BANK 2022/09

Paweł Minkina
BANK 2022/09

Od Redaktora Naczelnego | W poszukiwaniu liderów

Porządek, do którego od lat się przyzwyczailiśmy, wydaje się przemijać, wzrasta również niepewność odnośnie tego, co przyniosą kolejne dekady oraz jak duża jest skala czekających nas zmian. Niestety, wiele problemów, o których przez dziesięciolecia mówiliśmy, takich jak kwestie migracyjne, rozwarstwiania się społeczeństw, klimatyczne czy też produkcyjne, obecnie mocno się spotęgowało. Coraz trudniej odnaleźć liderów, którzy potrafiliby umiejętnie […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Kronika – wrzesień 2022

KADRY 1 września br. Manlio Lostuzzi objął stanowisko dyrektora regionalnego Europy Środkowo-Wschodniej Grupy Generali. Nominacja ta to następstwo zmian organizacyjnych, ogłoszonych w czerwcu, które mają na celu wsparcie realizacji priorytetów strategii „Lifetime Partner 24: Driving Growth„. Beata Tylke dołączyła do zespołu SALTUS Ubezpieczenia, objęła stanowisko dyrektora Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych Saltus TUW i Saltus TU Życie SA. Wcześniej zajmowała stanowiska sprzedażowe i zarządcze m.in.  […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Mariusz Andrzejewski
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Rozwój przy wysokich cenach i płacach

Uważam, że całą ekonomię na świecie, a przynajmniej w Unii Europejskiej, trzeba przestawić na funkcjonowanie w nowych warunkach wyższych cen. Powinniśmy przyzwyczaić się do wysokich cen energii, co wymagać będzie, być może, umiejętności zaadaptowania wysokich cen produktów i usług poprzez odpowiednie wprowadzanie podwyżek wynagrodzeń – podkreśla prof. dr hab. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Oddziału PTE w Krakowie. Rozmawiał z nim Bohdan Szafrański.

CZYTAJ WIĘCEJ
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Polska gospodarka – zagrożenia, wyzwania i rozwiązania

Żeby gospodarka mogła szybko się rozwijać, potrzebny jest silny i stabilny system finansowy (w tym bankowy) i powinien to być obszar szczególnej troski dla polityki gospodarczej. Zagrożeniem może być osłabienie potencjału finansowego sektora bankowego, wynikające z rosnącego obciążenia wyników finansowych – podkreśla prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, kierowniczka Katedry Systemu Finansowego Szkoły Głównej Handlowej,
w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Inflacja na lata Prezes Narodowego Banku Szwajcarii Thomas Jordan ostrzega, że silna presja inflacyjna może utrzymać się w globalnej gospodarce jeszcze przez długie lata. „Czynniki strukturalne, takie jak przejście na bardziej ekologiczną gospodarkę, rosnący dług publiczny, przemiany demograficzne, a także fakt, że globalizacja – przynajmniej tymczasowo – osiągnęła swój szczyt, mogą prowadzić do utrzymywania się wyższej presji inflacyjnej w nadchodzących […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Podróż w nieznane

Zbliżający się ostatni kwartał bieżącego roku to dziś, pod względem gospodarczym, jeden wielki znak zapytania. W Europie minorowe nastroje napędzane są wysoką niepewnością co do dostępności surowców, energii oraz utrzymującej się wysokiej inflacji. Ilu ekonomistów, tyle opinii, począwszy od tych wróżących potężny kryzys, po te wskazujące jedynie na tymczasową korektę. Niezależnie od tego, która strona ma rację, wysoka niestabilność rynku wcale nie musi być dla biznesu złą wiadomością.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Raport ZBP | Kierunek recesja?

Agresja Rosji w Ukrainie, przerwane łańcuchy dostaw, blokady transportów żywności z Ukrainy, galopująca inflacja w Polsce w dobie niskich stóp procentowych w Europie. Spowolnienie wzrostu gospodarczego – to rzeczywistość, z jaką przyjdzie nam się borykać w nadchodzących miesiącach, a nawet latach. Recesja to nieunikniony scenariusz, konieczny jest zatem stabilny system bankowy. Tymczasem obciążenia sektora rosną, pod znakiem zapytania stawiając możliwości finansowania gospodarki. Dane, które prezentujemy, nie pozostawiają wątpliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Ryzyko | Jak będzie wyglądać zarządzanie ryzykiem za dziesięć lat

W ciągu kilku-kilkunastu kolejnych lat zarządzanie ryzykiem stanie się głównym motorem rozwoju banków. Żeby obrócić na swoją korzyść gwałtowne zmiany, dokonujące się w otoczeniu, banki muszą całkowicie zmienić paradygmat zarządzania ryzykiem. Jak? – Mówi o tym dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. Szkoły Głównej Handlowej. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Usługi | Droga na parking wiedzie przez bank

Operatorzy stref płatnego parkowania w wielu polskich miastach nie zapewniają klientom wyboru alternatywnych aplikacji, umożliwiających dokonywanie płatności za postój. Taki wniosek płynie z analiz, przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zalecił samorządom poszerzenie palety dostępnych instrumentów płatniczych. To ważna wskazówka dla banków, które w coraz większym stopniu – w ramach bankowości mobilnej – udostępniają usługi komunalne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Prawo | Autoryzacyjny paragraf 22

„Traduttore traditore” (tłumacz to zdrajca) – to włoskie przysłowie, przestrzegające przed wypaczeniami powstającymi podczas przekładu, dedykować można autorom implementacji do naszego porządku prawnego postanowień dyrektywy PSD2 odnośnie nieautoryzowanych operacji płatniczych. Fatalny błąd sprawił, że przed polskimi bankami postawiono zadanie awykonalne. Czy procedowana właśnie nowelizacja przepisów wyeliminuje tak brzemienny w skutkach lapsus?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | BIK SA | BIK Data Boost – nowy wymiar usług opartych na Account Information Service

Obowiązująca od ponad dwóch lat dyrektywa PSD2, która obok ujednolicenia rynku płatniczego jest niewątpliwie katalizatorem wspierającym dynamicznie rozwijające się procesy digitalizacji, przyczyniła się bezpośrednio do rozszerzenia szerokiego wachlarza produktów i usług na rynku finansowym i nie tylko. Szczególnym miejscem w tym ekosystemie, obok usługi PIS (Payment Initiation Service) i CAF (Confirmation of Account Funds), zajmuje usługa AIS (Account Information Service), której potencjał umożliwia jej wykorzystanie w szerokiej gamie produktów i usług.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Różne metody finansowania zakupu

Finansowanie nieruchomości to proces mocno zróżnicowany. Wiele osób decyduje się na zakup na kredyt, zamożniejsi często dysponują wystarczającymi na ten cel oszczędnościami. Inaczej jednak pozyskują środki na ten cel firmy inwestujące w nieruchomości pod wynajem. Każdy model ma swoje słabe i mocne strony, trudno zatem mówić o „jedynie słusznej” formie finansowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Raport Specjalny | Obsługa Gotówki | Gotówka jest narzędziem płatniczym, które pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby

Proponując rozwiązania dotyczące powszechnej akceptacji gotówki, które zostały już przyjęte, NBP informował, że zależy nam na tym, aby zabezpieczane były interesy osób, które mogą być wykluczone finansowo, aby mogły one realizować codzienne transakcje – zaznacza Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, w rozmowie z Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Raport Specjalny | Obsługa Gotówki | Konwojent na wagę złota

Regulacyjne tsunami chwilowo nie daje się szczególnie we znaki branży cash in transit. Motywowane względami czysto fiskalnymi zmiany zasad homologacji bankowozów to już przeszłość, a przygotowany jeszcze przed pandemią projekt gruntownej nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia wycofano z prac legislacyjnych na bliżej nieokreślony czas w związku z ekspansją COVID-19. Głównym wyzwaniem dla podmiotów konwojujących wartości pieniężne jest dziś pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Raport Specjalny | Obsługa Gotówki – Oberthur Cash Protection | IBNS – poprawa zarządzania gotówką i jej logistyką

Obecnie w Polsce z gotówki i transakcji bankomatowych korzysta się zdecydowanie częściej niż przed wybuchem pandemii COVID-19. Zapewne dlatego, że konsumenci dostrzegają zalety korzystania z fizycznego pieniądza. Można oczekiwać, że ta przewaga płatności gotówkowych nad cyfrowymi będzie się utrzymywać – coraz ważniejsze zatem staje się zagwarantowanie tego, jednym z warunków jest jak najbardziej efektywne kosztowo udostępnianie gotówki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Raport Specjalny | Obsługa Gotówki – KAL ATM Software GmbH | W jaki sposób bankomaty mogą pomóc bankom rozszerzyć lub utrzymać swoją obecność w „świecie realnym” i zoptymalizować koszty w świecie coraz bardziej pozbawionym oddziałów?

Wprowadzenie Obecnie wiele banków zastanawia się nad strategią zarządzania siecią placówek w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych i otwarcia nowych możliwości w erze cyfrowej. Jednak, jak świadczą przykłady banków na całym świecie, fizyczne punkty odniesienia, takie jak budynki i charakterystyczne punkty, wnoszą do bankowości głębokie poczucie zaufania, bezpieczeństwa i trwałości. Podobnie jest z gotówką. Chociaż tradycyjne oddziały w najbliższym czasie nie znikną, to z pewnością krajobraz się zmienia. […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Raport specjalny | Obsługa Gotówki – Feerica SA | Inteligentne rozwiązania, chroniące bankomaty przed napadami, kluczem do sukcesu

Bankomaty, od chwili pojawienia się na świecie, stały się pokusą dla złodziei. Ataki na te urządzenia wciąż się zdarzają, a sprawcy wymyślają coraz bardziej wyrafinowane sposoby na wyciąganie z nich gotówki. Operatorzy sieci bankomatowych wprowadzają, rzecz jasna, rozmaite środki zapobiegawcze, bazując na metodach użytych przez włamywaczy podczas niedawnych napadów, tym samym zaczynając mimowolnie uczestniczyć w swoistym wyścigu szczurów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Raport Specjalny | Obsługa Gotówki – Centrum Poczta Polska Ochrona | Wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością normy ISO 9001-2015 i AQAP 2110-2016 w Centrum Poczta Polska Ochrona

Mając na uwadze potrzeby klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymagania rynku ochrony, Centrum Poczta Polska Ochrona na początku roku 2021 podjęło decyzję kierunkowa o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w CPPO.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Ranking „LIDERZY POLSKIEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2021” Miesięcznika Finansowego BANK | Nowi liderzy na nowe czasy

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 to znakomita okazja, by zaprezentować najlepsze polskie instytucje tego sektora. Nie można wszak omawiać sytuacji krajowego systemu finansowego bez wnikliwej analizy istotnego jego składnika, jakim niewątpliwe jest sektor lokalnych instytucji finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mariusz Zygierewicz
BANK 2022/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Należy zacieśnić współdziałanie banków spółdzielczych z lokalnymi społecznościami

Społeczność lokalna niekiedy nie zdaje sobie sprawy z potrzeb i problemów banków działających na jej terenie. Bez wyartykułowania ich na szczeblu lokalnym nie widzę szansy na zwiększenie zainteresowania członkostwem – podkreśla dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego Związku Banków Polskich, w rozmowie z Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2