Prezentacja: Nowoczesny Bank Spółdzielczy 48 Obsługa zadań i dokumentów Novum EOD

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.05.foto.048.250xNovum EOD - zaawansowany system obsługi zadań i dokumentów dla banków spółdzielczych

Procesy można określić mianem systemu nerwowego instytucji finansowej. Poprawność ich przebiegu decyduje o kondycji, w jakiej znajduje się bank. Sprawny ich przebieg oznacza niskie koszty funkcjonowania i skuteczność w działaniu. Dlatego kadra kierownicza jako jeden z głównych celów stawia sobie efektywne zarządzanie procesami i dokumentami. Mnogość procesów we współczesnym banku sprawia, że bez specjalistycznych narzędzi jest to zadanie bardzo trudne do realizacji.

Tylko nieliczne systemy na rynku są dostosowane do procesów, jakie są realizowane w bankach spółdzielczych. Jednym z nich jest system obsługi zadań i dokumentów Novum EOD. Novum EOD to oprogramowanie klasy BPM (Business Process Management), zaprojektowane i stworzone przez firmę Novum w taki sposób, żeby w pełni odpowiadać potrzebom banków spółdzielczych.

Novum EOD – system optymalizowania procesów i obiegu dokumentów w bankach spółdzielczych

Celem firmy Novum było stworzenie oprogramowania, które zautomatyzuje kluczowe procesy w bankach spółdzielczych i jednocześnie będzie łatwe do wdrożenia i obsługi. Novum EOD znajduje zastosowanie praktycznie w każdym obszarze działania banku. System może automatyzować procesy front office związane z obsługą klientów: reklamacji, udzielania i monitorowania kredytów (rolniczych, inwestycyjnych, konsumenckich, mieszkaniowych, gotówkowych i innych) oraz back office (procesy administracyjne i zarządzania personelem, takie jak obsługa wniosków urlopowych, rozliczanie delegacji, zarządzanie nadawaniem uprawnień, zarządzanie certyfikatami podpisu elektronicznego itp.). EOD steruje kolejnością wykonywania zadań i przepływem informacji niezbędnych do ich realizacji. Rozwiązanie wyposażono w mechanizmy umożliwiające obsługę typowo bankowych zagadnień na przykład automatyczne tworzenie rejestru wniosków kredytowych, wyliczanie zdolności kredytowej, przygotowanie formularza informacyjnego do kredytu konsumenckiego. Możliwe jest przygotowanie i wersjonowanie wzorów dokumentów, przechowywanie dokumentów zeskanowanych dostarczonych przez klienta w formie papierowej oraz dokumentów dostarczonych w formie elektronicznej, np. raportów BIK. Optymalizacji pracy służą mechanizmy do monitorowania rzeczywistego czasu trwania procesów.

Korzystanie z Novum EOD jest bardzo intuicyjne

Procesy implementowane w systemie są prezentowane użytkownikom w postaci przejrzystych schematów. Umożliwia to łatwe zorientowanie się w tym, jak przebiega sekwencja kroków w procesie. Przeszkolony pracownik banku może sam projektować i definiować procesy biznesowe bez konieczności pisania jakichkolwiek programów. Wszystkie te czynniki sprawiają, że EOD to bardzo elastyczne rozwiązanie, które po wdrożeniu bank we własnym zakresie może dostosowywać do swoich bieżących potrzeb.

Automatyzacja obiegu zadań w Novum EOD obniża koszty i usprawnia pracę banku

Podstawowa korzyść z zastosowania systemu to oszczędność czasu i pieniędzy poprzez usprawnienie procesów biznesowych. Novum EOD zwiększa wydajność pracy dzięki automatycznemu przydzielaniu zadań pracownikom, zgodnie z przypisanymi im rolami. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI