fn.2014.k4.okladka.329x400Finansowanie Nieruchomości (październik - grudzień 2015)

  • XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Domki z kart czy polityka mieszkaniowa?
  • Właścicielami nieruchomości powinni być ludzie zamożni - Rozmowa z prof. zw. dr hab. Ewą Kucharską-Stasiak, Laureatką Nagrody "Szklane Domy 2015"

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


FN 2015/10-12

FN 2015/10-12

XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035

fn.2015.k4.foto.004.a.400xW dniach 26-27 listopada 2015 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbywa się XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych pod hasłem Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035. Jego organizatorem jest Związek Banków Polskich, a dokładniej – Komitet ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz Centrum AMRON.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2015/10-12

Instrumenty finansowania nieruchomości: Wpływ programu Mieszkanie dla Młodych na rynek mieszkaniowy w Polsce

fn.2015.k4.foto.026.400xStatystyki mieszkań sprzedanych na rynku pierwotnym w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku wskazują, że będzie to dla deweloperów najlepszy rok od czasów boomu w 2007 roku. Dobrą i generalnie rosnącą sprzedaż odnotowujemy już ósmy kwartał z rzędu. Nic dziwnego, że deweloperzy reagują optymizmem i zwiększoną liczbą mieszkań wprowadzanych na rynek, wyraźnie większą od liczby lokali sprzedanych w kwartale. Oferta zatem rośnie kolejny kwartał z rzędu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2015/10-12

Instrumenty finansowania nieruchomości: Główne wskaźniki dotyczące rynku najmu w Polsce

fn.2015.k4.foto.033.150xOpisanie dzisiaj wskaźników rynku najmu w Polsce jest zadaniem dość karkołomnym. Brakuje wiarygodnych danych na ten temat, co sprawia, że większość wskazanych w tym artykule informacji opartych jest na analizie portfela mieszkań zarządzanego przez największą w Polsce firmę zajmującą się najmem – Mzuri – która w portfelu ma niemal 1500 mieszkań znajdujących się w ponad 20 miastach Polski. Na wstępie dokonajmy zastrzeżenia, że pisząc o najmie, mamy na myśli najem na warunkach rynkowych, a więc z pominięciem kwaterunku, mieszkań wojskowych, gminnych itp.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2015/10-12

Prawo i aspekty legislacyjne: Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym – od 1 stycznia 2016 roku

fn.2015.k4.foto.034.400xUpadłość partnera gospodarczego prowadzi do komplikacji różnych relacji prawnych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najistotniejsze konsekwencje ogłoszenia upadłości kontrahenta wierzyciela rzeczowego po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, przyjętej ustawą Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. (PR), która wchodzi w życia z dniem 1 stycznia 2016 roku. Sytuacja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie przedmiotem odrębnego artykułu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2015/10-12

Raporty: Jubileusz Raportu AMRON-SARFiN

fn.2015.k4.foto.075.a.150xW 2009 roku Centrum AMRON rozpoczęło publikację kwartalnego, kompleksowego, ogólnopolskiego raportu na temat bieżących trendów panujących na rynku finansowania oraz obrotu nieruchomościami znanego jako „Raport AMRON‑SARFiN”. „Rozpoczynamy regularne monitorowanie i podawanie do publicznej wiadomości sytuacji na rynku kredytowym i rynku nieruchomości. Wierzymy, że przyczyni się to do lepszej analizy sytuacji na rynku oraz będzie pomocne w podejmowaniu nie tylko decyzji biznesowych, ale także decyzji co do zakupu nieruchomości przez osoby indywidualne” – tak w listopadzie 2009 roku skomentował publikację pierwszego Raportu Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1