Pisma

Pisma

Skrócony opis pism z aktualnymi okładkami

Miesięcznik Finansowy BANK: Profesjonalny, istniejący ponad 25 lat, magazyn środowiska bankowo-finansowego. Porusza zasadnicze zagadnienia środowiska, omawia ważne zmiany przepisów prawnych, problemy, z jakimi się boryka i możliwe ich rozwiązania. Czytelnikami miesięcznika są głównie menedżerowie banków i pozostałych instytucji finansowych (m.in. towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, firm pośrednictwa kredytowego) wyższego i średniego szczebla, specjaliści, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1