Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Unijnepłatności.pl – lipiec 2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Unijnepłatności.pl – lipiec 2015
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
SPÓŁDZIELNIA FARMERÓW: Krajowa Rada Spółdzielcza chce promować nowy standard spółdzielni rolniczych, m.in. wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE) - na wzór działających w Niemczech, gdzie w ciągu ostatnich 8 lat założono 1000 takich kooperatyw. U nas pierwsza spółdzielnia energetyczna powstała w woj. lubelskim. Koncepcja opiera się na budowie zintegrowanej sieci 15 biogazowni rolniczych, każda o mocy 0,5-1 MW. Nowym kierunkiem mogą być też zakładane przez rolników mikro spółdzielnie do sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej na lokalnych rynkach i przez internet - rozwiązania te zostały upowszechnione m.in. w Austrii, Niemczech, Włoszech, Francji i Szwajcarii. W krajach UE-15 spółdzielnie są postrzegane jako najbardziej przyjazna forma współdziałania, organizują one ok. 65 proc. rynku rolnego. Farmerzy mają za sobą wieloletnie tradycje w prowadzeniu różnego typu spółek mechanizacyjnych, usługowych i handlowych. Spółki mogą dzielić określoną część zysku (zwolnioną od podatku) w formie bonifikaty zwrotnej pomiędzy swoich członków.

Koncepcja opiera się na budowie zintegrowanej sieci 15 biogazowni rolniczych, każda o mocy 0,5-1 MW. Nowym kierunkiem mogą być też zakładane przez rolników mikro spółdzielnie do sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej na lokalnych rynkach i przez internet – rozwiązania te zostały upowszechnione m.in. w Austrii, Niemczech, Włoszech, Francji i Szwajcarii. W krajach UE-15 spółdzielnie są postrzegane jako najbardziej przyjazna forma współdziałania, organizują one ok. 65 proc. rynku rolnego. Farmerzy mają za sobą wieloletnie tradycje w prowadzeniu różnego typu spółek mechanizacyjnych, usługowych i handlowych. Spółki mogą dzielić określoną część zysku (zwolnioną od podatku) w formie bonifikaty zwrotnej pomiędzy swoich członków.

TRANSFERY NA KONTA

ARiMR przekazała na konta rolników 14,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2014 r., aplikacje złożyło przed rokiem 1,353 mln gospodarstw. Wnioski o płatności za 2015 r. można składać do 10 lipca, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, będą one realizowane od 1 grudnia br. do 30 czerwca 2016 r. Do wzięcia jest 3,5 mld euro. Średnia roczna dopłata bezpośrednia wyniesie 243 euro do ha, a dopłaty za tzw. zazielenienie wraz z jednolitą płatnością obszarową ok. 180 euro za ha. Młody rolnik (do 40 roku życia) uzyska ponadto 60 euro do hektara, może o to starać się przez 5 lat do powierzchni poniżej 50 ha. Gospodarzom, którzy posiadają grunty od 3,01 ha do 30 ha przysługuje tzw. płatność dodatkowa – 40 euro/ha.

UPRAWA ŚRODOWISKA

Do rolników, którzy dbają o środowisko, w ramach PROW 2007-2013 trafiło ponad dwa miliardy euro. Dotacje wynosiły od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych na hektar rocznie. W myśl priorytetów unijnej WPR, 30 proc. kwoty dopłat bezpośrednich w latach 2015-2020 będzie zależało od realizacji norm proekologicznych. Rolnicy nie spełniający wymogów uzyskają więc istotnie niższe premie obszarowe. W Polsce gospodarstwa ekologiczne stanowią 1 proc. ogółu. Producent żywności ze specjalnym logotypem eko jakości może liczyć na wsparcie PROW: od 996 zł do 3200 zł. Dotychczas skorzystało na tym 16 tys. rolników.

FISKUS, NASZ DOBRY PAN

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., przychody rolników do równowartości 150 tys. euro rocznie będą obłożone jedynie 2 proc. stawką podatku. Przychody te winny być ewidencjonowane, lecz producenci nie muszą opłacać składek do ZUS. Beneficjentami mogą być m.in. inwestujący w małe przetwórnie żywności i jej sprzedaż na rynkach lokalnych. MRiRW przygotowało już nowelizację ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI