Skrócony opis pism z aktualnymi okładkami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Miesięcznik Finansowy BANK: Profesjonalny, istniejący ponad 25 lat, magazyn środowiska bankowo-finansowego. Porusza zasadnicze zagadnienia środowiska, omawia ważne zmiany przepisów prawnych, problemy, z jakimi się boryka i możliwe ich rozwiązania. Czytelnikami miesięcznika są głównie menedżerowie banków i pozostałych instytucji finansowych (m.in. towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, firm pośrednictwa kredytowego) wyższego i średniego szczebla, specjaliści, […]
bank.2017.02.okladka.425x567

Miesięcznik Finansowy BANK: Profesjonalny, istniejący ponad 25 lat, magazyn środowiska bankowo-finansowego. Porusza zasadnicze zagadnienia środowiska, omawia ważne zmiany przepisów prawnych, problemy, z jakimi się boryka i możliwe ich rozwiązania.

Czytelnikami miesięcznika są głównie menedżerowie banków i pozostałych instytucji finansowych (m.in. towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, firm pośrednictwa kredytowego) wyższego i średniego szczebla, specjaliści, eksperci finansowi, gospodarczy oraz IT, a także wykładowcy i studenci uczelni o profilach ekonomicznych.

Prenumerata:

nbs.2017.02.okladka.425x541Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Jedno z najlepszych i najlepiej odbieranych pism środowiska bankowości spółdzielczej. Od 2002 r. pomaga w unowocześnianiu sektora i kształceniu kadr. Organizuje profesjonalne dyskusje poświęcone najważniejszym problemom nurtującym środowisko.

Pismo współredagują – jako członkowie kolegium redakcyjnego – przedstawiciele banków zrzeszających. Na łamach NBS, jako autorzy, obecni są prezesi wiodących banków i dyrektorzy odpowiedzialni za piony biznesowe, zarządzanie obszarami ryzyka, oraz komunikację z klientem. NBS prowadzi coroczny ranking najlepszych BS-ów w wybranych kategoriach.

Pismo na stałe zakorzeniło się w polskiej bankowości spółdzielczej – czytane jest nie tylko przez pracowników banków spółdzielczych, ale także klientów tych banków oraz ekspertów finansowych i gospodarczych oraz samorządowców każdego szczebla.

Prenumerata:

fn.2016.10-12.49.okladka.425x527

Finansowanie Nieruchomości: Jedyne w Polsce, specjalistyczne czasopismo poświęcone finansowaniu nieruchomości i rozwojowi tego rynku, adresowane do osób zawodowo związanych z tą dziedziną: do pracowników banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych, a także firm deweloperskich. Pismo cenią także rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy handlu nieruchomościami. Czytelnikami są również wykładowcy i studenci uczelni o profilu ekonomicznym.

Prenumerata:

nzb.kf.2015.01.okladka.425x541

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy: Magazyn stanowi winietę programu praktycznej edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem, realizowanego z partnerami (np. ZBP, BIK, KIR, BIG InfoMonitor, SGB, WIB, GPW, IGFE, ZUS) na ponad 120 uczelniach.

Pismo promuje oszczędzanie na cele edukacyjne, mieszkaniowe, emerytalne. Racjonale inwestowanie, wybór ścieżek rozwoju zawodowego, poznawanie praktycznych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych i otoczenia rynkowego. Przybliża regulacyjne, formalno-prawne i biznesowe uwarunkowania funkcjonowania sektora bankowego, jego rolę w finansowaniu sfery realnej w gospodarce, oraz społeczny i wspólnotowy wkład w budowę kapitału społecznego poprzez działania z obszaru CSR.

Czytelnikami są przede wszystkim studenci i pracownicy naukowi uczelni na wydziałach ekonomicznych, zarządzania, prawa czy marketingu. Jednak pismo dociera także do grona osób zainteresowanych tematyką związaną z działalnością wszystkich wymienionych powyżej partnerów Programu NZB.

Prenumerata:

eds.2015.okladka.425x616

Europejski Doradca Samorządowy: Rocznik samorządów i przedsiębiorstw komunalnych.

Jak rozliczyć dotację unijną, zrealizować inwestycję komunalną, zarządzać projektami, jak integrować lokalne społeczności wokół wspólnych celów, jak egzekwować prawo? Pismo omawia także problematyke z zakresu budowania podstaw społeczeństwa obywatelskiego, realizacji inwestycji w formule PPP, czy zarządzania finansami i pozyskiwania źródeł finansowania.

Nasi partnerzy i autorzy dysponują praktycznymi rozwiązaniami, które przybliżą realizację statutowych zadań JST. Pracujemy z samorządami i z myślą o samorządach. Dorobek dwudziestu lat transformacji ustrojowej, perspektywy rozwoju, jakie otworzyło członkostwo Polski w Unii Europejskiej, wdrażanie w małych ojczyznach innowacyjnych rozwiązań i nowatorskich projektów to nasza misja.

Kup najnowszy raport: