Citi Handlowy konsoliduje działalność maklerską

Citi Handlowy konsoliduje działalność maklerską
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Proces integracji działalności maklerskiej Domu Maklerskiego Banku Handlowego z bankiem Citi Handlowy dobiegł końca - 1 sierpnia 2022 działalność maklerska zostanie skonsolidowana w utworzonym w banku biurze maklerskim.

Oznacza to  korzystne efekty dla klientów –  w banku Citi Handlowy będzie dostępna rozbudowana paleta rozwiązań finansowych i doradczych z dostępem do globalnych rynków dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych, z jednoczesnym uproszczeniem dostępu do usług.

„Konsekwentnie wzmacniamy działalność maklerską, która jest jednym z filarów strategii naszego banku. Dzięki zintegrowanemu modelowi działania, połączonemu z rozwinięta ofertą, i mocnym zespołem maklerskim, będziemy mogli oferować naszym klientom jeszcze szerszą obsługę finansową, wspierając ich w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi.” powiedział Maciej Kropidłowski, wiceprezes zarządu banku Citi Handlowy.

Czytaj także: Citigroup odracza sprzedaż segmentu detalicznego w Polsce >>>

Połączona siła kapitałowa banku i domu maklerskiego umożliwi dalsze wspieranie klientów instytucjonalnych w realizacji planów na rynku kapitałowym. W ostatnich latach, DMBH brał udział w najważniejszych transakcjach w Polsce, w tym w największej od dekady transakcji IPO – debiucie Allegro na polskiej giełdzie. Wraz z Citigroup Global Markets Europe pełnił też funkcję odpowiednio lokalnego menedżera oraz globalnego koordynatora wartego 3,2 mld euro IPO InPostu, największego w historii debiutu w sektorze technologii w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Brał też udział w IPO grupy Pracuj.pl.   

„Od wielu lat DMBH jest bardzo aktywny w segmencie klientów instytucjonalnych. Połączenie otwiera przed nami możliwości wejścia w nowe rozwiązania, korzystne z punktu widzenia klientów i naszej pozycji na rynku. Integracja ma jednak przede wszystkim znaczenie dla klientów indywidualnych banku, którzy w ramach jednej instytucji w oparciu także o uproszczone rozwiązania procesowe, uzyskają łatwy dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań inwestycyjnych, w  szczególności tych służących inwestowaniu na rynkach zagranicznych,” powiedział szef Biura Maklerskiego Citi Handlowy Patrycjusz Wójcik.

Korzyści dla klientów

Integracja działalności maklerskiej w ramach banku Citi Handlowy to zdecydowane korzyści dla klientów detalicznych i korporacyjnych. Integracja systemowa zapewni wygodę korzystania z usług w ramach jednej instytucji przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi, a połączona oferta rozwiązań finansowych i doradczych umożliwi kompleksowe zarządzanie finansami w ramach Citi Handlowy.

Integrując działalność maklerską w ramach banku, Citi Handlowy proponuje w ramach połączonej oferty  inwestycyjnej usługi dla wymagających klientów łączące: 

  • szeroki dostęp do globalnych rynków i instrumentów,
  • analizy i doradztwo inwestycyjne, w tym w szczególności w zakresie instrumentów notowanych na giełdach zagranicznych
  • rozwiązania zdalne w zakresie doradztwa i transakcji 

Ponad 10 tys. instrumentów

Biuro maklerskie w strukturach Citi Handlowy zaoferuje prywatnym inwestorom DMBH ponad 10 tys. instrumentów, w tym obligacje w cenach bezpośrednio z rynku międzybankowego. W ramach podstawowej stawki prowizji klienci otrzymują platformę online, dodatkowy serwis telefoniczny maklera oraz rekomendacje w ramach modelowego doradztwa inwestycyjnego. Mają też bezpłatny dostęp do kilkudziesięciu giełd zagranicznych oraz możliwość zawierania transakcji bezpośrednio z poziomu waluty transakcji, bez dodatkowych kosztów przewalutowania. W ramach usługi modelowego doradztwa inwestycyjnego klienci otrzymują cykliczne rekomendacje przygotowywane przez analityków, które obejmują portfele akcyjne i obligacyjne denominowane w EUR, USD.

Źródło: Citi Handlowy