XI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.250x97

XI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2014

27-28 listopada 2014 r.

Hotel Mazurkas, Ożarów Mazowiecki k. Warszawy

W bieżącym roku obserwujemy kumulację projektów rządowych, inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt polskiego sektora finansowania nieruchomości.

W trakcie dwóch dni obrad  Kongresu zgromadzeni dyskutowali o:

  • ostatecznym kształcie nowego instrumentu uwalniania wartości ekonomicznej nieruchomości - odwróconym kredycie hipotecznym,
  • inicjatywach wspierających oszczędzanie na potrzeby mieszkaniowe oraz znaczeniu budowania wkładu własnego i zaangażowania własnych środków kredytobiorcy dla stabilności sektora finansowego,
  • jakości portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie - rozwiązanie problemów kredytów nieregularnych,
  • perspektywie rozwoju rynków hipotecznych i listów zastawnych - nowej formule banków hipotecznych,
  • stanie prac nad uregulowaniami prawnymi w obszarze kredytów hipotecznych w Polsce i UE oraz wpływie nowych zaleceń i projektów nadzorczych na rynek kredytów mieszkaniowych.

statuetka.szklane.domy.250xPodczas tegorocznej edycji Kongresu po raz trzeci przyznana została Nagroda Kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" SZKLANE DOMY.

Warunki finansowe uczestnictwa:

Opłata z tytułu uczestnictwa w Kongresie wynosi:

  • dla zgłoszeń przesłanych do dnia 31 października br.- 799 PLN netto za osobę,
  • dla zgłoszeń przesłanych 1 listopada br. lub później -  999,00 PLN netto za osobę.

Dodatkowo dla zgłoszeń grupowych:

  • dla zgłoszeń 4 uczestników lub więcej z jednej instytucji koszt jednej osoby wynosi 649 PLN netto.

 

Agenda

 

Komitet ds. Finansowania Nieruchomości

Organizatorem Kongresu jest Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, którego przedmiotem działalności jest opiniowanie projektów aktów prawnych i wypracowywanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowania mieszkalnictwa, podnoszenie kwalifikacji kadry bankowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów oraz reprezentowanie środowiska bankowego w kluczowych kwestiach dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kredytowanie zabezpieczane hipotecznie.

Działalność Komitetu obejmuje również szereg inicjatyw na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, w tym realizacji projektów umożliwiającym bankom lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym. Komitet jest zapleczem merytorycznym w obszarze rynku finansowania nieruchomości Zarządu ZBP.

Więcej informacji nt. wydarzenia na stronie:

www.housingfinancecongress.eu