FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Ziemia rolna – nie taka ustawa straszna / New polish farmland Act lowers the risk of speculative bubble growth

Pomimo zaostrzenia zasad obrotu ziemią rolną w Polsce, ceny gruntów nie uległy gwałtownej korekcie, chociaż wyraźnie spadły obroty. Ustawa – wbrew obawom – nie zamknęła też drogi do zakupu hektarów. Istnieje przynajmniej kilka furtek, które pozwalają stać się właścicielem gruntów rolnych w Polsce, nie mając statusu rolnika indywidualnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Najem społeczny jako nowatorskie narzędzie polityki mieszkaniowej / Social rental as an innovative instrument of housing policy

Od kilku lat w Europie wzrasta liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym mieszkaniowym. Problem ten skłania do poszukiwania rozwiązań i instrumentów w obszarze mieszkalnictwa, pozwalających na zwiększenie dostępności do godnych warunków mieszkaniowych osobom w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Majątek w mieszkaniach / Residential wealth

Nieruchomości są wszędzie. W oczy najczęściej rzucają się ekstrawaganckie biurowce, centra handlowe i domy w miastach, ale też coraz więcej osób widzi nieruchomości, patrząc na malownicze pola i nawet na tereny zalesione. Polacy powoli zaczynają mieć świadomość wartości nieruchomości, coraz większy jest obrót, a dla niektórych jest to również sposób na inwestowanie lub zabezpieczanie majątku.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Czy oddanie kluczy do nieruchomości w przypadku braku możliwości spłaty kredytu hipotecznego zwalnia kredytobiorcę z długu? / Does giving the keys to the property in the event of a lack of mortgage repayment free from the borrower’s debt?

Sejm proceduje trzy różne projekty ustaw mające na celu restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. Jednocześnie 23 marca 2017 roku została przyjęta ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Akademia: Czeskie standardy mieszkaniowe/ Czech Housing Standards

Wiodącym miernikiem standardu budowanych mieszkań jest w Czechach ich powierzchnia mieszkalna. Na podstawie danych o powierzchni mieszkalnej i powierzchni użytkowej mieszkań obliczono, że pm stanowiła w 2015 r. 69 proc. pum, z tego 75,2 proc. w budynkach wielorodzinnych oraz 69,1 proc. w jednorodzinnych. Z kolei średnia wielkość mieszkań zbudowanych w 2015 r. to 69 m2 pum w obiektach wielorodzinnych i 135 m2 pum w jednorodzinnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Raporty: AMRON – SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości – I kwartał 2017 r.

To już trzydziesta pierwsza edycja Raportu Centrum AMRON* publikowanego przez Związek Banków Polskich! Od prawie 8 lat systematycznie co kwartał dostarczamy aktualne informacje o skali akcji kredytowej polskich banków w obszarze finansowania nieruchomości mieszkaniowych oraz trendach i cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Prezentujemy wyniki I kwartału 2017 roku w odniesieniu do wyników z kilku poprzednich kwartałów.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

RAPORT o stanie rynku nieruchomości – prognozy Wiosna 2017 r.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest od pewnego czasu stabilny. Dzieje się tak dzięki dobrym wskaźnikom ekonomicznym polskiej gospodarki, niskim stopom procentowym oraz wzmożonemu zainteresowaniu kupujących funduszem dopłat rządowych „Mieszkanie dla Młodych”, który w ubiegłym roku przeszedł szereg zmian, pozwalając szerszemu gronu osób na skorzystanie z programu. Wszystkie te czynniki przełożyły się na rekordowo wysoką liczbę sprzedanych mieszkań na rynku pierwotnym. Wolumen zawartych transakcji na koniec roku wyniósł ok. 61,9 tys. lokali i był to wynik o ok. 19 proc. wyższy od wyników notowanych w rekordowych latach 2007 i 2014.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Sprawozdania: 25-lecie Centrum Prawa Bankowego i Informacji

20 lutego 2017 r. minęło dokładnie dwadzieścia pięć lat od utworzenia Spółki Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Te ponad dwie dekady to czas intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowości, a tym samym dla całej gospodarki. CPBiI, jako spółka instytucjonalna polskiego sektora bankowego, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, miała istotny wpływ i bezpośrednio uczestniczyła w budowie nowej rzeczywistości i jakości tego sektora.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Przegląd: kwiecień-czerwiec 2017

JAK MIESZKAJĄ POLACY? GUS O METRAŻU I WYPOSAŻENIU MIESZKAŃ
Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce w 2016 r.” wynika, że przeciętna rodzina w ubiegłym roku zajmowała mieszkanie o powierzchni 77,2 m2, składające się z trzech pokoi.
Rok wcześniej było to odpowiednio 76,7 m2 i 2,9 pokoi. Na jedną osobę w gospodarstwie przypadało średnio 27,6 m2 powierzchni użytkowej oraz jeden pokój (w 2015 r. – 27,4 m2).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1