eds.2011.04.k2.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (kwiecień - czerwiec 2011)

  • Temat numeru: INNOWACJA MOTOREM NAPEDOWYM GOSPODARKI
  • PAŃSTWO I PRAWO MUSZĄ BYĆ PRZYJAZNE LUDZIOM: Z prof. dr. hab. Andrzejem Rzeplińskim - prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Maciej Małek.
  • POLITYKA SPÓJNOŚCI PRZYNOSI EFEKTY? Nie ma wątpliwości, że polityka spójności realizowana w Polsce od 2004 r. zaowocowała wymiernymi efektami. Doprowadziła do zwiększenia głównych wskaźników makroekonomicznych.

 

 

EDS 2011/04-06 (kwiecień – czerwiec 2011)

EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego (kwiecień – czerwiec 2011): Nie tylko innowacje

malek.maciej.01.100xTemat numeru dedykowany jest w zamyśle realiom codzienności, ale również, a może przede wszystkim dającej się przewidzieć przyszłości. Innowacje, nie tylko w technologii, choć z nią się przecież kojarzą, to motor napędowy gospodarki, którego zalety potwierdzają zwłaszcza polskie klastry. Innowacje w obszarze organizacji, komunikacji, zarządzania budują nie tylko wartość dodaną i podnoszą konkurencyjność w gospodarce, lecz poprawiają jakość naszego życia.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Temat numer: Przedsiębiorstwa XXI wieku

eds.2011.04.k2.foto.008.150xPojęcie innowacyjności wywodzi się od łacińskiego słowa innovatio oznaczającego odnowienie. Bardzo często termin innowacyjności odnoszony jest również do łacińskiego słowa novus, czyli nowość. Słownik wyrazów obcych innowacje definiuje jako wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzoną, nowość, reformę. H. G. Barnett definiuje je jako wszelką ideę, myśl, sposób zachowania się lub rzecz, która jakościowo odróżnia się od tych istniejących dotychczas.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Temat numer: Reforma gospodarki przestrzennej potrzebna od zaraz

eds.2011.04.k2.foto.014.150xGospodarka przestrzenna jest zarówno formą aktywności nakierowanej na racjonalne gospodarowanie przestrzenią – jako szczególnym i rzadkim zasobem – jak i formą organizowania i rozmieszczania różnych aktywności w przestrzeni. Gospodarka przestrzenna jest zatem sferą aktywności warunkującą i determinującą prowadzenie każdej działalności człowieka przez fakt związania z odległością wymagającą kosztów pokonania oporu przestrzeni. Z uwagi na swoisty dualny charakter ma tendencję do alienacji. Z tego względu w szczególny sposób implikuje zjawiska kryzysowe i cykliczne w całej gospodarce.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Temat numer: Bankowa ofensywa

eds.2011.04.k2.foto.020.100xInnowacyjne rozwiązania są pożądane przez wiele gałęzi gospodarki w naszym kraju. Także w dziedzinie bankowości są one motorem napędowym działania nie tylko instytucji finansowych, ale coraz częściej klientów. Jednostki samorządu terytorialnego od kilku lat są w kręgu zainteresowania banków komercyjnych, a nowe rozwiązania i technologie są coraz częściej wdrażane właśnie wśród prężnie działających samorządów.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Innowacje: Klastry dźwignią przedsiębiorczości w Polsce

eds.2011.04.k2.foto.037.200xKlastry stanowią fenomen każdej gospodarki. Powstają we wszystkich regionach geograficznych na wielu kontynentach i w licznych branżach, bez względu na poziom ich zaawansowania technologicznego. Ostatnie lata to dynamiczny wzrost zainteresowania klastrami również w Polsce. Tworzą one coraz silniejsze i konkurencyjne specjalizacje, stanowiąc motor napędowy regionalnych gospodarek.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Kraj: JESSICA dla JST

eds.2011.04.k2.foto.040.a.200x29 marca 2011 r. to ważna data w rozwoju programów unijnych wspierających rewitalizację polskich miast. Tego właśnie dnia w Warszawie w Klubie Bankowca odbyła się konferencja „JESSICA w Bankach – Banki dla miast”. Przedstawiono podczas niej koncepcję działania Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla Inicjatywy JESSICA. Program ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony banków komercyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Kraj: Samorządowe finanse – bariera czy dźwignia rozwoju?

Samorządy postanowiły zawalczyć o swoje. W piśmie, jakie 23 lutego 2011 r. do premiera Donalda Tuska skierował prezydent Katowic Piotr Uszok – współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, domagają się uchylenia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252, poz. 1692 ).

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Kraj: Polityka spójności przynosi efekty

eds.2011.04.k2.foto.048.100Nie ma wątpliwości, że polityka spójności realizowana w Polsce od 2004 r. zaowocowała wymiernymi efektami. Doprowadziła do zwiększenia głównych wskaźników makroekonomicznych. Wydatnie przyczyniła się do rozwoju infrastruktury. Dzięki niej podniósł się poziom rządzenia i administrowania państwem. Słowem, jest istotnym składnikiem wzrostu spójności społecznej i gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Kraj: Arbitralne limity barierą rozwoju?

W redakcji „Rzeczpospolitej” odbyła się 12 kwietnia kolejna z cyklu debat organizowanych pod auspicjami Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN przez Polski Bank Przedsiębiorczości, poświęcona stanowi i perspektywom samorządowych finansów. O kwestiach dotyczących finansowania samorządowych inwestycji dyskutowali: dr Jarosław Neneman – doradca prezydenta RP, prezydent Katowic Piotr Uszok, prezydent Olsztyna Piotr Grzymkowicz, prezydent Torunia Michał Zaleski, prezes Polskiego Banku Przedsiębiorczości Maciej Stańczuk i przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego Bronisław Dutka. Po raz kolejny nie było reprezentowane Ministerstwo Finansów, co samorządowcy powoli traktują jako zły, lecz utrwalający się z wolna obyczaj.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Doradzamy i informujemy: Czego się Jaś nauczy, tego… kryzys nie odbierze: Perspektywy edukacji ekonomicznej

eds.2011.04.k2.foto.055.a.200x„Kryzys potraktował Polskę ulgowo” – takie stwierdzenie nierzadko spotyka się na łamach prasy czy nawet w wypowiedziach ekspertów. W stwierdzeniu tym jest nawet niemało racji – pod warunkiem, że pod pojęciem „gospodarka” rozumie się jedynie wyniki i wskaźniki ekonomiczne; to jednak wyłącznie pół prawdy. Druga połówka, odnosząca się do niewymiernego, acz bezcennego kapitału ludzkiego i świadomości ekonomicznej społeczeństwa, nie wygląda już tak optymistycznie.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Doradzamy i informujemy: Pozabudżetowe formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Polskie jednostki samorządu terytorialnego zdążyły już przyzwyczaić się do możliwości, jakie dają fundusze europejskie. Nauczyły się także skutecznego ich pozyskiwania, która pozwala nam być w czołówce krajów skutecznie wykorzystujących swoją szansę i duże zasoby euro. Ta skuteczność wpływa także na fakt, że obecnie pojawia się coraz mniej możliwości…

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Doradzamy i informujemy: Catalyst szansą dla JST

eds.2011.04.k2.foto.069.200xW dobie rozwijających się rynków finansowych pojawia się coraz więcej możliwości pozyskania finansowania – zarówno na bieżącą działalność, jak i na rozwój – poprzez prowadzenie projektów inwestycyjnych. Jednym z zewnętrznych źródeł finansowania, z którego mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego jest emisja obligacji komunalnych i wprowadzenie ich na rynek Catalyst.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Nowoczesny samorząd: ZMOKU ma jednak zadziałać

eds.2011.04.k2.foto.072.200xOd lutego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji intensywnie szkoliło samorządy z korzystania ze Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika. Ten system to część projektu, którego główny element – nowy dowód osobisty – obsunął się. 8 kwietnia MSWiA poinformowała, że dokument tożsamości z chipem zostanie wprowadzony do użytku dopiero 1 stycznia 2013 r., a nie 1 lipca br. Co to oznacza dla ZMOKU?

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Nowoczesny samorząd: Kujawsko- pomorskie wdraża nowoczesne rozwiązania i technologie

3 marca br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie podpisano porozumienie dotyczące termicznego przetwarzania odpadów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego” otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości prawie 340 mln zł, a jego całkowita wartość wynosi ponad 619 mln zł. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2013 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Nowoczesny samorzą: Zmiana priorytetów energetycznych w regionach

eds.2011.04.k2.foto.076.100xSektor energetyczny w polskich regionach jest w stanie powolnej degradacji. Prawie nie inwestowaliśmy w niego od czasu zmiany systemu politycznego, czyli od ponad 20 lat. Dlatego też nasze elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne są zdekapitalizowane w ponad 70 proc. Można to w pewnym stopniu zrozumieć i nawet usprawiedliwić, ale na pewno nie można takiej sytuacji w nieskończoność ignorować.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Nowoczesny samorzą: Dotacje na kolektory słoneczne

eds.2011.04.k2.foto.083.200xObecnie obserwujemy coraz większe zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii. Wiatr, hydrosfera, promieniowanie słoneczne czy też złoża geotermalne jako przykłady źródeł opartych na potencjale energetycznym, czyli takim, które samoczynnie ulegają odtworzeniu, znajdują coraz szersze grono zwolenników. Popularność ta, ale i zarazem konieczność oszczędnego gospodarowania surowcami energetycznymi, wynika zarówno z czynników o charakterze społecznym, jak i ekonomicznym.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Inwestycje: Niedoceniany sposób na pomnażanie kapitału w niepewnych czasach

kf.2011.04-06.foto.11Istnieje wiele sposobów na powiększanie posiadanego kapitału. Obecnie większość ludzi skupia się na kuszących ofertach bankowych opartych na lokatach wykorzystujących mechanizmy pozwalające na optymalizację podatkową, a także skomplikowanych w swojej istocie produktach strukturyzowanych. Nie należy jednak zapominać o nie mniej bezpiecznym instrumencie finansowym, jakim są obligacje.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2011/04-06 (kwiecień - czerwiec 2011)

Inwestycje: Fundusze managed futures – idea i funkcjonowanie

kf.2011.04-06.foto.15Inwestują środki swoich klientów na rynkach terminowych. Mogą z pewnością stanowić alternatywę zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych – nie tylko w czasach hossy, ale również podczas dekoniunktury giełdowej. Ich znaczącą zaletą jest to, że umożliwiają osiąganie zysku zarówno podczas wzrostu, jak i spadku kursu danych instrumentów oraz pozwalają na dywersyfikację i obniżenie ryzyka portfela inwestycyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2