NBS 2013/05

NBS 2013/05

Prezentacja: Nowoczesny Bank Spółdzielczy 48 Obsługa zadań i dokumentów Novum EOD

nbs.2013.05.foto.048.250xNovum EOD – zaawansowany system obsługi zadań i dokumentów dla banków spółdzielczych

Procesy można określić mianem systemu nerwowego instytucji finansowej. Poprawność ich przebiegu decyduje o kondycji, w jakiej znajduje się bank. Sprawny ich przebieg oznacza niskie koszty funkcjonowania i skuteczność w działaniu. Dlatego kadra kierownicza jako jeden z głównych celów stawia sobie efektywne zarządzanie procesami i dokumentami. Mnogość procesów we współczesnym banku sprawia, że bez specjalistycznych narzędzi jest to zadanie bardzo trudne do realizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/05

Prezentacja: Nowoczesny Bank Spółdzielczy 66 Rekomendacje D i M – po pierwsze harmonogram i analiza luk IMPAQ wie, jak to zrobić

Rozwój technologii informatycznych i wzrost zależności banków od wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych to powód opracowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej Rekomendacji D. Już 30 czerwca 2013 r. mija termin, w którym banki zobowiązane są do przygotowania harmonogramu i analizy luk, by być zgodnym z wymaganiami, a następnie wdrożyć Rekomendację D do końca 2014 r. Również termin spełnienia powiązanej z nią Rekomendacji M dotyczącej ryzyka operacyjnego to koniec czerwca 2013 r. Czasu jest mało!

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/05

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

nbs.2013.05.foto.069.b.250xREKORDOWE GRANTY

Łączna kwota wypłat zrealizowanych w ramach PROW osiągnęła pułap 45 mld zł, natomiast zakontraktowano ponad 90 proc. budżetu programu na lata 2007-2013, wynoszącego około 70 mld zł. Zdaniem ekspertów limity dostępnych środków zostaną w pełni wykorzystane, szczególnie że wsparcie ARiMR w ramach rent strukturalnych, programu rolnośrodowiskowego, zalesiania gruntów czy grup producentów będzie wypłacane przez kilka lub nawet kilkanaście kolejnych lat. Od początku istnienia ARiMR, beneficjenci pozyskali 174 mld zł wsparcia UE. W ramach PROW 2007-2013 zostało złożonych 5 478 515 wniosków.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/05

Sygnały: maj 2013

nbs.2013.05.foto.079.b.250xEKO EMERYTURA

KNF rekomenduje wprowadzenie emerytalnych kont oszczędnościowych – EKO, których zaletą byłyby ulgi podatkowe. EKO miałoby być tworzone w dwóch wariantach: 2 x 50 i 3 x 50, w pierwszym oszczędzający wpłacałby miesięcznie 50 zł w ramach składki podstawowej i 50 zł składki, którą można odliczyć od dochodu. W drugim wariancie dodatkowe 50 zł wnosiłby pracodawca, w zamian mógłby zaliczyć wpłatę do kosztów przychodu i nie uwzględnić jej w podstawie wymiaru składek na ZUS. Policzono, że przy oszczędzaniu 150 zł miesięcznie przez 40 lat i waloryzacji 4 proc. EKO dałoby 548 tys. zł, co dla osoby o średnich zarobkach oznaczałoby wzrost emerytury o 34,4 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/05

Banki spółdzielcze i ich partnerzy | Rekomendacje na kryzys – maj 2013

KDBS: ADRES DLA MAŁEJ FIRMY

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku zorganizował warsztaty dla przedsiębiorców „Startujemy z Twoim biznesem!”. Szkolenia były dedykowane start-ups oraz firmom zainteresowanym rozwojem biznesu. Podczas warsztatów zaproszeni przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji przedstawili m. in. zasady rejestracji działalności gospodarczej, regulacje podatkowe i możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1