Centrum Finansowe Banku BPS opublikowało wyniki za 2012 rok

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130329.bps.01.250x85Centrum Finansowe Banku BPS, spółka z rynku NewConnect specjalizująca się w obsłudze bankowych wierzytelności korporacyjnych, osiągnęła zadowalające wyniki finansowe w 2012 roku. Zysk netto spółki wzrósł o 30,7% przy nieznacznym obniżeniu się marży netto o 0,7 p.p. w porównaniu do 2011 roku.

W 2012 roku spółka odnotowała 39% wzrost przychodów netto ze sprzedaży do poziomu 13,8 mln zł w stosunku do poprzedniego roku obrotowego. Zysk ze sprzedaży osiągnął poziom 6,3 mln zł, co w porównaniu do 2011 roku jest wzrostem o 82,1%. Zysk operacyjny na koniec 2012 roku wyniósł 6,3 mln zł (wzrost o 75,1% r/r), zysk brutto 1,9 mln zł (wzrost o 35,3% r/r), natomiast zysk netto 1,5 mln zł (wzrost o 30,7% r/r).

Odnotowany wzrost przychodów osiągnęliśmy dzięki wpływom z realizacji umów windykacji należności na zlecenie oraz na własny rachunek. Łącznie obie pozycje odpowiadały za ponad 80% wszystkich przychodów w 2012 roku. Osiągnięte w 2012 roku wyniki pokazują, że realizowana przez nas strategia przynosi spodziewane efekty. Spółka rozwija się, zwiększa zatrudnienie i skalę działalności, a w 2013 roku planujemy pozyskać na własny rachunek Spółki portfel w wysokości co najmniej 50 mln zł – podkreśla Joanna Nowicka-Kempny, Prezes Zarządu CF BPS.

Spółka poprawiła rentowność na sprzedaży i działalności operacyjnej. Marża na sprzedaży wyniosła 45,7% (wzrost o 10,8 p.p.), marża EBIT: 45,4% (wzrost o 9,4 p.p.), natomiast marża netto: 10,9% (spadek o 0,7 p.p.). Pomimo wzrostu kosztów w stosunku do 2011 roku, związanego ze wzrostem skali prowadzonego biznesu i zwiększeniem zatrudnienia, relacja kosztów działalności do przychodów była o 10,8 p.p. niższa i ukształtowała się na poziomie 54,28%.

W samym  2012 roku spółka podpisała 22 umów cesji wierzytelności na własny rachunek o łącznym obligu 76 mln zł. W imieniu i na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego Centrum pozyskało portfel wierzytelności o łącznej wartości 102,4 mln. zł. We wrześniu 2012 roku spółka przeprowadziła emisję akcji serii E, w ramach której pozyskała środki finansowe w wysokości ok. 0,6 mln zł.

130329.wyniki.finansowe.01.590x125

Wyniki finansowe za rok 2012 – pobierz.

Źródło: Centrum Finansowe Banku BPS