fn.2011.k3.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (lipiec - wrzesień 2011)

  • PIOTR CYBURT - Prezes Zarządu BRE Banku Hipotecznego: Na rynku nieruchomości w Polsce nie było i nie ma kryzysu
  • Maciej Jasiński: Bank i hipoteka - problem czy skuteczne narzędzie?
  • Ewa Kucharska-Stasiak: Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa zabezpieczenia wierzytelności
  • Piotr Cegielski: Zastosowanie dwumianowego modelu wyceny opcji na rynku nieruchomości
  • Bolesław Meluch: Społeczne Grupy Mieszkaniowe - nowa inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury na ożywienie budownictwa na wynajem

FN 2011/07-09 (lipiec – wrzesień 2011)

FN 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Rynek finansowania nieruchomości: Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa zabezpieczenia wierzytelności

kucharska.stasiak.ewa.01.150xSzerokie spektrum zastosowania kategorii wartości rynkowej w praktyce wymaga ścisłego sprecyzowania nie tylko definicji tej wartości, ale również jej interpretacji. Źródłem definicji wartości rynkowej są: Międzynarodowe Standardy Wyceny, Europejskie Standardy Wyceny, dokumenty Unii Europejskiej, standardy wyceny publikowane na szczeblu krajowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Prezentacja: Czy jakość nowo udzielanych kredytów znowu gorsza?

W latach 2005-2008 banki liberalizowały zasady akceptacji wniosków o udzielenie kredytów mieszkaniowych. Dotyczyło to w równym stopniu wniosków o kredyty złotowe, jak i walutowe. O tym, czy w nowych kredytach przeważała zlotówka czy frank decydowały w latach 2005-2008 relacje stóp procentowych, kursów złotówki i franka oraz oczekiwania kredytobiorców co do przyszłych zmian tych relacji. Błędny jest pogląd, że to tani frank jest winny boomowi na rynku kredytów mieszkaniowych i cen mieszkań w tych latach. W okresie boomu w nowych kredytach w jednym roku (2007) przeważała złotówka, w następnym (2008) frank szwajcarski w nowych kredytach, a ich ilość była zbliżona.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Rynek finansowania nieruchomości: Zawodność oceny kondycji kredytobiorców w oparciu o ocenę ryzyka kredytowego może być miarą zjawisk kryzysowych

krysiak.zbigniew.01.150xRynek nieruchomości, a w szczególności rynek finansowania nieruchomości, podlega silnym wpływom innych rynków oraz całej gospodarki w skali mikro i makro. Główną przyczyną globalnego kryzysu, który rozpoczął się w USA w 2007 roku, nie były problemy dotyczące opieszałego udzielania kredytów hipotecznych, ale ocena ryzyka kredytowego, która była determinowana przez instytucje rynku kapitałowego i finansowego, działające po stronie inwestorów zainteresowanych wysoką stopą zwrotu środków alokowanych w portfele kredytów hipotecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Rynek finansowy nieruchomości: Wiarygodność finansowa firmy

hildebrand.mariusz.03.150xNa konkurencyjnym rynku wyróżnienie się na tle innych firm jest rzeczą konieczną, a jego brak może oznaczać dyskwalifikację w biznesie. Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, że 80 proc. przedsiębiorców jest zdania, że udokumentowanie firmy jako wiarygodnej finansowo ma wpływ na podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy. Przy obecnych zawirowaniach na rynkach i niepewności, na znaczeniu zyskują narzędzia, które pozwalają udokumentować i poświadczyć wiarygodność finansową.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Społeczne Grupy Mieszkaniowe – nowa inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury na ożywienie budownictwa na wynajem

meluch.boleslaw.01.150xPrzyjęty w dniu 4 marca 2011 r. przez Sejm RP dokument Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. pt. „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”, wskazywał cele polityki mieszkaniowej, w tym „wprowadzenie efektywnych form podaży mieszkań dostępnych cenowo w segmencie mieszkań na wynajem oraz budownictwie własnościowym”.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Akademia: Finansowanie projektów mieszkaniowych w Polsce po 1989 roku a ewolucja rynku mieszkaniowego – rys historyczny i spojrzenie w przyszłość (cz. I)

czerkas.krzysztof.02.150xW poprzednich artykułach prezentowanych na łamach „Finansowania Nieruchomości” omówione zostały czynniki kształtujące koniunkturę w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości komercyjnych, tj. biur, centrów handlowych, magazynów. Niniejszy artykuł dotyczyć będzie, z kolei, ewolucji rynku mieszkaniowego w Polsce i towarzyszącej mu ewolucji sposobów finansowania projektów mieszkaniowych po 1989 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Raport AMRON-SARFiN – II kwartał 2011 r.

fn.2011.k3.foto.082.250xW ósmej edycji Raportu AMRON-SARFiN prezentujemy dane z II kwartału 2011 roku w odniesieniu do wyników z kilku poprzednich kwartałów, co pozwala, niezależnie od opinii i komentarzy autorów, na indywidualną ocenę sytuacji i trendów na rynku kredytów hipotecznych oraz na rynkach mieszkaniowych w polskich aglomeracjach. Tradycyjnie, zainteresowanych bardziej szczegółowymi analizami, również dla lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych, zapraszamy na stronę internetową www.amron.pl, na której raporty udostępniane są w cyklu kwartalnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1