Nowelizacja ustaw podatkowych: Zmiany podatkowe w biznesie bankowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.11.foto.036.360xW cieniu dyskusji o terminie wejścia w życie zmian zasad opodatkowania dochodów z rajów podatkowych wprowadzono w Polsce kilka zmian przepisów podatkowych, które będą mieć konsekwencje dla prowadzenia biznesu, także w bankach.

Mariusz Zygierewicz

Zwykle pod koniec roku są publikowane zmiany ustaw podatkowych, które będą obowiązywać od początku następnego roku. Różnica polega jednak tym razem na tym, że zmiany te zostaną wprowadzone na podstawie kilku odrębnych nowelizacji ustaw. Najszerszą wprowadza ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r., która została opublikowana dopiero 3 października br.

Alternatywne rozliczenia

Z punktu widzenia banków olbrzymie znaczenie, głównie w bankach komercyjnych, ma zmiana zasad tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Rozszerza ona znacząco zakres powiązań, które zostały objęte ograniczeniami podatkowymi w tym zakresie. Dotychczas były one stosowane tylko w odniesieniu do odsetek od pożyczek udzielonej podmiotowi powiązanemu kapitałowo bezpośrednio z bankiem, teraz ta kategoria została rozszerzona na powiązania o charakterze pośrednim. Jednocześnie jednak wprowadzono możliwość stosowania przez banki alternatywnej formy rozliczenia podatku z tytułu cienkiej kapitalizacji, która według ekspertów bankowych powinna znacząco zminimalizować nowe restrykcje w wielu bankach.

W podatku dochodowym od osób fizycznych zmodyfikowano natomiast zapisy dotyczące opodatkowania odsetek od środków pieniężnych utrzymywanych na rachunkach rozliczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą. A trzeba pamiętać, że kwestia to dotyczy banków, gdyż w niektórych przypadkach ciąży na nich obowiązek płatniczy w zakresie poboru i przekazana do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego. Dotychczasowe zapisy obowiązujące w tym zakresie były nieprecyzyjne i w praktyce były różnie stosowane przez poszczegó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI