Co dalej z inflacją? Wyniki ankiety NBP

Co dalej z inflacją? Wyniki ankiety NBP
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 analityków we wrześniu i październiku br., wynosi 1,8% na 2018 r., 2,3% na 2019 r. oraz 2,4% na 2020 r.

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez @nbppl wśród 21 analityków we wrześniu i październiku br., wynosi 1,8% na 2018 r. #inflacja #NBP

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 1,8%, a na 2019 r. sięgała 2,2%, na 2020 r. – 2,5%

„Centralne prognozy inflacji stopniowo zbliżają się do celu inflacyjnego NBP (2,5%), wynosząc 1,8% w 2018 r., 2,3% w 2019 r. i 2,4% w 2020 r. Biorąc pod uwagę 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa, w 2018 r. inflacja nie powinna wykroczyć poza zakres 1,7%-2%. W 2019 r. i 2020 r. nadal należy się spodziewać inflacji blisko celu inflacyjnego NBP. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dla tych lat to, odpowiednio, 1,9%-2,7% i 1,9%-3%, a prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5%-3,5%) wynosi 81% w 2019 r. i 72% w 2020 r. O ile w 2019 r. prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu (63%) jest wyraźnie wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu (37%), o tyle w 2020 r. oba prawdopodobieństwa są sobie bliskie (odpowiednio: 55% i 45%)” – czytamy w raporcie.

Prognoza dotycząca stopy referencyjnej

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej wynosi 1,5% na 2018 r., 1,55% na 2019 r. i 1,9% na 2020 r. wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok również wynosiła 1,5%, a na 2019 r. – 1,55% oraz na 2020 r. – 1,86%.

„Ankietowani są przekonani, że w bieżącym roku stopa referencyjna NBP pozostanie na poziomie 1,5%. Również w przypadku prognoz na kolejne lata niepewność odnośnie podstawowego parametru polityki pieniężnej jest na bardzo niskim poziomie. 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa dla stopy referencyjnej NBP w 2019 r. to 1,5-1,65%, a scenariusz centralny to 1,55%. W 2020 r. oczekiwane są wartości z zakresu 1,6-2,25% (scenariusz centralny: 1,9%)” – czytamy w raporcie.

Stopa referencyjna najniższa w historii

Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 17 września 2018 r. a 2 października 2018 r. Wzięło w niej udział 21 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Źródło: ISBnews