Citi rozbudowuje sektor IT i szkoli przyszłych specjalistów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowe.technologie.09.440x265Citi w Polsce zwiększyło w ostatnich dwóch latach zatrudnienie w obszarze IT o niemal 250 osób. To efekt coraz większego wykorzystania nowych technologii w świecie finansów. Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w IT, bo wspierają zarówno projektowanie nowych rozwiązań tak dla klientów, jaki i działania wewnątrz organizacji.  W dużej mierze nowi pracownicy są rekrutowani świeżo po ukończeniu uczelni technicznych, na których Citi od dwóch lat prowadzi program specjalistycznych szkoleń.

Nowe technologie coraz powszechniej wchodzą w świat finansów i bankowości. Ich wykorzystanie przekłada się na duże ułatwienia dla klientów, ale wymaga również rozbudowanej sieci specjalistów, którzy koordynują ich działanie wewnątrz organizacji. Z tego powodu z roku na rok firmy powiększają swoje departamenty IT i poszukują nowych pracowników. Przykładem takich zmian może być Citi w Polsce, które dynamicznie rozwija obszar technologii. Obecnie zatrudnionych jest w nim już przeszło 600 specjalistów, a tylko w ciągu ostatnich dwóch latach zespół powiększył się o 247 osób. Dodatkowo, do tego obszaru, co roku trafia 50 osób na praktyki i staże.

Duża część prowadzonych przez nas rekrutacji realizowana jest na uczelniach technicznych, bo tam wykuwają się nowe talenty w dziedzinie IT. Chcemy aktywnie uczestniczyć w tym procesie, dlatego w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziliśmy niemal 30 wykładów technicznych połączonych z ćwiczeniami dla studentów. Staramy się na praktycznych przykładach pokazywać, na czym polega zarządzanie infrastrukturą IT w dużych korporacjach – mówi Sebastian Stankiewicz, Dyrektor ds. IT w Citi Service Center Poland. – Podczas naszych szkoleń studenci angażowani są w rozwiązywanie problemów technicznych występujących w codziennej pracy. Dzięki temu mają szansę rozwijania praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości w pracy zawodowej. Jednak poza przekazywaniem wiedzy, chcemy w tym roku również wdrożyć warsztaty z miękkich umiejętności przydatnych w pracy w wielkich firmach – dodaje Sebastian Stankiewicz.

Citi w Polsce jest mocno zaangażowane w prowadzenie działań na uczelniach. Mają one przybliżyć studentom realia panujące w świecie globalnego biznesu. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Citi nawiązało współpracę z 5 uczelniami technicznymi z zakresie prowadzenia warsztatów z IT.

Źródło: Citi Service Center Poland