Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

NZB 2016.01

nzb.kf.2016.01.okladka.314x400Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy (luty 2016):

 • System emerytalny jest dla ludzi młodych
 • Rozmowa z Rafałem Sonikiem, triumfatorem Rajdu Dakar, prezesem zarządu Gemini Holdings
 • Uniwersytet uczy myśleć: Potrzebny jest większy nacisk na współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczym na rzecz większej innowacyjności naszej gospodarki
 • Ryzykowne chybotanie bankami: Wyłączenie opodatkowania obligacji skarbowych nie zostało przewidziane w pierwotnym projekcie ustawy i pojawiło się jako wynik przyjętej poprawki
 • Rośmiemy w siłę! Sukcesywnie z roku na rok planowany jest dynamiczny rozwój programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem we wszystkich obszarach jego realizacji

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

NZB 2015.02

nzb.2015.k2.okladka.314x400Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy (październik 2015):

 • Grafen – Przebój eksportowy, czy kolejna zmarnowana szansa?
 • Mediterranean Bank Network – Głos banków z krajów śróziemnomorskich. O rozwijającej się roli organizacji, z przewodniczącym MBN, Hassanem El Basri, rozmawia Agnieszka Krawczyk
 • Oszczędności motorem wzrostu i gwarancją godziwej starości – Debata ekspercka poświęcona oszczędnościom Polaków A.D. 2015
 • Nie jestem ekonomistą, ale… – Czy propozycja PO to tylko wyborcza demagogia, czy może odejście od polityki ciepłej wody w kranie i niedokonywania istotnych zmian ekonomiczno-społecznych na rzecz wielkiej zmiany?
 • Uwarunkowania zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw – Zmieniła się polska gospodarka, zmieniają się też cele i strategie polskich przedsiębiorstw. Widać roznący wpływ internalizacji gospodarki i jej coraz większej orientacji na ekspansję.
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

NZB 2015.01

nbz.kf.2015.p1.okadka.314x400Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy (2015/01):

 • Promowanie polskiego eksportu: Eksport jest jednym z najważniejszych wskaźników umiędzynarodowienia gospodarki i kluczowym warunkiem wzrostu (Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki)
 • Paląca potrzeba własnych oszczędności: Według danych Eurostatu PKB na jednego mieszkańca, który w 2007 r. stanowił u nas 53 proc. średniego poziomu Unii Europejskiej, podniósł się do 67 proc. w 2013 r.
 • Sukcesja w organizacjach: Czy planowanie i przygotowanie następstwa w firmach jest możliwe i celowe? Czy ciągłość lub zmiana strategii działania w przedsiębiorstwie stanowi skutek, czy też raczej przyczynę sukcesji?
 • Budowanie wartości firmy przez CSR: Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.
 • CSR – Element strategii wzrostu wartości: Firma odpowiedzialna społecznie jest otwarta na potrzeby otoczenia oraz wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach swej aktywności. Dba nie tylko o dobre relacje z klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami i społecznościami lokalnymi.
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2014.10-12 (październik – grudzień 2014)

kf.2014.k4.okladka.315x400Kurier Finansowy (październik – grudzień 2014):

 • Sądownictwo polubowne i arbitraż
 • Budujemy na mocnym findamencie – Rozmowa z Urszulą Wiśniewską, dyrektorem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 • Świadomość konsumenta – Z Katarzyną Marczyńską, Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich rozmawia Karol Jerzy Mórawski
 • Objawy, istota oraz pozory deflacji – Polskiemu startowi w gospodarkę rynkową towarzyszyła odziedziczona po poprzednim ustroju bardzo wysoka inflacja
 • Bankowcy oceniają rok 2014 – Środowisko bankowe w 2014 r. wkraczało z optymizmem i oczekiwaniem poprawy sytuacji na rynku
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2014.07-09 (lipiec – wrzesień 2014)

kf.2014.k3.okladka.320x400Kurier Finansowy (lipiec – wrzesień 2014):

 • Cel nadrzędny to walka z wykluczeniem – Rozmowa z Adamem Tochmańskim, dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim
 • Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia
 • Węgiel nie musi brudzić – Polityka energetyczna powinna zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a równocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i poszanowanie środowiska naturalnego.
 • Ryzyko kredytowe jako ważny element zarządzania bankiem – Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem.
 • Czarny rynek a system płatności – Szara strefa jest ugruntowaną praktyką unikania regulacji życia społecznego, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, warunków zatrudnienia, przepisów handlowych itp.
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2014.04-06 (kwiecień – czerwiec 2014)

kf.2014.k2.okladka.320x400Kurier Finansowy (kwiecień – czerwiec 2014):

 • Odpowiedzi poszukajmy razem: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
 • Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem – prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Maciej Małek: Pracujemy dla klientów i z myślą o nich
 • Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia: Powstanie systemu zabezpieczenia społecznego było w sposób istotny determinowane przez wiele procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w poszczególnych krajach.
 • Moja emerytura to moja odpowiedzialność: Debata na temat przyszłości systemów emerytalnych w Polsce i na świecie jest żywa i dotyczy istotnej sprawy, jaką jest zapewnienie satysfakcjonującego poziomu emerytury.
 • Uwarunkowania makroekonomiczne bezpiecznej polityki pieniężnej: Kolejne dane z głównych, jak i peryferyjnych gospodarek Unii Europejskiej wykazują umiarkowaną poprawę. Ożywienie nabiera stopniowo tempa, a prognozy wzrostu gospodarczego podlegają rewizji w górę.
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2014.01-03 (styczeń – marzec 2014)

kf.2014.k1.okladka.150xKurier Finansowy (styczeń – marzec 2014):

 • Wokół zmian polskiego systemu emerytalnego.
 • Emerytury ustawowe w Niemczech. Większość obecnie istniejących systemów charakteryzuje się wielofilarowością budowy.
 • Z optymizmem i nadzieją w 2014 r. Miniony rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako wymagający, a jednocześnie umiarkowanie korzystany dla branży bankowej.
 • Finanse publiczne – strategia i taktyka. Pojęcia strategii i taktyki wywodzą się ze sztuki wojennej. Taktyka to umiejętność doraźnego reagowania na polu walki: gdzie przerzucić własne siły w odpowiedzi na ruch wroga?
 • Doradca bankowy, jako pierwsze ogniwo… Jednym z czynników decydujących o ocenie banku z perspektywy klienta jest jakość obsługi.
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2013.10-12 (październik – grudzień 2013)

kf.2013.k4.okladka.150xKurier Finansowy (październik – grudzień 2013)

 • Unia Bankowa – między pomysłem i realizacją: Nawet w trudnych czasach warto inwestować w przyszłość.
 • Nie jestem ekonomistą, ale… dzieci też chciałem mieć!
 • Ubezpieczenia turystyczne, powakacyjne refleksje: Według wyników badania AC Nielsen Polska – przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Mondial Assistance na temat planów wakacyjnych Polaków – z 31 mln osób powyżej 18. roku życia letni urlop w 2013 r. planowało 52 proc. (16,1 mln) osób.
 • Nowojorski styl w Warszawie? Dlaczego wnętrza w amerykańskich filmach wyglądają znakomicie, mimo upływu lat? Tajemnica tkwi w ponadczasowym, klasycznym stylu nowojorskim. Dzięki butikowi Mint Grey już od roku nie tylko mieszkańcy Manhattanu mogą cieszyć się niepospolitymi aranżacjami.
 • Rada wypełnia swój mandat: Z punktu widzenia podstawowego mandatu Rady Polityki Pieniężnej, to jest dbałości o stabilizację cen w długim okresie, a w praktyce realizacji określonego przez Radę celu inflacyjnego, sytuacja stanowiąca podstawę decyzji Rady z 2 października tego roku wydaje się klarowna.
 • Mieć, ale być: Pieniądze szczęścia nie dają. Być może. Ale ich brak bardzo skutecznie potrafi unieszczęśliwić. Najlepiej zatem mieć ich akurat tyle, ile potrzeba. Byle tylko tych swoich potrzeb na Bóg wie jak wysoki poziom nie wynosić.
 • Także w numerze:
  • Spółki zagraniczne na polskiej giełdzie
  • Za fasadą CSR
  • Sic transit gloria mundi, czyli co się stało z zieloną wyspą
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2013.07-09 (lipiec – wrzesień 2013)

kf.2013.k2.okladka.150x218Kurier Finansowy (lipiec – wrzesień 2013):

 • Maastricht już nie wystarczy
 • Nie jestem ekonomistę…ale mieszkać też gdzieś musiałem
 • Pan Hilary zakłada okulary – czyli pożegnanie banków: Mówisz – masz. Ten niewyszukany slogan może mieć odpowiednik w świecie wirtualnym – patrzysz – masz. No, może raczej, czepiając się szczegółów: patrzysz, decydujesz się, płacisz – mówiąc co trzeba… okularom. Bo najpierw jest kontakt wzrokowy, później decyzja i zapłata.
 • Polak przed szkodą i po szkodzie nieubezpieczony: Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce, także od początku kryzysu, czyli od 2008r., jest w miarę stabilny. W ubiegłym roku wartość polskiego rynku ubezpieczeniowego przekroczyła 60 mld zł. Łączny przypis składki brutto w 2012 r. wyniósł 62,6 mld zł, czyli o9,61 proc. więcej niż w 2011 r.
 • Inwestowanie w obligacje korporacyjne: Obligacje korporacyjne są to godne uwagi instrumenty finansowe, dające alternatywne i intratne wobec akcji i funduszy inwestycyjnych możliwości lokowania oszczędności na rynku finansowym. Inwestycje w obligacje mogą nie tylko zabezpieczać kapitał, lecz również przynosić stabilne przychody.
 • Nieudany powrót notgeldów: Historia podobno powtarza się dwa razy – raz jako tragedia, raz jako komedia. Na początku XXI w. wielu emitentów po raz kolejny whistorii wypuściło notgeldy. W tej chwili moda na nie już mija.
 • Także w numerze:
  • Czeki podróżne.
  • Produkty strukturyzowane.
  • Polskie Davos.
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2013.04-06 (kwiecień – czerwiec 2013)

kf.2013.k2.okladka.150x218Kurier Finansowy (kwiecień – czerwiec 2013):

 • Mistrzowie niespodzianki.
 • Sztuka ciągle w cenie, a będzie drożej.
 • Dwuznaczny bunt Islandczyków.
 • Pieniądze są po to by się nimi dzielić.
 • RPP po I kwartale 2013 r.Rok 2012 charakteryzował się bardzo szybkim spadkiem tempa rozwoju gospodarczego w kolejnych kwartałach. W tym czasie RPP miała różne oceny co do tempa spadku PKB, co ostatecznie rzutowało na decyzje dotyczące szybkości łagodzenia polityki pieniężnej.
 • Kapitał poprzez obligacje.Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji dwa źródła nansowania. Pierwsze to kapitał właścicielski pochodzący od akcjonariuszy lub wspólników, niepodlegający zwrotowi. Drugim jest zaciągnięcie zobowiązania. Każde ze źródeł kapitału ma swoją cenę.
 • Prywatne ubezpieczenia medyczne.Prywatne ubezpieczenia medyczne są coraz częściej wybieraną opcją przez Polaków. Jednak nie wszyscy wiedzą, jakie prawa i korzyści im przysługują w ramach wykupionej polisy.
 • Warto postać w korku, czyli po co nam PKB.Trzeba polubić postój wkorku. I nie chodzi tu owrażenia estetyczne – te są wątpliwe, choć można przy tej okazji posłuchać dobrej muzyki. Stojąc w korku i pozbywając się paliwa… podnosimy produkt krajowy brutto, czyli PKB. Przewrotnie mówiąc – stanie w korku powinno być obecnie wskazane, wręcz obowiązkowe, a fotoradary winny wyłapywać myślących inaczej.
 • Także w numerze:
  • Potrzeba perspektywy,
  • C2C zmienia oblicze biznesu,
  • Nie jestem ekonomistą…, ale na emeryturę też pójdę
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2013.01-03 (styczeń – marzec 2013)

kf.2013.k1.okladka.150xKurier Finansowy (styczeń – marzec 2013)

 • Forex – Gigantyczny rynek.
 • Niepodjęte wyzwania i zmarnowane szanse.
 • Na tle decyzji RPP. W poprzednim i obecnym roku każda ocena krótko- czy średnioterminowa dotycząca PKB i jego elementów składowych lub CPI w strefie euro i w Polsce korygowana była do dołu przez chyba wszystkie instytucje krajowe i zagraniczne, w tym przez ekspertów ZBP
 • Pieniądze to nie wszystko. Pragnienie bycia bogatym samo wsobie nie jest czymś złym. Przeciwnie, dzięki niemu ludzkość wspaniale się rozwinęła, dysponuje zadziwiającymi technikami iurządzeniami, mogącymi czynić codzienne życie łatwym i prostym.
 • Między nami „Pożytecznymi idio-nautami. Czy istnieje darmowe źródło wartości wbiznesie? Czy można znaleźć aktywnych, bystrych, uzdolnionych ludzi, którzy poświęcą swój czas izechcą pracować za darmo albo za półdarmo?
 • Innowacyjne lokaty. W ostatnich kwartałach swoistym festiwalem form inwestowania wzamian za możliwość zysków przewyższających potencjalnie Czy istnieje darmowe źródło wartości w biznesie? Czy można znaleźć aktywnych, bystrych, uzdolnionych ludzi, którzy poświęcą swój czas izechcą pracować za darmo albo za półdarmo?
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2012.10-12 (październik – grudzień 2012)

kf.2012.k4.okladka.150xKurier Finansowy (październik – grudzień 2012)

 • Od Balatonu do Wisły. Końca świata nie będzie.
 • Nieporozumienie. Wybór Baracka Obamy na kolejną kadencję prezydenta USA uważam za nieporozumienie. Nie trzeba być wielbicielem republikanów, aby dojść do takiego wniosku..
 • Księżna Kate – Biznes na wyspach. Wiosną 2011 r. relację na żywo z uroczystego ślubu Williama i Kate oglądało ponad 2 mld ludzi na całym świecie. W grudniu 2012 r. świat oszalał ponownie – pałac Buckingham potwierdził, że para spodziewa się dziecka, co miało natychmiastowy oddźwięk.
 • Lata wzrostów cen srebra. Srebro, podobnie jak złoto, jest unikalnym aktywem w porównaniu do nieruchomości i instrumentów finansowych. Nieruchomości, chociaż rzeczywiste są jednak niepłynne, instrumenty finansowe są płynne, lecz wirtualne. Natomiast srebro jest zarówno rzeczywiste, jak też płynne.
 • Także w numerze: Warto być rzetelnym / Boże krówki i dzikie koty / Czy nadchodzi zmierzch karty plastikowej? / Trzy kwartały.
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2012.07-09 (lipiec – wrzesień 2012)

kf.2012.k3.okladka.150xKurier Finansowy (lipiec – wrzesień 2012)

 • Nadbałtycka Wspólnota Gospodarcza
 • Między nami kolegami: Nie wystarczy kogos znac. Ze znajomosci moze cos wynikac, ale moze tez wynikac wielkie nic. Problem jest jednak bardziej powazny, niz mogłoby sie wydawac. Jakie jest bowiem znaczenie takich znajomosci?
 • Private banking: Mianem bankowosci prywatnej okresla sie szeroki zakres usług proponowanych najbogatszym klientom. Bank musi oczywiscie ustalic, kogo zalicza do tej grupy. Podstawowym kryterium jest własnie poziom zamoznosci.
 • Gospodarka w cieniu piramid: Przegladajac prase i słuchajac doniesien z innych mediów, odnosi sie wrazenie, ze niebankowe instytucje nansowe typu Amber Gold czy Finroyal adresujace swoja oferte głównie do dochodowej klasy sredniej, a niepodlegajace nadzorowi KNF sa głównym zagrozeniem dla stabilnosci polskiej gospodarki.
 • Także w numerze: Pieniadze podrózuja z nami / Auto zastepcze / W czym tkwi siła plotek? / Zatory płatnicze / Tylko złoto mówi prawdę
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2012.04-06 (kwiecień – czerwiec 2012)

okladka.kf.2012.02.k2.150xKurier Finansowy (kwiecień – czerwiec 2012)

 • Temat numeru: Europejskie pęknięcie?
 • Od Mieszka I i Dąbrówki, po Bolka i Lolka: Każdy chciałby mieć oryginalną dukatówkę Zygmunta III Wazy. Z oczywistych względów nie jest to możliwe. Natomiast w zasadzie wszyscy mogą stać się posiadaczami współczesnych monet kolekcjonerskich.
 • Z kraju skrzypiec w świat po skrzypce: Dzięki ludzkiej życzliwości, a wbrew „pociskom zawistnego losu” (toutes proportions gardees) kontynuować będziemy starania znalezienia inwestora zainteresowanego muzyką, instrumentami wysokiej klasy, ale też gotowego współtworzyć historię swej kolekcji.
 • Gra na krótko: W przypadku tradycyjnych transakcji finansowych inwestorzy najpierw kupują, a następnie sprzedają papiery wartościowe, waluty czy inne aktywa. Współczesny rynek finansowy dysponuje jednak instrumentami, które pozwalają na osiąganie zysków nie tylko w warunkach trendu wzrostowego, ale również spadkowego.

Także w numerze:

 • Traktat o zawracaniu głowy
 • Czy jeszcze mamy szanse na sukces?
 • Unikalne minerały
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2012.01- 03 (styczeń – marzec 2012)

okladka.kf.2012.01.k1.150xKurier Finansowy (styczeń – marzec 2012)

 • Temat numeru: Co z tymi bankami?
 • Między repolonizacją i renacjonalizacją: Klucz do zagwarantowania bezpieczeństwa sektora bankowego i ochrony interesów gospodarki polskiej nie tkwi w odwracaniu zmian własnościowych, lecz w działaniach nadzorczych.
 • Iluzje inwestora: Żadna książka nie uczyni nas bogatymi. Inwestorze, czy zwróciłeś uwagę, że najbardziej poczytne poradniki bazują na starannie wyselekcjonowanych wydarzeniach z przeszłosci?
 • Wojna światów, czyli finansyzacja i media: Czy wszystkie dobra kultury należy traktować jako produkty rynkowe i czy na każdej twórczej aktywności należy zarabiać. Czy ważniejszy jest „dostęp”, czy „własność”.

Także w numerze:

 • Eldorado surowcowe
 • Zegarek klubowy
 • Z kraju skrzypiec w świat po skrzypce
CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

KF 2011.04-06 (kwiecień – czerwiec 2011)

okladka.kf.2011.04-06.k2.150xKurier Finansowy (kwiecień – czerwiec 2011)

 • Temat numeru: Giełda i alternatywne zródła inwestowania.
 • Starcie byków z niedzwiedziami na GPW
  Hossa na warszawskiej giełdzie zaczeła sie 18 lutego 2009 r. – obchodzi wiec swoje drugie urodziny. Ostatnio dostała wyraznej zadyszki. Jednak szanse na kontynuacje wzrostów sa wciaz duze.
 • Rynkowe madrosci
  Inwestorzy lubia czytac o tych, którym sie udało zarobic duze pieniadze na rynku. To nie dziwi, gdyz kazdy szuka inspiracji. Własny styl gry opracowuje sie przeciez latami, a kazda rada jest cenna.
 • In vino veritas
  Najlepsze czerwone wina pochodza z Bordeaux. Przynajmniej w ten sposób promuja je Francuzi. Jak sie okazuje – bardzo skutecznie. Od wielu juz lat modne jest inwestowanie w wino. Srednia stopa zwrotu siega 40 proc. rocznie.
 • TAKZE W NUMERZE:
  • Dla kogo kredyty w walucie obcej?
  • Badanie Pentor – Standardy zachowan konsumentów
  • FM Bank oferuje 70 mln kredytu dla start-up’ów
  • Obligacje na niepewne czasy
  • Fundusze managed futures
  • Dziedziczenie po nowemu
  • Inwestycje alternatywne

   

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

  KF 20011.07- 09 (lipiec – wrzesień 2011)

  okladka.kf.2011.07.k3.150xKurier Finansowy (lipiec – wrzesień 2011)

  • Temat numeru: Alternatywne źródła inwestowania
  • Kryzys iluzji
   Usilnie chcemy widzieć kryzys jako coś, co zależy od władz monetarnych, czyli od banków centralnych, a także od ministrów finansów, a nawet od agencji ratingowych.
  • TRZYMAJMY SIĘ SFERYSFERY REALNEJREALNEJ!
   Gospodarka funkcjonuje w dwóch podstawowych wymiarach. Pierwszy z nich to sfera realna, niekiedy określana po prostu mianem gospodarki realnej, co stanowi dosłowne tłumaczenie angielskiego terminu real economy.
  • Pełna klasyka
   Do samochodów klasycznych zalicza się takie, które mają co najmniej 30 lat. Dla koneserów takie auta stanowią coś więcej niż pojazdy, a wielu nie zastanawia się nad ich wartością rynkową.
 • TAKZE W NUMERZE:
  • Umowa rachunku powierniczego
  • Egzotyki
  • Fuzje banków a rynek pracy
  • Wizja i strategia kluczem do sukcesu w biznesie

  Polecamy lekturę wydań archiwalnych Kuriera Finansowego: Archiwum KF.

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

  KF 2009/11-12 (listopad – grudzień 2009)

  kf.2009.d6.okladka.150xKurier Finansowy (lipiec-grudzień 2009)

  • Banki po kryzysie: Jaka nauka płynie z bankructw instytucji finansowych i najwiekszego od lat 30. ub. wieku swiatowego kryzysu finansowego.
  • Kinga Stachowiak: Jak legalnie płacić niższe podatki.
  • Prawo: Prywatyzujmy hipoteki – W przyszłym roku księgi wieczyste można będzie przeglądać przez internet. Najpierw możliwość taką uzyskają najważniejsi uczestnicy rynku obrotu nieruchomościami: notariuszei i komornicy. Potem, pod koniec 2010 r., internetowe księgi wieczyste zostaną udostępnione dla wszystkich. Ale co to zmieni?
  • Inwestujemy: Arcydzieło na nadgarstku – Tradycyjne mechaniczne zegarki są modne, traktowane jak dzieło sztuki, a jednocześnie lokata kapitału. Używany markowy zegarek można kupić już za tysiąc złotych. Górna granica ich ceny według prezesa amerykańskiego stowarzyszenia zegarmistrzów i jubilerów zależy wyłącznie od tego, jak duże brylanty się dokłada.
  • Czysty zysk: Kryzys może być niepowtarzalną szansą – Życie na kredyt jest bardzo niebezpieczne. Lepiej mieć gotówkę na koncie oraz alternatywne źródło dochodu – z Danielem Kubachem, wiceprezesem Europejskiego Centrum Odszkodowań oraz szefem spółki Evropske Centrum Odskodneho S.R.O. zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań w Czechach rozmawia.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

  KF 2010.01-03 (styczeń – marzec 2010)

  kf.2010.k1.okladka.150xKurier Finansowy (styczeń – marzec 2010)

  • ABC Inwestora
  • Dom za miastem: Unikalne w skali kraju podsumowanie cen gruntów budowlanych w najwiekszych miastach Polski. Wiele z tych lokalizacji moze byc interesem zycia.
  • Odwrócona hipoteka: Czy pomysł odstapienia bankom mieszkania w zamian za dozywotnia emeryture moze byc opłacalny? Czy warto za 300-400 zł miesiecznie oddawac gromadzony latami majatek?
  • Raje podatkowe: Są nadzieją na ucieczkę od groźnego unijnego fiskusa, który już poznał bądź za chwilę pozna stany kont swoich podatników w szwajcarskich bankach.
  • Czy inwestowanie w Chiny staje sie ryzykiem?
  • Co Polacy sądzą o swojej sytuacji materialnej
  • Finansowe produkty strukturyzowane.
  • Jak hakerzy podrabiają nasze karty do bankomatów?
  CZYTAJ WIĘCEJ
  Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

  KF 2010.04-06 (kwiecień – czerwiec 2010)

  kf.2010.06.k2.okladka.150xKurier Finansowy (kwiecień – czerwiec 2010)

  • Temat numeru: Kredyt konsolidacyjny pomoże Ci wyjść z zadłużenia.
  • Bezpieczny zysk z funduszy mieszanych: Fundusze mieszane amortyzują ryzyko inwestycyjne typowe dla giełdy lub innych form TFI. Ponieważ inwestują pieniądze swoich klientów w różne formy, takie jak obligacje, akcje, waluty i złoto, są mniej dochodowe niż same akcje, ale dają pewny zysk z zainwestowanego kapitału. Piszemy o tym na stronie 20.
  • W kryzysie kupuj diamenty! Diamenty, najtwardsze w przyrodzie minerały, zgodnie ze swoimi fizycznymi cechami skutecznie opierają się kolejnym falom światowych kryzysów. Są od stuleci najlepszą formą inwestowania i oszczędzania, a ich notowania na giełdach podlegają mniejszym wahaniom niż srebra i złota. Warto o tym przeczytać na stronie 24.
  • Iwestuj w pamiątki po gwiazdach rocka: Gdy zmarł król popu – Michael Jackson, jego życie i przedmioty, którymi się otaczał, stały się częścią kultu tej rockowej gwiazdy. Pamiątki po muzykach są od lat dobrą inwestycją, także gdy dotyczy to polskich artystów. O plusach i minusach takich inwestycji poprzez Allegro piszemy na stronie 32.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

  KF 2010.07-09 (lipec – wrzesień 2010)

  kf.2010.09.k3.okladka.150xKurier Finansowy (lipiec – wrzesień 2010)

  • Temat numeru: Jak uciec przed Podatkiem Belki.
  • Polskie problemy z obligacjami Lehmans Brothers. Polacy, którzy kupili w kraju te „toksyczne papiery” mieli spory problem, aby wyciągnąć konsekwencje wobec pośredników z banku, którzy je im oferowali jako bezpieczne. Doszło do porozumienia i choć zdaniem sądu Citi Handlowy nie naruszył prawa, to pozostała nieufność wobec możliwości inwestowania na amerykańskim rynku.
  • Fundusze nieruchomości i hedingowe. Inwestowanie w nieruchomości za pośrednictwem instytucji finansowych, takich jak fundusze, daje skromne, ale względnie bezpieczne zyski. Fundusze hedgingowe, odwrotnie, są dochodowe, ale ryzykowne. I to do tego stopnia, że w ich sprawie Bruksela chciała wprowadzić mechanizmy kontrolne.
  • Reaktywacja spółek sprzed 1939 roku. Przedwojenne obligacje i akcje – niegdyś przedmiot zainteresowania kolekcjonerów, dziś są coraz częściej wykorzystywane do „reaktywacji” spółek i do wyłudzania majątku od Skarbu Państwa. Pojawiły się projekty, aby ukrócić ten proceder.
  • Także w numerze: Marek Rogalski radzi, jak inwestować. Czy inwestycje w złoto są wciąż opłacalne. Pośrednicy nieruchomości – hamulcowym.

  Polecamy lekturę wydań archiwalnych Kuriera Finansowego: Archiwum KF.

  CZYTAJ WIĘCEJ
  Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

  KF 2010.10-12 (październik – grudzień 2010)

  okladka.kf.2010.12.k4.150xKurier Finansowy (październik – grudzień 2010)

  • Temat numeru: Nietypowe inwestycje. Dzieła sztuki starożytności.
  • Pomnażamy 100 tyś. złotych ! Przeprowadziliśmy symulację, w co realnie warto inwestować, dysponując 100 tys. zł. Pod uwagę braliśmy: mieszkania na wynajem, akcje giełdowych spółek, lokaty bankowe, obligacje skarbowe, produkty ustrukturyzowane, złoto, srebro i platynę. O wynikach naszego porównania warto przeczytać w analitycznym artykule Marcina Szypszaka.
  • Złote struktury.Banki wciąż kuszą klientów różnymi produktami inwestycyjnymi z gwarancją kapitału oraz oszczędnościowymi, w tym lokatami oraz polisami lokacyjnymi. Który produkt przyniesie nam większy zysk?. Czym różni się typowa lokata bankowa od polisy lokacyjnej? Czy parametry produktu znacznie wpływają na różnice w oprocentowaniu?.
  • Jak fiskus oszukuje Polaków! Polska jest jedynym krajem UE, gdzie obywatele muszą zapłacić aż 152 zł za płacenie podatku VAT. Trzeba też płacić podatek za dochód, którego się nie było… We Francji nie płaci się podatku, dopóki nie wpłynęły pieniądze za pracę czy usługę, dotyczy to także VAT.
  • Także w numerze: Afera free fund, Rynek w pigułce – instrument ETF, Bezpieczne zasady kupowania w internecie, Fałszywi doradcy

  Polecamy lekturę wydań archiwalnych Kuriera Finansowego: Archiwum KF.

  CZYTAJ WIĘCEJ
  Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

  KF 2011.01- 03 (styczeń – marzec 2011)

  okladka.kf.2011.01.k1.150xKurier Finansowy (styczeń – marzec 2011)

  • Temat numeru: Art banking dochodowy biznes.
  • Klienci kontra Citi handlowy Sąd nakazał prokuraturze wznowienie postępowania w sprawie domniemanych nieprawidłowości podczas dystrybucji obligacji Lehman Brothers przez Citi Handlowy. Wagi nabierają zwłaszcza argumenty odnoszące się do świadczonego klientom doradztw.
  • W czym brać kredyt w 2011 r Jeszcze niedawno hitem rynkowym był kredyt we frankach szwajcarskich. Ostatnio rośnie zainteresowanie kredytami w euro, chociaż banki i regulatorzy zachęcają do brania kredytów w złotych. Jakie zatem kryteria powinny decydować o ostatecznym wyborze?
  • Gdy minie szok… Śmierć bliskiej osoby to ból i traumatyczne przeżycie. Gorzej, kiedy do tej straty dochodzą te rzeczywiste, materialne, bo współmałżonek, rodzic czy brat nie pozostawił jasnych dyspozycji. Co zatem warto wiedzieć, by uniknąć kłopotów po stracie bliskich?
  • Także w numerze:
   • Zmiana podatków wyzwaniem cywilizacyjnym
   • 2011 rokiem byka czy niedźwiedzia?
   • Niezbędne jest uzdrowienie finansów publicznych
   • Nie tylko milionerzy inwestują w sztukę
   • Jak inwestować? Tak jak Żółwie
   • Warto przeczytać
   • Fundusze private equity coraz aktywniejsze
   • Co kupić?
   • Kolekcjonerstwo. Pisanie z duszą.


  CZYTAJ WIĘCEJ
  STRONA 1 Z 1