Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego (kwiecień – czerwiec 2011): Nie tylko innowacje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

malek.maciej.01.100xTemat numeru dedykowany jest w zamyśle realiom codzienności, ale również, a może przede wszystkim dającej się przewidzieć przyszłości. Innowacje, nie tylko w technologii, choć z nią się przecież kojarzą, to motor napędowy gospodarki, którego zalety potwierdzają zwłaszcza polskie klastry. Innowacje w obszarze organizacji, komunikacji, zarządzania budują nie tylko wartość dodaną i podnoszą konkurencyjność w gospodarce, lecz poprawiają jakość naszego życia.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Także nowe podejście do funkcji przestrzeni publicznej i wykorzystania jej potencjału, zwłaszcza kiedy połączyć je z analitycznym rozwiązywaniem związanych z tym kwestii fi nansowych, jak przekonuje nas prof. Tadeusz Markowski, oznaczać może udany mariaż ekonomii z urbanistyką

Ekonomia zresztą zdaje się być osią sporu czy raczej różnic w spojrzeniu na samorządowe fi nanse i sposoby redukowania wynikających z potrzeb inwestycyjnych zobowiązań zaciąganych przez JST pomiędzy ministrem fi nansów i samorządowcami. Póki co górą jest minister, lecz to niekoniecznie służy rozwojowi w małych ojczyznach. Chyba że również tu pokusimy się o wypracowanie nowatorskich sposobów fi nansowania udziału własnego w ramach inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich. Najlepiej wspólnie, bowiem regulacje z poziomu centrali nie zawsze gwarantują realizację statutowych zadań samorządu. Te ostatnie – myślę o gwarancjach – nie powinny zresztą podlegać negocjacjom, zaś tych, którzy mają co do tego wątpliwości, odsyłam do rozmowy z przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego. Narodowa strategia rozwoju czy polityka spójności? O efektach udanego mariażu pisze minister Elżbieta Bieńkowska. W praktyce rządowe programy realizowane są na co dzień i w znacznej mierze fi nansowane w małych ojczyznach. Dodajmy, że z dobrym skutkiem. Jak się przekonasz Czytelniku z lektury tego numeru EDS-u, nawet w obszarze usług komunalnych innowacje stanowią szansę efektywnego i relatywnie tańszego wykorzystania technologii. By w tym obszarze uzyskać efekt innowacyjnego rozwiązania, musieli się spotkać przedstawiciele środowiska samorządowego i banków. Piszą o tym Radosław Szewczak z BRE Banku i Stanisław Brzeg-Wieluński. Poza tym stałe pozycje i autorzy, których teksty zawsze wywołują żywe reakcje i – co może ważniejsze – rekomendują praktyczne rozwiązania problemów, których w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości nie brakuje. Rzecz w tym, czy wystarczy nam konsekwencji, wyobraźni i zdolności do współdziałania w ich rozwiązywaniu…

eds.2011.04.k2.foto.005