Certyfikaty covidowe będą ważne jednak krócej?

Certyfikaty covidowe będą ważne jednak krócej?
Fot. stock.adobe.com/Kaspars Grinvalds
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska chce, by certyfikat COVID-owy był ważny przez 9 miesięcy, a osoba, która go posiada nie powinna podlegać ani testom, ani kwarantannie, poinformowała Komisja. Zapowiedziała, że przy oznaczaniu stref, w których obowiązuje największe ryzyko zachorowania na COVID, będzie uwzględniana nie tylko liczba nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców, ale także poziom szczepień.

Od lipca, kiedy to wdrożono certyfikat COVID-owy UE zostało wydanych 650 mln dokumentów.

KE przypomniała, że niektóre państwa członkowskie podejmują dodatkowe środki w zakresie zdrowia publicznego, w tym podawanie szczepionek przypominających. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, Komisja proponuje położenie większego nacisku na „osobiste” podejście do środków dotyczących podróży oraz standardowy okres akceptacji świadectw szczepień wynoszący 9 miesięcy od pierwszej serii szczepień. 

„Okres 9 miesięcy uwzględnia wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w sprawie podawania dawek przypominających od 6 miesięcy i przewiduje dodatkowy okres 3 miesięcy w celu zapewnienia dostosowania krajowych kampanii szczepień i zapewnienia obywatelom dostępu do dawek przypominających” – czytamy w komunikacie.

Aktualizacja mapy sygnalizacji świetlnej UE

Komisja proponuje również aktualizację mapy sygnalizacji świetlnej UE, a także uproszczoną procedurę „hamulca awaryjnego”. 

 „Zaszczepiliśmy ponad 65% całej populacji UE, ale to nie wystarczy. Wciąż jest zbyt wielu ludzi, którzy nie są chronieni. Aby wszyscy mogli podróżować i żyć tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe, musimy pilnie osiągnąć znacznie wyższe wskaźniki szczepień. Musimy również wzmocnić naszą odporność szczepionkami przypominającymi. Biorąc pod uwagę wytyczne ECDC i aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie ich kampanii szczepień oraz aby obywatele mieli dostęp do dawek przypominających, proponujemy standardowy okres akceptacji świadectw szczepień” – powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, cytowana w komunikacie.

Najistotniejsze zmiany w podejściu do środków podróżowania w UE

Najistotniejsze zmiany w podejściu do środków podróżowania w UE zaproponowane przez Komisję to:

– Skupienie się na „podejściu osobowym”: osoba, która posiada ważny unijny cyfrowy certyfikat COVID zasadniczo nie powinna podlegać dodatkowym ograniczeniom, takim jak testy lub kwarantanna, niezależnie od miejsca wyjazdu w UE. Osoby nieposiadające cyfrowego certyfikatu COVID UE mogą być zobowiązane do poddania się testowi przeprowadzonemu przed lub po przybyciu.

– Standardowa ważność świadectw szczepień: Aby uniknąć rozbieżnych i destrukcyjnych podejść, Komisja proponuje standardowy 9-miesięczny okres akceptacji świadectw szczepień wydawanych po zakończeniu serii szczepień podstawowych. Oznacza to, że w kontekście podróży państwa członkowskie nie powinny odmawiać wydania świadectwa szczepienia, które zostało wydane przed upływem 9 miesięcy od podania ostatniej dawki szczepienia podstawowego. Państwa członkowskie powinny niezwłocznie podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia dostępu do szczepień tym grupom ludności, których wcześniej wydane świadectwa szczepień zbliżają się do 9-miesięcznego limitu.

– Szczepienia przypominające: Jak dotąd nie ma badań dot. skuteczności dawek przypominających i nie jest możliwe określenie okresu przyjmowania dawek przypominających. Biorąc jednak pod uwagę pojawiające się dane, można się spodziewać, że ochrona wynikająca ze szczepienia przypominającego może trwać dłużej niż ochrona wynikająca z serii szczepień podstawowych.

– Dostosowanie mapy sygnalizacyjnej COVID: Połączenie danych dot. liczby nowych przypadków zachorowań z przyjęciem szczepionek na danym obszarze. Mapa służyłaby głównie celom informacyjnym, ale służyłaby również do koordynowania działań na obszarach o szczególnie niskim („zielonym”) lub szczególnie wysokim („ciemnoczerwonym”) stopniu rozprzestrzeniania się wirusa. W przypadku podróżnych z „zielonych” obszarów nie należy stosować żadnych ograniczeń. KE zaleca, by  zniechęcać do podróży do i z obszarów „ciemnoczerwonych”. Osoby, które nie są zaszczepione ani nie wyzdrowiały, powinny być zobowiązane do poddania się testowi przed wyjazdem i kwarantannie po przybyciu (z specjalne zasady dla niezbędnych podróżnych i dzieci poniżej 12 roku życia).

– Zwolnienia z niektórych środków dotyczących podróży: Środki te powinny mieć zastosowanie do osób dojeżdżających do pracy przez granicę, dzieci poniżej 12. roku życia i podróżnych o podstawowym znaczeniu. Lista niezbędnych podróżnych powinna zostać skrócona, ponieważ wielu podróżnych znajdujących się na obecnej liście miało w międzyczasie możliwość zaszczepienia się.

– Uproszczona procedura „hamulca awaryjnego”: Procedura awaryjna mająca na celu opóźnienie rozprzestrzeniania się ewentualnych nowych wariantów COVID-19 lub rozwiązanie w szczególnie trudnej sytuacji powinny zostać uproszczone i stać się bardziej funkcjonalne. Obejmowałby powiadomienie Komisji i Rady przez państwo członkowskie oraz okrągły stół w ramach zintegrowanego reagowania na kryzys polityczny (IPCR) Rady.

Aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na wdrożenie skoordynowanego podejścia, Komisja proponuje, aby te aktualizacje obowiązywały od dnia 10 stycznia 2022 r.

Źródło: ISBnews