Sprawozdania: 25-lecie Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Sprawozdania: 25-lecie Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
20 lutego 2017 r. minęło dokładnie dwadzieścia pięć lat od utworzenia Spółki Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Te ponad dwie dekady to czas intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowości, a tym samym dla całej gospodarki. CPBiI, jako spółka instytucjonalna polskiego sektora bankowego, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, miała istotny wpływ i bezpośrednio uczestniczyła w budowie nowej rzeczywistości i jakości tego sektora.

20 czerwca 2017 r., w ramach Horyzontów Bankowości 2017 w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Jubileusz świętował również „Miesięcznik Finansowy BANK” oraz Warszawski Instytut Bankowości.

Na galę przybyli m.in. przedstawiciele rządu, ministerstw i urzędów państwowych, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciele świata nauki, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowego Zwią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI