KF 2014.07-09 (lipiec – wrzesień 2014)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2014.k3.okladka.320x400Kurier Finansowy (lipiec - wrzesień 2014):

  • Cel nadrzędny to walka z wykluczeniem - Rozmowa z Adamem Tochmańskim, dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim
  • Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia
  • Węgiel nie musi brudzić - Polityka energetyczna powinna zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a równocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i poszanowanie środowiska naturalnego.
  • Ryzyko kredytowe jako ważny element zarządzania bankiem - Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem.
  • Czarny rynek a system płatności - Szara strefa jest ugruntowaną praktyką unikania regulacji życia społecznego, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, warunków zatrudnienia, przepisów handlowych itp.