Wywiad: Ograniczmy bariery dostępu do mieszkań

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

styczen.piotr.01.150xZ Piotrem Styczniem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, rozmawia Zbigniew Krysiak

Zbigniew Krysiak: Panie Ministrze, obecnie mamy do czynienia z dwoma ważnymi wydarzeniami, które z pewnością silnie wpłyną na rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz jego finansowanie w Polsce. Jednym z tych wydarzeń są wybory, które będą zapewne rzucały nowe światło na koncepcje i przemyślenia w zakresie działania rządu w stymulowaniu rozwoju rynku nieruchomości.” ]

Drugim – jest druga fala kryzysu w Europie, który tym razem będzie miał chyba znacznie większy wpływ na polską gospodarkę niż poprzednio i chyba wpływ ten może nawet okazać się kosztowny w skutkach. Wydaje się, że rynek finansowania nieruchomości w Polsce nie jest w złym stanie, a sytuację kryzysową w sektorze finansów publicznych i komercyjnych w Europie można wykorzystać w taki sposób, aby rynek nieruchomości był motorem dla gospodarki w Polsce i przeciwwagą negatywnych skutków kryzysu w innych jej sektorach. Takie zadanie nie jest łatwe, jednak na pewno w sytuacji niskiego zaangażowania kredytów w finansowaniu nieruchomości, mierzonego relacją do PKB, może być wyzwaniem i „kołem ratunkowym” dla wspierania siły polskiej gospodarki. W warunkach kryzysu to właśnie inwestowanie i wzrost kredytowania w sektor nieruchomości może zwiększać dochody i zatrudnienie w gospodarce, podtrzymując popyt wewnętrzny, który, jak pamiętamy, był ważnym czynnikiem uniknięcia kryzysu w Polsce w latach 2007-2009. Nie oczekuję od Pana Ministra ustosunkowania się do tych tez, jednak prosiłbym o odniesienie się do dwóch zagadnień, które zapewne nawiązują do wspomnianej problematyki i roli rządu w zakresie działań wspierających rozwój gospodarki. Rząd dokonuje zmian w zakresie wykorzystania środków publicznych na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Jakie są główne kierunki i propozycje w tym zakresie?

Piotr Styczeń: Podstawą tworzenia nowych rozwiązań jest przyjęty przez Radę Ministrów dokument programowy pt. „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”. Najważniejsze rozwiązania oparte zostały na trzech głównych zasadach, które są od kilku lat przedstawiane publicznie i zostały wdrożone ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI