nbs.2015.07-08.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2015):

  • NBS Raport: Portfel w chmurze
  • Kapitał ma narodowość - Po latach importowania aktywów i know-how z zagranicznych banków przyszedł czas na repolonizację sektora finansowego. Brakuje odpowiedzi na pytania: po co, za ile i kto za to zapłaci?
  • Obligacje wieczyste, jako fundusze własne
  • Banki i franki pod mieczem Temidy
  • Grupa Raiffeisena w Bazylei III

NBS 2015/07-08

NBS 2015/07-08

Monitor spółdzielczy – lipiec – sierpień 2015

nbs.2015.01.foto.004.a.400xGUS: REKORDOWE ZYSKI BANKÓW

W I kwartale br. banki osiągnęły wynik netto 4,0 mld zł, tj. o 1,6 proc. wyższy r/r. Suma bilansowa wzrosła do 1 566,6 mld zł (o 8,5 proc. r/r), wartość kredytów dla sektora niefinansowego do 917,2 mld zł (o 7,8 proc. r/r), a depozytów do 855,9 mld zł (o 10,3 proc. r/r) – podał Główny Urząd Statystyczny. Wynik działalności bankowej zwiększył się o 2,5 proc. do 14,4 mld zł, natomiast wynik z tytułu odsetek obniżył się o 6,2 proc. do poziomu 8,7 mld zł. Na opłatach i prowizjach banki zarobiły 3,3 mld zł tj. o 3,6 proc. mniej r/r. Koszty działania sektora bankowego wzrosły do 7,1 mld zł (o 5,0 proc. r/r), zaś koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu ponad dwukrotnie wyższych wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 10,7 proc., do 3,4 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/07-08

Banki, rynek, klienci: Sygnały – lipiec-sierpień 2015

nbs.2015.01.foto.021.a.400xKASA Z REKOMENDACJĄ KNF

KNF przygotowała założenia Rekomendacji C-SKOK do rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jak poinformowano – zasada proporcjonalności zapobiegnie wprowadzeniu dla mniejszych kas nadmiernych obciążeń regulacyjnych, które nie byłyby uzasadnione z punktu widzenia celów nadzoru nad SKOK. Oznacza to, że mniejsze kasy będą mogły stosować się tylko do niektórych punktów rekomendacji. W nowej regulacji mają znaleźć się m.in. zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych, wyceny wydzielanych z majątku zorganizowanych części przedsiębiorstwa i zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów; także standardy rozliczania połączeń spółdzielni.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/07-08

Podatek VAT dla przedsiębiorców: Podatnik oszust przez domniemanie złej wiary

nbs.2015.07-08.foto.030.a.400xOd 1 maja 2004 r. przepisy krajowe powinny być interpretowane z uwzględnieniem uregulowań wspólnotowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zakresie podatku od towarów i usług, interpretacja ta musi uwzględniać głównie Dyrektywy 112/2006/WE (w odniesieniu do stanu prawnego z 2011 r.) oraz orzecznictwo TSUE, odnoszące się do tego aktu.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/07-08

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Unijnepłatności.pl – lipiec 2015

SPÓŁDZIELNIA FARMERÓW: Krajowa Rada Spółdzielcza chce promować nowy standard spółdzielni rolniczych, m.in. wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE) – na wzór działających w Niemczech, gdzie w ciągu ostatnich 8 lat założono 1000 takich kooperatyw. U nas pierwsza spółdzielnia energetyczna powstała w woj. lubelskim. Koncepcja opiera się na budowie zintegrowanej sieci 15 biogazowni rolniczych, każda o mocy 0,5-1 MW. Nowym kierunkiem mogą być też zakładane przez rolników mikro spółdzielnie do sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej na lokalnych rynkach i przez internet – rozwiązania te zostały upowszechnione m.in. w Austrii, Niemczech, Włoszech, Francji i Szwajcarii. W krajach UE-15 spółdzielnie są postrzegane jako najbardziej przyjazna forma współdziałania, organizują one ok. 65 proc. rynku rolnego. Farmerzy mają za sobą wieloletnie tradycje w prowadzeniu różnego typu spółek mechanizacyjnych, usługowych i handlowych. Spółki mogą dzielić określoną część zysku (zwolnioną od podatku) w formie bonifikaty zwrotnej pomiędzy swoich członków.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/07-08

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – lipiec – sierpień 2015

BIURO PODRÓŻY DO LUSTRACJI!

Pobranie Raportu o Przedsiębiorcy nie wymaga zgody sprawdzanej firmy ani umowy z BIG InfoMonitor, jest proste i szybkie również wobec tour operatorów. – Sprawdzenie w Rejestrze Dłużników potencjalnego organizatora wycieczki to koszt zaledwie 30 zł, a daje pewność, że dane biuro nie jest zagrożone upadłością i nie zalega z płatnościami względem innych. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, w 2014 r. klienci prawie 4 tys. razy pytali o firmy turystyczne – podkreśla Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor. Raport można uzyskać na trzy sposoby:  osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor  listownie  poprzez portal www.BIG.pl po uprzednim zarejestrowaniu. Zawiera on informacje czy firma figuruje w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, na jaką kwotę zalega oraz przez kogo została dopisana.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/07-08

Opinie zawieszone w sieci: lipiec-sierpień 2015

nbs.2015.01.foto.059.400xPODATEK UDERZY W BANKI

Najwyższy w Europie, a być może także na świecie podatek bankowy wprowadzono na Węgrzech – wynika z zestawienia KPMG. Węgry były też jednym z pierwszych krajów, który zastosował takie rozwiązanie – obowiązuje ono od 27 września 2010 r. Na dodatek objął on najszersze spektrum instytucji finansowych. Podatek płacą bowiem nie tylko banki, w tym także spółdzielcze, lecz również firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, instytucje zarządzające aktywami, domy maklerskie, jak również giełda – choć te pozostałe instytucje finansowe mają podstawę opodatkowania inną niż banki. Stawka podatku jest zróżnicowana w zależności od wielkości instytucji. Te o aktywach ponad 50 mld forintów płacą 0,53 proc., a poniżej tego progu – ponad mniej niż jedną trzecią, 0,15 proc. Podstawą opodatkowania są łączne aktywa. Wyłączeń od podatku jest sporo, ale generalnie dotyczą one wzajemnych zobowiązań i należności pomiędzy instytucjami finansowymi. Od 2012 r. banki, które dokonują restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, dostały ulgi. Podatek bankowy, oprócz przewalutowania kredytów we frankach po kursie z dnia zaciągnięcia kredytu, był oskarżany o spowodowanie utraty rentowności węgierskiego sektora w latach 2011-2012. Według danych Deloitte ROE sektora obniżył się z 0,3 proc. w 2010 r. do minus 10,4 rok później i minus 6,1 proc. w 2012 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1