy wiążą się z odpowiedzialnością karną skarbową, która może pojawić się nawet za kilka lub kilkanaście miesięcy.

Zabezpieczeniem dla księgowych przed taką sytuacją jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności karnej skarbowej

Wątpliwości związane z Polskim Ładem spowodowały wzrost zainteresowania ubezpieczeniami ze strony księgowych i przedsiębiorców nawet o kilkadziesiąt procent.

Ubezpieczyciele mają w swoich ofertach takie produkty skierowane dla przedsiębiorców, osób fizycznych pracujących w działach księgowych oraz dla biur rachunkowych.

Jeśli chodzi o wysokość ubezpieczenia, to ustala ją osoba ubezpieczająca, tak by pokryła ona ewentualną karę i mandaty karne skarbowe. Oczywiście również koszty adwokata oraz ‒ w stosunku do pracodawcy ‒ trzykrotność wynagrodzenia.

Bierze się też pod uwagę koszty związane z odtwarzaniem zniszczonych dokumentów oraz straty wizerunkowe (dobrego imienia).

Czytaj także: Polski Ład: obietnica wyrozumiałości nie ochroni podatnika; potrzebne interpretacje ogólne Ministra Finansów

Zapytaliśmy ekspertów jak w praktyce wygląda zainteresowanie takimi ubezpieczeniami.

Komentują: Magdalena Kiepurska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży Risk Partner i Jacek Zębala, Menedżer Produktu Ubezpieczenia OC i Finansowe Allianz Polska.

„W okresie ostatnich kilku miesięcy rzeczywiście obserwujemy dość intensywny wzrost zainteresowania ochroną na wypadek odpowiedzialności związanej z szeroko pojętymi ryzykami mogącymi wynikać z prawa podatkowego.

Na przykład w Allianz Polska pakiet prawnopodatkowy składa się z trzech niezależnych produktów pozwalających klientowi dostosować zakres do swoich potrzeb. Tu kompleksowa ochrona ma za zadanie zabezpieczyć ubezpieczonego w całym „procesie ryzyka podatkowego”, który dzielimy na trzy części:

1) ryzyko podatkowe związane z bieżącą działalnością klienta zabezpieczone przez ubezpieczysiela, czyli możliwość uzyskania opinii prawnopodatkowej przygotowanej przez renomowaną kancelarię, której przygotowanie jest finansowane przez firmę ubezpieczniową

2) ryzyko podatkowe wynikające z kontroli podatkowej lub celno-skarbowej (opcjonalnie także ZUS), a w następstwie prowadzenie sporu z organem podatkowym (ZUS) – gdzie ubezpieczyciel organizuje i finansuje pomoc doradcy podatkowego;

3) ryzyko karne skarbowe będące następstwem podejmowanych przez klienta decyzji i działań w obszarze rachunkowości firmy, gdzie przez ubezpieczyciela pokrywane są koszty postępowania karnego skarbowego, należne w związku z obciążeniami lub usługami wynikającymi z wykonywania czynności księgowych lub zarządczych.

Istnieje też ubezpieczenie D&O, które adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, jak i komandytowych i komandytowo- akcyjnych.

Zawarcie tego rodzaju umowy ubezpieczenia pozwala zapewnić osobom zarządzającym spółkami, w szczególności członkom zarządu, ochronę na wypadek ich odpowiedzialności za zaległości publicznoprawne spółki, którą zarządzają.

Do najważniejszych należności publicznoprawnych, do których zapłaty zobowiązana jest spółka, należą zaliczki na podatek dochodowy opłacany za pracowników (PIT) oraz składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane do ZUS. Obie formy należności mogą być dochodzone przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Czytaj także: Zmiany systemu podatkowego, inflacji, spadku popytu – tego boją się polskie firmy w 2022 roku

Potrzebne jednoznaczne przepisy

Aktualna sytuacja prawna i chaos związany z nowymi zasadami obliczania zaliczek na podatek dochodowy, wynikającymi z podwyższenia kwoty wolnej od podatku, a także możliwości zastosowania tzw. ulgi dla klasy średniej, znacząco zwiększa potencjalne ryzyko powstania nieprawidłowości w rozliczeniach podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, a co za tym idzie potencjalnych zaległości w ich uregulowaniu.

Jak obserwujemy od lat, wszelkie duże zmiany prawa podatkowego niosą za sobą zwiększone ryzyko. Wynika ono przede wszystkim z kilku czynników, do których naszym zdaniem zaliczyć można:

1)        brak zrozumienia nowych przepisów,

2)        brak spójnych interpretacji przepisów,

3)        niewłaściwa implementacja nowych przepisów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj także: Branża księgowa o Polskim Ładzie

Za błędami wynikającymi z powyższego zawsze idzie większe ryzyko odpowiedzialności administracyjnej i karnej skarbowej określonych osób. Z punktu widzenia osoby zarządzającej organizacją, w takiej sytuacji staje się kluczowe chronienie własnego majątku.

Niezbędne jest wydanie interpretacji ogólnych ministra finansów, które wyeliminują wątpliwości i zapewnią prawną ochronę podatnikom

Osoby związane z księgowością przewidują, że w lutym i marcu będziemy mieć do czynienia z problemami związanymi z naliczaniem podatków.

Pracodawcy RP, najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce nie w pełni wierzy w zapewnienia i obietnicę wyrozumiałości która ma ochronić podatnika.

Choć resort finansów publikuje podręcznik objaśniający zawiłości reformy, a na stronie ministerstwa zamieszczane są webinaria i Q&A, to nie chroni to podatnika w zderzeniu z administracją skarbową.

Dlatego zdaniem organizacji pracodawców niezbędne jest wydanie interpretacji ogólnych ministra finansów, które wyeliminują wątpliwości i zapewnią prawną ochronę podatnikom.

Wydaje się więc, że ubezpieczenie może dać lepszą ochronę.

Czytaj także: Ubezpieczyciele zarobią na Polskim Ładzie, ale nie powinni się cieszyć

Źródło: aleBank.pl