eds.2013.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy 2013:

  • Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych.
  • Egzogeniczne i endogeniczne czynniki sukcesów i porażek projektów JST: Ponad dwadzieścia lat obserwacji zmian w sposobie funkcjonowania subsektora samorządowego, w tym przedsięwzięć podejmowanych przez JST w okresie przedakcesyjnym i już w okresie pełnoprawnego uczestnictwa Polski w UE, skłania do analizy i refl eksji nad uwarunkowaniami sukcesów i porażek projektów samorządowych.
  • Próba oceny rozwoju polskiego rynku PPP: Partnerstwo publiczno-prywatne jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stają wszystkie demokratyczne kraje gospodarki rynkowej: w jaki sposób, przy silnym ograniczeniu wielkości funduszy publicznych, zaspokoić rosnące oczekiwania społeczne dotyczące wolumenu i standardu świadczenia usług publicznych.

EDS 2013

EDS 2013

EDS raport: Egzogeniczne i endogeniczne czynniki sukcesów i porażek projektów JST

eds.2013.k1.foto.006.250xPonad dwadzieścia lat obserwacji zmian w sposobie funkcjonowania subsektora samorządowego, w tym przedsięwzięć podejmowanych przez JST w okresie przedakcesyjnym i już w okresie pełnoprawnego uczestnictwa Polski w UE, skłania do analizy i refleksji nad uwarunkowaniami sukcesów i porażek projektów samorządowych. Jest to również niezbędne i z tego powodu, że polskie samorządy w coraz większym zakresie dźwigają na sobie odpowiedzialność za losy naszych małych ojczyzn.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2013

Raport EDS: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013 Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004–2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych

eds.2013.k1.foto.026.250xMinisterstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z ośrodkami naukowymi prowadzi od kilku lat systematyczne badania nad wpływem wykorzystania środków z funduszy europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (NPR) i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (NSS) oraz środków przewidywanych do wydatkowania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2013

Raport EDS: Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Próba oceny rozwoju polskiego rynku PPP

eds.2013.k1.foto.040.250x1. Wprowadzenie

Partnerstwo publiczno-prywatne jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stają wszystkie demokratyczne kraje gospodarki rynkowej – i bogate, i biedne: w jaki sposób, przy silnym ograniczeniu wielkości funduszy publicznych, zaspokoić rosnące oczekiwania społeczne dotyczące wolumenu i standardu świadczenia usług publicznych. Szybkie, narastające od kilku dekad, tempo oczekiwań społecznych zderzone z możliwościami ich finansowania z pieniędzy publicznych, powoduje narastanie sytuacji kryzysowych – w wymiarze społecznym i politycznym, a w konsekwencji – gospodarczym.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1