Bankowość i finanse | GOSPODARKA | Wywiad | Zmniejszona czujność rozpruje budowaną latami sieć bezpieczeństwa

Bankowość i finanse | GOSPODARKA | Wywiad | Zmniejszona czujność rozpruje budowaną latami sieć bezpieczeństwa
Fot. stock.adobe.com/peshkova
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia zostawi nam hybrydowy model pracy, nowy model kadr menedżerskich, ogromny popyt na technologię w życiu prywatnym i zawodowym oraz konieczność wspólnej odbudowy bezpieczeństwa sektora finansowego. O obecnej i przyszłej sytuacji gospodarki, banków i kształceniu kadr przyszłości, mówi dr hab. Krzysztof Kalicki - przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank w Polsce, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie - w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

Panie profesorze, dzięki bogatym doświadczeniom zawodowym w sektorze bankowym, jak i środowisku akademickim od lat uczestniczy pan we współpracy tych obszarów. Co z pana perspektywy jest kluczowe dla tej relacji i jakie zadania stoją przed sektorem i uczelniami, by współpraca ta, dla rozwoju polskiej gospodarki, była najkorzystniejsza?

– Skala regulacji i zmian technologicznych w bankach powoduje, że nauka traci nieco dystans w stosunku do implementowanych rozwiązań teoretycznych i technicznych. Można byłoby to nadrabiać, gdyby banki i uczelnie tworzyły wspólne zespoły robocze dla rozwiązań implementacyjnych. Wiele wdrożeń jest realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami międzynarodowymi, co dodatkowo zwiększa bariery przepływu doświadczeń.

Banki będą musiały podjąć wyzwania dotyczące kluczowych te­matów inwestycyjnych związanych z ekonomią zrównoważonego rozwoju: technologią (cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligen­cja, 5G, technologie mobilne smart), odpowiedzialnym rozwojem (ochrona zdrowia, błękitna gospodarka/zasoby mórz i oceanów/zarządzanie surowcami) oraz demografią (infrastruktura, poko­lenie millenialsów).

Uczelnie od wielu lat są kuźnią kadr na każdym szczeblu bankowości. Jednak bankowość zmienia się niezwykle dynamicznie, a rok 2020 pokazał, jak gwałtownie zmiany mogą zachodzić również w całej gospodarce. Czy uczelnie są w stanie sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się rynku pracy pod kątem przekazywania aktualnej wiedzy i kompetencji? Co w tym kontekście należałoby zmienić? Jak wykorzystywane jest tutaj doświadczenie praktyków sektora bankowego?

– Zmiany zachodzące w sektorze bankowym są bardzo dynamiczne i zmierzają w kierunku wykorzystania najbardziej wydajnej automatyzacji procesów, absorpcji przez technologię zmian regulacyjnych oraz włączanie klientów w procesy samoobsługowe. Ta rzeczywistość eliminuje znaczącą część dawniejszej pracy świadczonej przez ludzi oraz implikuje spadek zatrudnienia w sektorze. Niekiedy spotyka się to z dużą dozą krytyki ze strony starszej generacji klientów, którzy nie chcą rozmawiać ze sztuczną inteligencją lub załatwiać sprawy poprzez systemy online. Postęp technologiczny wymaga nowych kadr, ale o innym profilu – bardziej wyedukowanych w sferze informatycznej, analityki systemów, rozwiązań ilościowych, rozwiązań fintechowych etc. Uczelnie podążają tym śladem i też zmieniają profile wypuszczanych absolwentów.

W świetle obecnej sytuacji gospodarczej i przyszłych skutków ekonomicznych pandemii z jakimi zmianami gospodarczymi należy się liczyć w postcovidowym świecie? Czy spostrzeżenia i głos środowiska naukowego w tym zakresie jest odbierany i wykorzystywany przez sektor finansowy?

– Scenariuszy rozwoju gospodarki postcovidowej rodzi się wiele i czasami są one bardzo różne. Na pewno praca online w sektorze bankowym, podobnie jak w środowisku uczelnianym, bardzo się rozwinęła. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kw. 2020 r. w Polsce ze względu na pandemię pracowało zdalnie 1,5 mln osób (9,2% pracujących). W październiku według ankiety GUS zdalnie pracowało 5,6% pracujących w przemyśle, 4% w budownictwie, 7,6% w handlu detalicznym, 22,5% w handlu hurtowym, 9,6% w transporcie i logistyce. Według badania ankietowego DB Research (dbDig), przeprowadzanego wśród klientów korporacyjnych i instytucjonalnych w ośmiu głównych gospodarkach, w USA i UK pracowało zdalnie ok. 50%, a w Niemczech 67% badanych. Według tego badania, 76% ankietowanych po pandemii chciałoby pracować zdalnie przynajmniej kilka dni w tygodniu (4% – 5 dni, 4% – 4 dni, 19% – 3 dni, 33% – 2 dni, 16% – 1 dzień).

Wymogi techniczne często upraszczają i przyspieszają procesy podejmowania decyzji, relacje stają się bardziej technologiczne, zmienia się charakter pracy. Ale wszyscy dostrzegają, że brak personalnych kontaktów często ogranicza innowacyjność i pracę zespołową. Bankowość korporacyjna to biznes w dużej mierze relacyjny, więc taki kontakt bezpośredni znacznie pomaga zbudować relacje i zaufanie. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK