BANK 2021/08

BANK 2021/08

Od Wydawcy | Przewaga konkurencyjna

Jedna z wielu lekcji pandemii uczy nas, że kreślone przez naukowców problemy, również te, które w powszechnej opinii wydawały się mało prawdopodobne, są dużo bardziej realne, niż się wydaje. Niestety, lekcje mają to do siebie, że szybko o nich zapominamy. Takim negatywnym przykładem ulotnej wiedzy są chociażby korzyści wynikające ze szczepień, które mimo szerokiej kampanii i zbliżającej się kolejnej fali […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Kronika – sierpień 2021

Do zespołu Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych w TFI PZU dołączył Mateusz Patorski – 1 lipca został nowym zarządzającym funduszami. Dotychczas był związany z Bankiem Millennium, gdzie pełnił funkcję Head of Trading w Departamencie Skarbu i odpowiadał za kierowanie Wydziałem Transakcji Międzybankowych. Narodowy Bank Polski zaktualizował logotyp i hasło. Kwadrat z napisem NBP zmienił się na okrągłe drzwi skarbca Narodowego Banku Polskiego. Zastąpiono […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Plany mamy na pewno ambitne

Podobnie do gospodarki, która wychodzi z kryzysu i przechodzi na długofalową ścieżkę wzrostu, aktywność Grupy EBI będzie coraz bardziej widoczna w obszarach o znaczeniu strategicznym dla Unii Europejskiej, niezbędnych do zapewnienia zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności na rynkach międzynarodowych
– podkreśla Teresa Czerwińska
wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dr hab. nauk ekonomicznych,
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna w garniturze i wykres
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Londyn pod brukselską lupą Prezes Banku Anglii, Andrew Bailey, alarmuje, iż nie dostrzega żadnych sygnałów, aby Unia Europejska była gotowa ponownie otworzyć swoje drzwi dla brytyjskiego eksportu usług finansowych po wyjściu Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku europejskiego. Ponad sześć miesięcy po tym, jak brexit odciął, w dużej mierze, dostęp londyńskiego City do unijnego rynku, Bruksela utknęła w martwym punkcie, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Przed nami ciekawe czasy…

Nie chcę snuć kasandrycznych wizji, ale długotrwały brak odpowiedniej reakcji ze strony NBP może spowodować, że za dwa-trzy lata zaczniemy w Polsce na nowo żyć w świecie inflacyjnym, nawet jeśli na świecie inflacja nie powróci. Bo jeśli utrzymywałyby się spore różnice inflacyjne między Polską a naszymi głównymi partnerami gospodarczymi, z czasem zacznie się też systematyczna dewaluacja złotego. A to kolejny silny element spirali inflacyjnej – podkreśla prof. dr hab. Witold Orłowski w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Między inflacją i bezrobociem istnieją ścisłe współzależności

Nie czyńmy z inflacji fetyszu, to broń obosieczna, lecz utrzymana w ryzach
daje pozytywne impulsy – twierdzi
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.
Od lat łączy ona pasje badawcze z doświadczeniem praktyka w dziedzinie gospodarki i finansów, by wymienić tylko wieloletni udział w pracach rady nadzorczej istotnego sektorowo banku, zaś misja kierowania pracami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zasługuje na odrębne potraktowanie. W rozmowie z Maciejem Małkiem skupia się na nieporozumieniach i emocjach, jakie budzi inflacja oraz jej bezpośrednie następstwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Pasmo odchyleń inflacji od celu powinno zostać rozszerzone

Pasmo dopuszczalnych odchyleń inflacji od celu Rady Polityki Pieniężnej, wynoszącego 2,5%, powinno zostać rozszerzone z jednego do dwóch punktów procentowych – mówi
dr hab. Eryk Łon z RPP
profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podkreśla, że wówczas polityka pieniężna mogłaby być prowadzona w sposób jeszcze bardziej elastyczny niż obecnie i wyraża nadzieję, że nie będzie potrzeby obniżenia stóp poniżej zera. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wspierać nie tylko dla przetrwania, ale przede wszystkim dla rozwoju

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) od prawie piętnastu lat wspiera polskich przedsiębiorców w dostępie do specyficznej grupy programów pomocowych, opartych na regulacjach unijnych i zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską i podległe jej unijne instytucje finansowe. Ponieważ brak tu tzw. kopert narodowych, czyli odgórnie przypisanych danemu państwu środków finansowych – wsparcie tego typu może trafić do polskiego biznesu poprzez krajowe instytucje finansowe. Od jakości i szybkości ich przygotowania do unijnych konkursów zależy więc zakres pomocy pozyskanej dla polskich przedsiębiorców.
Z Arkadiuszem Lewickim
dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, rozmawiał Konrad Machowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Sektor neobankowy

Współczesny sektor finansowy można by śmiało definiować jako sektor technologiczny realizujący funkcję obsługi globalnych rynków finansowych. Szeroko pojęta cyfrowa transformacja staje się nie tyle źródłem przewagi konkurencyjnej, co jedyną szansą przetrwania. Nowe rozwiązania oferowane przez fintechy, spółki technologiczne czy neobanki sprawiają, że nadążyć za zmianami muszą już nie tylko banki komercyjne, ale także i centralne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Technologie – Debata Redakcyjna | Stworzyć własny wizerunek klienta

Aby skutecznie konkurować o klienta, dostawcy usług finansowych muszą umieć tworzyć zindywidualizowaną ofertę, w jak największym stopniu odpowiadającą oczekiwaniom nabywcy, a niekiedy nawet je wyprzedzającą. Kluczem do precyzyjnej personalizacji produktów jest tzw. widok 360 stopni klienta, który odzwierciedla jak najwięcej jego indywidualnych cech.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Windykacja w Pandemii | Osłona dla ofiar czy dla oszustów?

Uwarunkowania pandemiczne i wprowadzane w związku z nimi ograniczenia funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku doprowadziły do istotnego pogorszenia kondycji finansowej wielu firm i pracowników. W wielu krajach, także i w Polsce, podjęto działania osłonowe, mające gwarantować utrzymanie miejsc pracy i nieść pomoc tym, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji. Równocześnie jednak znacząco pogorszyła się sytuacja wierzycieli.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Leasing czy kredyt – czyli jak kupić mieszkanie

Leasing mieszkania to w polskich warunkach rozwiązanie dość niszowe, choć taki produkt jest dostępny na rynku. Zdecydowana większość transakcji na rynku nieruchomości finansowana jest kredytem hipotecznym. Tymczasem spopularyzowanie tej formy nabycia własnego „M” mogłoby rozwiązać problem z zapewnieniem lokalu dla tych osób, które nie dysponują odpowiednią zdolnością kredytową. Czy jest na to szansa?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Raport NetB@nk | Bankowość elektroniczna – rok w pandemii

Minął okrągły rok od wybuchu pandemii COVID-19 w Polsce. Dane, dotyczące korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do bankowości, potwierdzają istotny, choć nie skokowy, wzrost aktywności klientów, a I kw. br. to przede wszystkim stabilny przyrost użytkowników w monitorowanych kategoriach zdalnych kanałów bankowości. Po raz kolejny relatywnie największe przyrosty aktywności obserwujemy w segmencie bankowości mobilnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Wymiana Informacji – BIK SA | Innowacyjna Technologia i unikalny model biznesowy w Bik Api

Rozwiązanie, które przyspiesza wymianę informacji kredytowej w sektorze bankowym.

Zasadniczą funkcją bazy kredytowej BIK jest dostarczanie aktualnych informacji o klientach instytucji finansowych działających na rynku polskim. Ich źródłem może być wyłącznie instytucja współpracująca z BIK. Jest ona odpowiedzialna za przekazywanie do BIK informacji o wszystkich zobowiązaniach kredytowych swoich klientów – uczestniczy w ten sposób w szeroko rozumianym systemie wymiany informacji kredytowej I pożyczkowej w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | PSD2 w oczach fintechu | Demokratyzacja danych, niechęć do współpracy

Unijna dyrektywa PSD2 zdemokratyzowała dostęp do danych transakcyjnych i pozwoliła lepiej wykorzystać nowe technologie do świadczenia usług finansowych, często dla pomijanych dotąd fragmentów rynku. Jednak niechęć banków do współpracy i dzielenia się danymi transakcyjnymi sprawia, że przełom jest mniejszy, niż było to możliwe – uważa Ingmar Stupp, CPO i współzałożyciel Finiaty. Rozmawiał z nim Tomasz Oljasz.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Raport Specjalny | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Wielki i wciąż niewykorzystany potencjał

Czas pandemii dotkliwie przypomniał, iż pomimo imponującego dorobku współczesnej cywilizacji jutro wciąż jest niepewne, warto zatem rozważyć dodatkowe zabezpieczenie na czarną godzinę. Fakt ten uzmysłowili sobie w szczególności klienci lokalnych instytucji finansowych, które w ub.r. odnotowały wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych niemal we wszystkich kategoriach, a pierwsze miesiące bieżącego roku potwierdzają kontynuację trendu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Raport Specjalny | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Co dalej?

Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w rynek finansowy, nie oszczędzając przy tym segmentu bancassurance. Ograniczone zostało bowiem funkcjonowanie stacjonarnych placówek bankowych, które stanowiły istotny kanał sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Przed obecnym kryzysem tendencje spadkowe obserwowane były głównie w sprzedaży produktów inwestycyjnych, obecnie trend ten objął także ochronne polisy na życie oraz ubezpieczenia majątkowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Raport Specjalny | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Sprzedaż polis przez banki spółdzielcze musi być przyjazna i intuicyjna

Kluczem do sukcesu w bancassurance jest i pozostanie właściwe odczytanie potrzeb klienta i przygotowanie dedykowanej dla niego oferty zabezpieczającej go
przed skutkami zagrożeń, które
mogą go dotknąć
– podkreślił Norbert Jeziolowicz
dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich w rozmowie z Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2