Płatności Bezgotówkowe – Raport Specjalny: Lokalne uwarunkowania akceptacji i stosowania płatności bezgotówkowych w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wykluczenie finansowe definiowane jest jako "brak możliwości uzyskania przez ludzi dostępu i korzystania z usług finansowych, które są odpowiednie dla ich potrzeb i umożliwiają im normalne życie w społeczeństwie, do którego należą "1. Badania prowadzone przez Komisję Europejską dotyczące zarówno skali, jak i konsekwencji wykluczenia finansowego wskazują, że często jest ono przyczyną wykluczenia społecznego (2), które wskazywane jest jako poważny problem i ograniczenie możliwości wzrostu gospodarczego (3).

Agnieszka Huterska

Proces włączenia finansowego polegający na zapewnieniu dostępu do usług finansowych jest niezwykle istotny dla rozwoju gospodarczego. Skala włączenia finansowego wywiera bowiem wpływ zarówno na spójność społeczną, jak i na stabilność makroekonomiczną i finansową (Sahay i inni, 2015, s. 14-20). Współcześnie, włączenie płatnicze staje się kluczowym elementem włączenia finansowego. Polega ono na rezygnacji z gotówkowych form płatności. Istotne jest przy tym to, że możemy mówić zarówno o samowykluczeniu płatniczym, które wynika z indywidualnej decyzji konsumenta o rezygnacji z bezgotówkowych form płatności, jak i o zewnętrznym wykluczeniu płatniczym (patrz schemat 1).

Agnieszka Huterska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 50 publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych. Jest kierownikiem projektu badawczego „Lokalne uwarunkowania akceptacji i stosowania płatności bezgotówkowych w Polsce„, realizowanego we współpracy z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół bankowości, wykluczenia finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia płatniczego. Agnieszka.Huterska@umk.pl

Czynnikiem leżącym po stronie podażowej, wpływającym na skalę wykluczenia płatniczego jest brak dostępności infrastruktury w postaci placówek bankowych, bankomatów i terminali EFT-POS. Wprawdzie pod względem zaawansowania technologicznego polski sektor bankowy należy do europejskiej czołówki, jednakże z uwagi na skalę wykorzystania nowoczesnych bezgotówkowych rozwiązań płatniczych przez konsumentów rynek polski znacząco ustępuje większości krajów zachodnich. Za jedną z ważnych przyczyn tego stanu uznaje się ograniczony zasięg infrastruktury płatniczej, w szczególności sieci terminali do akceptacji kart4. Należy przy tym zaznaczyć, że praktyczne możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań płatniczych nie są rozłożone ró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI