BANK 2021/03

Paweł Minkina
BANK 2021/03

Od Wydawcy | Dekada zmian

Paweł Minkina, redaktor naczelny Publikacja podsumowań gospodarczych roku 2020 oraz wyników instytucji finansowych nie ułatwia diagnozy odnoszącej się do rozwoju sektora bankowego w najbliższej przyszłości. Chociaż o blisko połowę niższe, to jednak dość stabilne wyniki banków wzmocnione dobrymi informacjami odnoszącymi się do całej gospodarki i najniższym w całej Unii Europejskiej poziomem bezrobocia dają podstawy do nieco lepszego […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Bankowość i Finanse | Kronika – marzec 2021

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Iwony Dudy na stanowisko prezesa zarządu Alior Banku. W maju 2020 r. jego rada nadzorcza powołała ją w skład zarządu, powierzając jej stanowisko wiceprezesa oraz kierowanie pracami zarządu.  Wojciech Hann otrzymał zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska, podała Komisja. Wiceprezesem zarządu kierującym jego pracami został, decyzją […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Bankowość i finanse | SYTUACJA SEKTORA | Polskie banki czekają najtrudniejsze lata w historii

Spadek zysku netto w 2020 r. o blisko połowę jest i tak mniejszy od oczekiwań. Ale bieżący rok będzie dla polskich banków jeszcze trudniejszy. Kryzys wywrze presję na jakość portfela kredytowego, walka o marże odsetkowe przy niemal zerowych stopach będzie trudna, kolejne fazy pandemii nie wróżą wzrostu popytu na kredyt. A do tego jeszcze – frankowicze.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wykres, dane
BANK 2021/03

Bankowość i finanse | GOSPODARKA | MIESIĘCZNY PRZEGLĄD RAPORTÓW GOSPODARCZO-FINANSOWYCH | Gra w zielone

Dziś, po roku od ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, coraz wyraźniej widać światełko na końcu tego długiego tunelu. Świat, który zostawiliśmy przed wejściem w nieznane, najpewniej już nigdy nie wróci. To, jak urządzimy się po drugiej stronie, zależy wyłącznie od nas. Jeszcze w zielone gramy! – tym razem wyjątkowo dosłownie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze i wykres
BANK 2021/03

Bankowość i finanse | GOSPODARKA | Wywiad | Zmniejszona czujność rozpruje budowaną latami sieć bezpieczeństwa

Pandemia zostawi nam hybrydowy model pracy, nowy model kadr menedżerskich, ogromny popyt na technologię w życiu prywatnym i zawodowym oraz konieczność wspólnej odbudowy bezpieczeństwa sektora finansowego. O obecnej i przyszłej sytuacji gospodarki, banków i kształceniu kadr przyszłości, mówi dr hab. Krzysztof Kalicki – przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank w Polsce, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Bankowość i finanse | GOSPODARKA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | Regulacje utrudniają skuteczną pomoc dla przedsiębiorców

Nasz rozmówca, piastujący urząd rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców od 22 czerwca 2018 r. prowadził własny biznes, był aktywnym samorządowcem i posłem na Sejm. Organizował także samorząd gospodarczy. Spojrzenie Adama Abramowicza jest zatem wielostronne, pragmatyczne i praktyczne, co znalazło wyraz w rozmowie, jaką prowadzili z nim Maciej Małek i Karol Jerzy Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Modele domków stojące na stosie pieniędzy
BANK 2021/03

Bankowość i finanse | NIERUCHOMOŚCI | Nie taki kryzys straszny, jak go malują

Końcówka 2020 r. była dobrym okresem dla kredytów hipotecznych i całego rynku mieszkaniowego. IV kwartał zamknął się wzrostami zarówno w liczbie, jak i wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych, a do użytkowania oddanych zostało więcej lokali niż w okresie wcześniejszym. Sumarycznie cały rok 2020, mimo trwającej pandemii, był – z punktu widzenia odnotowanych wyników – jednym z najlepszych w historii.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Bankowość i finanse | KLIENCI | Kilka sposobów na stratę oszczędności

Rekordowo niskie stopy procentowe stanowią problem nie tylko dla banków. Efekty kolejnych decyzji RPP odczuwają także inwestorzy i zwykli Polacy, dla których lokaty przestały być korzystną alternatywą dla przechowywania pieniędzy w skarpecie. Niektórzy decydują się na wycofanie środków z banku i poszukiwanie zyskowniejszej formy inwestowania, z czego skwapliwie korzystają przestępcy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze na tle wykresów
BANK 2021/03

Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | TRENDY | Pandemia stała się katalizatorem zmian

COVID-19 wymusił zmiany nawyków i stylu życia. Ograniczenie interakcji twarzą w twarz i częstsze korzystanie z usług online zmieniły sposób, w jaki komunikujemy się, wydajemy pieniądze i korzystamy z czasu wolnego. Nie pozostało to bez wpływu na branżę finansową – i choć przewidywane innowacje technologiczne były kontynuowane, podobnie jak postęp w zakresie regulacji usług finansowych, w ciągu ostatnich 12 miesięcy w bankowości pojawiły się inne kluczowe trendy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | STOPY PROCENTOWE | Sposoby na dochody pozaodsetkowe

Dochody pozaodsetkowe to od wielu już lat przedmiot ożywionej dyskusji w środowisku bankowym. Padały w niej tak niekonwencjonalne postulaty, jak rewitalizacja tradycyjnych placówek jako centrów doradztwa dla społeczności lokalnych, jednak ich realizacja nie przynosiła zadowalających efektów. Obecnie niskie stopy procentowe zmuszają banki do poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów, nie tylko w postaci wyższych opłat za świadczone usługi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | ZRÓWNOWAŻONE FINANSOWANIE | Świadomy inwestor w zielonej gospodarce

Współcześni inwestorzy coraz częściej uwzględniają nie tylko biznesową opłacalność wspieranych przedsięwzięć, ale również ryzyko związane z ich oddziaływaniem na środowisko i sferę społeczną. Jednoznaczna ocena tychże kryteriów, w przeciwieństwie do ekonomicznych wskaźników rentowności, nie jest zadaniem łatwym i nastręcza wiele trudności. Obowiązujące od marca br. unijne regulacje stanowią istotny krok ku budowie świadomości inwestorów w zakresie zrównoważonego finansowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ekologia i biznes
BANK 2021/03

Raport: Horyzonty bankowości 2021 | ZRÓWNOWAZONE FINANSOWANIE – MICROSOFT | Microsoft jest i wspiera ESG

Nowoczesne społeczeństwa chcą inwestować w firmy, które mają wysokie ratingi w zakresie ESG. Czyli takie, które dbają o środowisko (E – Środowisko) są odpowiedzialne społecznie (S – Społeczna odpowiedzialność) i kierują się jasnymi zasadami w budowaniu ładu korporacyjnego (G – Ład korporacyjny). Taki jest właśnie Microsoft.

CZYTAJ WIĘCEJ
AML
BANK 2021/03

Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | PRANIE PIENIĘDZY | AML w czasach zarazy

Pandemia stanowi bezprecedensowe wyzwanie zarówno dla instytucji finansowych, jak i regulatorów oraz organów nadzorczych na całym świecie. The Financial Action Task Force (FATF), międzynarodowa grupa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy przestrzega, że w dobie COVID-19 szczególnie dynamicznie rozwijają się cyberprzestępczość, zbieranie funduszy na fałszywe organizacje charytatywne i oszustwa medyczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3