Jednolity Nadzór Bankowy EBC: Supernadzorca przyjedzie z eurolandu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.11.foto.023.250xOd 4 listopada 2014 r. przy Europejskim Banku Centralnym funkcjonuje wspólny nadzór bankowy, któremu podlega 120 ważnych systemowo instytucji kredytowych strefy euro, wśród nich największe banki spółdzielcze m.in. ApoBank.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Są to banki, które posiadają aktywa wyższe niż 30 mld euro lub ich aktywa przekraczają 5 mld euro i 20 proc. wartości PKB kraju macierzystego bądź też podmioty należące w kraju członkowskim do trzech największych instytucji kredytowych (m.in. Deutsche Bank, Santander, BNP Paribas, UniCredit, HSBC). Ponadto wspólnym nadzorem zostały objęte banki, które otrzymały wsparcie z funduszy unijnych. Pozostałe ponad 5800 banków w strefie euro mają podlegać krajowym organom nadzorczym, lecz EBC został zobowiązany do opracowania jednolitych standardów i będzie nad nimi sprawował nadzór pośredni.

Danina od aktywów

Do podstawowych kompetencji nadzorczych EBC, który w zakresie nadzoru bankowego jest zobligowany ściśle współpracować z narodowymi władzami nadzorczymi, należy:

 • udzielanie i odbieranie licencji bankowych oraz nakładanie kar finansowych na banki,
 • nadzór nad przestrzeganiem przez banki wymogów dotyczących adekwatności kapitałowej, dźwigni i płynności finansowej (w określonej sytuacji EBC będzie mógł nakazać bankowi, by zwiększył fundusze własne lub ograniczył działalność kredytową),
 • żądanie od banków sporządzenia w określonej sytuacji planu naprawczego,
 • przeprowadzanie stress-testów,
 • pozyskiwanie od banków informacji potrzebnych do sprawowania nad nimi nadzoru finansowego,
 • dokonywanie inspekcji w placówkach bankowych

Koszty funkcjonowania wspólnego nadzoru bankowego w krajach eurolandu EBC szacuje na około 260 mln euro rocznie. Będą one finansowane opłatami od wszystkich banków ze strefy euro. Wysokość opłaty zależy od wielkości banku mierzonej wartością sumy bilansowej i waha się od 2 tys. euro dla najmniejszych banków do 15 mln euro dla największych.

Gros spośród 120 systemowo ważnych banków, objętych bezpośrednim nadzorem ze strony EBC, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI