City Handlowy ogłasza kierunki strategiczne 2012-2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

citi.handlowy.01.1000x667Rada Nadzorcza Banku zaakceptowała kierunki strategiczne 2012-2015. Bank zakończył rok 2011 pozytywnym rezultatem. W związku z pogorszeniem prognoz makroekonomicznych dla Polski na 2012 rok, Bank zwiększa działania na rzecz efektywności. W części detalicznej Bank skupi się na wybranych produktach i segmentach klientów oraz koncentracji geograficznej sieci oddziałów wokół największych miast.

 

Bank rozpocznie konsolidację placówek dla klientów detalicznych i powiązaną z tym restrukturyzację zatrudnienia. Równocześnie Bank zwiększy inwestycje w zdalne kanały obsługi klientów indywidualnych, takie jak bankowość internetowa oraz bankowość mobilna.Bank rozpocznie konsolidację placówek dla klientów detalicznych i powiązaną z tym restrukturyzację zatrudnienia. Równocześnie Bank zwiększy inwestycje w zdalne kanały obsługi klientów indywidualnych, takie jak bankowość internetowa oraz bankowość mobilna.

  • Intensyfikacja działań proefektywnościowych w części detalicznej
  • Koncentracja sieci placówek wokół dużych aglomeracji miejskich
  • Rozwój programu Emerging Market Champions dla firm
  • 500 nowych klientów MSP rocznie

Budując nowe kierunki rozwoju Banku na następne trzy lata, korzystamy z doświadczeń ostatniego okresu. Ostatnie dwa lata to powrót do wzrostu, który chcemy wzmocnić, oraz do budowy naszej pozycji konkurencyjnej w oparciu o jakość usług i innowacje, które stały się znakami rozpoznawczymi Citi Handlowy. Dziś działamy na rynku, który się ciągle zmienia, następne dwa lata będą trudniejsze dla gospodarki, chcemy się do tego przygotować. Stąd restrukturyzacja sieci placówek i wskazanie kierunków wzrostu w obszarach, gdzie możemy wykorzystać nasze silne strony, a więc nasz tradycyjny rynek klientów instytucjonalnych, w tym programy EM Champions, dalszy wzrost dynamiki w segmencie klientów MSP oraz klienci indywidualni z wyższych segmentów, dla ktorych oferujemy usługi wealth management” – powiedział Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy, komentując decyzję podjęte przez Zarząd Banku.

W wyniku działań podjętych w 2011 roku, znacząco wzrosła liczba rachunków operacyjnych, zarówno klientów detalicznych, jak i korporacyjnych, wzrosła wartość aktywów korporacyjnych, poprawiła się jakość portfela kredytów. Bank utrzymał silną i stabilną pozycję kapitałową oraz jeden z najlepszych wskaźników kredytów do depozytów (na poziomie 63%). Bank w 2011 wprowadził szereg innowacji dla wzrostu satysfakcji klientów, dzięki czemu około 80% klientów oceniło, że jakość świadczonych usług poprawiła się w 2011 roku wobec roku 2010.

W kilku aglomeracjach Bank wprowadził kartę miejską łączącą funkcje biletu komunikacji miejskiej z kartą płatniczą powiązaną z kontem bankowym. Bank był również pierwszym, który zaoferował Polakom płatności przez skanowanie kodów 2D dzięki fabrycznym funkcjom telefonu komórkowego pod nazwą FotoKasa. Ubiegły rok to także aplikacja bankowości mobilnej dla telefonów z systemem operacyjnym Android. Po stronie korporacji najważniejszą innowacją 2011 roku jest program Emerging Market Champions, adresowany do firm planujących globalną ekspansję. Rozwijano także funkcjonalności platformy trzeciej generacji Citi FX Pulse do transakcji walutowych.

W 2012 roku wystąpiło pogorszenie się prognoz makroekonomicznych dla Polski, wobec wskaźników prezentowanych rok wcześniej w tak istotnych kategoriach jak: konsumpcja, dochód narodowy brutto, inwestycje, eksport oraz import. Zwiększeniu uległy także wymogi odnośnie ryzyka kredytowego.

Zgodnie z pogorszeniem się perspektywy otoczenia makroekonomicznego, Bank zdecydował o dalszym zintensyfikowaniu działań na rzecz wzrostu efektywności. W celu dalszej znaczącej poprawy efektywności i wyników Bank zakłada zwiększoną koncentrację w obszarze bankowości detalicznej, na segmentach wyższych (CitiForward, Gold, GoldSelect, i Micro) w zakresie oferty depozytowej i wealth management, oraz na produktach kredytowych (Karta Kredytowa, i Pożyczka Gotówkowa).

W związku z optymalizacją sieci placówek, bank będzie oferował klientom detalicznym współpracę opartą na zdalnych kanałach dostępu (bankowość internetowa, bankowość mobilna, bankowość telefoniczna). Bank zakłada w 2011 roku dynamiczny wzrost inwestycji w te kanały komunikacji z klientami.

Jedną z konsekwencji optymalizacji sieci dystrybucji detalicznej części Banku, będzie konieczność reorganizacji zatrudnienia. Według szacunków w wyniku wdrażanych projektów maksymalnie do 590 miejsc pracy okaże się zbędne. Bank będzie działał na rzecz ograniczenia do minimum negatywnych konsekwencji przeprowadzanej optymalizacji sieci na pracowników. Jednocześnie Bank ocenia, że do końca roku stworzone zostaną nowe miejsca pracy służące rozwojowi Citi Handlowy oraz grupy Citi w Polsce.

Źródło: Citi Handlowy