nbs.2014.11.okladka.313x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2014):

  • NBS Raport: Ryczałt na cash-back
  • Bruksela nie śpi: Europejski Bank Centralny przejął kontrolę nad bankami 4 listopada 2014 r., uzyskał wyłączność na kluczowe uprawnienia nadzorcze, w tym m.in. w zakresie licencjonowania, egzekwowania wymogów kapitałowych oraz stosowania norm płynności.
  • Jabłko nie gruszka, kredyt nie pożyczka
  • Tu się samo nic nie stanie
  • Odwrócona hipoteka. Kroplówka dla seniora

NBS 2014/11

NBS 2014/11

Monitor spółdzielczy – listopad 2014

nbs.2014.11.foto.004.a.400xREKORDY BANKÓW

W okresie styczeń-wrzesień 2014 r. sektor bankowy zarobił na czysto 13 038 mln zł wobec 11 812 mln zł rok wcześniej, poinformował NBP. Wynik z działalności bankowej wzrósł o 6,5 proc. r./r. do 44 075 mln zł, a z działalności operacyjnej o 12,1 proc. r./r. do 16 257 mln zł. Dochody z odsetek w skali roku zwiększyły się o 13,9 proc. do 28 350 mln zł. Banki zgromadziły ogółem depozyty o wartości 878,58 mld zł (wzrost o 7,4 proc. r./r.), należności wyniosły 994,56 mld zł (wzrost o 6,2 proc. r./r.). Depozyty gospodarstw domowych były na poziomie 567,34 mld zł (+6,9 proc. r./r.), zaś przedsiębiorstw – 208,82 mld zł (10,6 proc. r./r.). Należności od gospodarstw domowych to 590,17 mld zł (+5,3 proc. r./r.), a firm – 301,40 mld zł (+9,1 proc. r./r.).

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/11

Banki, rynek, klienci: Sygnały – listopad 2014

nbs.2014.11.foto.014.a.400xJAK POLAK ZACISKA PASA?

Tylko co ósmy Polak regularnie oszczędza, ale coraz wyraźniej dostrzegamy konieczność odkładania pieniędzy – wynika z badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym. Obecnie trzy czwarte Polaków twierdzi, że warto oszczędzać, a jeszcze w 2013 r. uważało tak 61 proc. Wciąż jednak wolimy kredyt niż odkładanie pieniędzy, rzadko też planujemy zakupy, a zwykle zaciskamy pasa miesiąc przed spodziewanym wydatkiem. Prawie 50 proc. badanych stwierdziło jednak, że zamierza oszczędzać pieniądze przez maksymalnie 3 lata. Niewielu z nas oszczędza po to, żeby korzystać z pieniędzy po przejściu na emeryturę. W 2014 r. zadeklarowało to 16 proc. badanych, tj. o 7 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Blisko jedna piąta Polaków uważa, że oszczędzanie nie jest potrzebne, a 5 proc. z nas wydaje więcej, niż zarabia.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/11

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl – listopad 2014

nbs.2014.11.foto.038.a.400xARiMR ZAPŁACI ZA ROLNIKA

MRiRW uruchomiło pomoc dla producentów, którzy ze względu na rosyjskie embargo nie są w stanie spłacać preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych. Rolnik, któremu ARiMR pomagała w spłacie odsetek, może wystąpić do banku o ich zawieszenie na okres do 2 lat. Agencja zapłaci za niego oprocentowanie, lecz środki te trzeba będzie zwrócić. W przypadku umowy kredytowej zawartej do 30 kwietnia 2007 r. należy oddać odsetki, jeżeli kredyt przyznano już po tym terminie pomniejsza się kwoty dopłat o wartość spłaty, jaką dokonała ARiMR.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/11

Banki Spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

nbs.2014.11.foto.047.a.250xSIBOS: INNOWACYJNE BANKI

W Bostonie odbyła się doroczna konferencja SIBOS organizowana przez organizację SWIFT, a poświęcona transferom funduszy między bankami. Konferencji z udziałem 8000 ekspertów z całego świata towarzyszyła wielka wystawa nowych technologii, która zgromadziła ponad 200 wystawców (instytucje finansowe, firmy IT, firmy konsultingowe). W czasie sesji narodowej delegacja polska przedstawiła osiągnięcia sektora finansowego w okresie ostatnich 25 lat. Mieczysław Groszek, wiceprezes ZBP zaprezentował determinanty sukcesu usług bankowych, wskazując na wdrożenia IT, które plasują polski sektor jako najbardziej innowacyjny w Europie.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/11

Prezentacja: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

nbs.2014.11.foto.054.250xW bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,2 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/11

Opinie zawieszone w sieci: listopad 2014

nbs.2014.11.foto.058.400xKASYNO MADE IN USA

Polityka regulatorów rynku po 2007 r. doprowadziła do sytuacji, w której lewar w systemie bankowym w USA wzrósł z 29 (2008 r.) do 78 obecnie. W teorii wystarczy, że bank poniesie stratę przekraczającą 1,28 proc. kapitału i dochodzi do bankructwa. W teorii, ponieważ w 2009 r. zmieniono przepisy pozwalające bankom księgować różne aktywa w cenie według własnego uznania. Bez znaczenia jest rynkowa cena. Gdyby jakikolwiek przedsiębiorca zaczął księgować aktywa w znacznie zawyżonej cenie, np. aby dostać kredyt, szybko okrzyknięto by go przestępcą czy oszustem. W przypadku banków wszystko jest zgodne z prawem.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1