Centrum Usług Wspólnych – sposób na obniżenie kosztów banków spółdzielczych

Centrum Usług Wspólnych – sposób na obniżenie kosztów banków spółdzielczych
Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie pod Warszawą
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki spółdzielcze zapowiadają doskonalenie Centrum Usług Wspólnych podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

#MaciejMałek: Kluczowe znaczenie mają technologia i bezpieczeństwo, stąd monitorowanie transakcji kartowych, monitorowanie bezpieczeństwa kanałów elektronicznych i testy bezpieczeństwa #SGB #BPS #ZBP

Popołudniową sesję spotkania w Józefowie dedykowano technologiom. W tym aspekcie analizowano funkcje Centrum Usług Wspólnych jako wehikułu optymalizacji kosztów przy zapewnieniu ciągłości procesów i zarządzania zmianą.

Zadania te określają trzy perspektywy: Rynek-funkcjonujący w warunkach niskich stóp procentowych, przegrzanych hipotek i perspektywy spowolnienia gospodarczego. Biznes determinowany oczekiwaniem klienta dotyczącym mobilności i dostępu, wreszcie zarządzanie procesami co determinuje digitalizację, zwinność i robotyzację wspartą sztuczną inteligencją.

Tak pojmowane CUW koncentruje aktywność wokół siedmiu głównych osi. Wsparcie biznesu, Rozwiązania dla klienta, Regulacje,Wsparcie procesu biznesowego, Organizacja i administracja, Technologia i bezpieczeństwo oraz Projekty zrzeszeniowe.

Każda z osi uzupełnia swój zakres przedmiotowy  sukcesywnie do zmieniających się potrzeb.

W przypadku wsparcia dla klienta to PIN na SMS,  tokenizacja i HCE. W odniesieniu do wsparcia procesu biznesowego np.kalkulator kredytowy.

W obszarze organizacji i administracji wydruki masowe, grupy zakupowe, poczta elektroniczna, kadry i płace.

Kluczowe znaczenie mają technologia i bezpieczeństwo, stąd monitorowanie transakcji kartowych, monitorowanie bezpieczeństwa kanałów elektronicznych i testy bezpieczeństwa.

Z projektów zrzeszeniowych warto wymienić STIR BIS,  PSD i trwały nośnik. To tylko niektóre przykłady z szerokiego katalogu realizowanych zadań, gdzie efekt skali optymalizuje koszty przy usprawnieniu efektywności.