NBS 2018/11

NBS 2018/11

Płatności Bezgotówkowe – Raport Specjalny: Korzyści dla wszystkich

Płatności bezgotówkowe to korzyści nie tylko dla konsumentów i przedsiębiorców, ale także całej gospodarki. Aby o tym przypomnieć, 16 października br. w całej Polsce obchodzono Dzień Płatności Bezgotówkowych. Było to swoiste zwieńczenie kampanii społeczno-edukacyjnej „Warto Bezgotówkowo”, do której przyłączyły się m.in. największe organizacje kartowe, banki oraz wielu przedsiębiorców. Honorowy patronat objęły nad nią Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Płatności Bezgotówkowe – Raport Specjalny: Lokalne uwarunkowania akceptacji i stosowania płatności bezgotówkowych w Polsce

Wykluczenie finansowe definiowane jest jako „brak możliwości uzyskania przez ludzi dostępu i korzystania z usług finansowych, które są odpowiednie dla ich potrzeb i umożliwiają im normalne życie w społeczeństwie, do którego należą „1. Badania prowadzone przez Komisję Europejską dotyczące zarówno skali, jak i konsekwencji wykluczenia finansowego wskazują, że często jest ono przyczyną wykluczenia społecznego (2), które wskazywane jest jako poważny problem i ograniczenie możliwości wzrostu gospodarczego (3).

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Płatności Bezgotówkowe – Raport Specjalny: Kampania medialna Programu Polska Bezgotówkowa

Działania reklamowe Programu Polska Bezgotówkowa prowadzone w roku 2018 objęły swoim zasięgiem media szeroko zasięgowe: telewizję, radio, prasę oraz internet, a także działania w mediach lokalnych oraz branżowych. W pierwszym roku działalności ważne było dotarcie do świadomości potencjalnych odbiorców programu, a więc przedsiębiorców; zakomunikowanie im faktu powstania inicjatywy dedykowanej specjalnie dla nich.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Raport Specjalny – Płatności Bezgotówkowe: Płatności bezgotówkowe w polskim systemie bankowym

Banki doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w dobie żywiołowego rozwoju technologii i rozwiązań płatniczych niezwykle istotna jest troska o bezpieczeństwo depozytów, ochronę danych osobowych i innych określanych jako wrażliwe, wreszcie ujmowanie procesów, którymi zarządzają w imieniu klienta w ramy pozwalające czynić je klarownymi, przejrzystymi i zrozumiałymi. I tak dzieje się w rzeczywistości

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Raport Specjalny – Płatności Bezgotówkowe: QLIPS: nie trać czasu na płatności!

Niewielkich rozmiarów klips, umieszczony na lodówce, szafie bądź tablicy korkowej stanowi skuteczny i sprawdzony sposób na roztargnienie i zapominalstwo. Podobną rolę w świecie finansów osobistych pełni QLIPS, czyli innowacyjny schemat płatności, oferowany przez 11 polskich banków. Możliwość sfinalizowania transakcji przysłowiowym jednym klikiem oraz wcześniejsze informowanie klientów o zbliżającym się terminie zapłaty nie pozwolą żadnemu z nich na przeoczenie płatności.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Raport Specjalny – Płatności Bezgotówkowe – System DZ: Rekordowa liczba zastrzeżonych dokumentów

W III kw. 2018 r. o ponad 10% pobiliśmy dotychczasowy rekord liczby utraconych dokumentów zgłoszonych do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w tym okresie baza wzrosła o ponad 43 tys. To najlepszy wynik od ponad 10 lat, kiedy to rozpoczęto publikację raportu infoDOK. Jednocześnie odnotowano wzrost liczby zablokowanych prób wyłudzeń kredytu na cudze nazwisko – przestępcy 1,5 tys. razy chcieli oszukać banki i ukraść w sumie przeszło 120 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Wydarzenia: Jak usprawnić procesy biznesowe i stać się nowoczesnym bankiem bez papieru

Krakowski Bank Spółdzielczy (KBS) to największy niezrzeszony bank spółdzielczy w Polsce. Ponad stuletnia tradycja działalności, jak i jej skala zobowiązują do nieustannego wykraczania poza to, co utarte. – Dwa lata temu stanęliśmy jako zarząd banku przed koniecznością zmiany struktury organizacyjnej. Szczególny nacisk położyliśmy na przemodelowanie procesu udzielania kredytów – mówi Józef Nasiadka, wiceprezes zarządu KBS.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Wydarzenia: Czy sektor bankowy odpowiada na dzisiejsze potrzeby klienta MMŚP?

W Katowicach, w dniach 17-19 października br. odbył się VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zorganizowała go Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach we współpracy z władzami krajowymi oraz Komisją Europejską. Tematami przewodnimi były digitalizacja, środki UE, wsparcie dla firm rodzinnych oraz dostęp do finansowania zewnętrznego dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Otwarte posiedzenie Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcono dialogowi sektora bankowego z klientami sektora MMŚP.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Legislacja: MDR – nowe obowiązki nakładane na banki

W ekspresowym tempie został w tym roku przygotowany przez Ministerstwo Finansów i przeanalizowany przez parlament coroczny projekt ustawy o zmianach podatkowych wchodzących zwyczajowo w życie od początku następnego roku podatkowego. W stosunku do lat wcześniejszych tegoroczna nowelizacja przepisów podatkowych zawiera stosunkowo dużą liczbę ważnych zmian, z którymi podatnicy winni się zaznajomić. I to możliwie jak najszybciej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Legislacja: Wpłaty na IPS: KUP czy nie KUP – oto jest pytanie

Pod koniec sierpnia br. Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający daleko idące zmiany w obecnie obowiązujących przepisach prawa podatkowego, a także mający na celu transpozycję przepisów unijnych i wytycznych OECD w różnych obszarach sfery podatkowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1