BANK 2020/04

BANK 2020/04

Od wydawcy – Egzamin z odpowiedzialności

„Jeżeli się spojrzy na nasze czasy, wydają się tak smutne; zastanawia się człowiek, czy istnieje jeszcze coś, co się nazywa odpowiedzialność, czy oznacza to jeszcze cokolwiek. Wszyscy chcą rządzić, nikt nie chce ponosić odpowiedzialności. Pamiętamy jeszcze świeżo francuskiego męża stanu, który, kiedy mu ofiarowywano ponownie tekę, powiedział, że zgadza się na to, ale z zastrzeżeniem, że sekretarz stanu będzie ponosił odpowiedzialność. Król we Francji, jak wiadomo, nie jest odpowiedzialny, ale minister jest, minister nie chce być odpowiedzialny, ale chce być ministrem, sekretarz stanu nie chce być odpowiedzialny i ostatecznie kończy się na tym, że odpowiedzialni są nocni stróże i zamiatacze ulic…”

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | Kronika – kwiecień 2020

KADRY Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powołała na stanowisko prezesa BFG Piotra Tomaszewskiego. Jego zastępcą został Sławomir Stawczyk. Dotychczasowy prezes Mirosław Panek oraz jego zastępca Krzysztof Broda złożyli rezygnację. Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę o powołaniu Beaty Kozłowskiej-Chyły na prezesa zarządu PZU SA. Warunkiem objęcia stanowiska jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Beata Kozłowska-Chyła jest doktorem […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | Koronawirus – Między harmonią a entropią | Ład walutowy z perspektywy COVID-19

Czołówkę światowego ładu walutowego tworzą pieniądze narodowe potężnych politycznie, militarnie i gospodarczo państw. Globalizacja postawiła je wobec problemu, który można nazwać paradoksem ładu walutowego, polegającego na jednoczesnym jego wzmacnianiu i osłabianiu ze względu na wzmacnianie lub osłabianie głównych walut rezerwowych. Przy czym, o ile stosunkowo łatwo wskazać główne czynniki wzmacniania środków stanowiących rdzeń konstrukcji światowego systemu walutowego, to trudniej o sporządzenie pełnej listy zagrożeń, wprowadzających doń niebezpieczną entropię.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | Inflacja – Inflacyjne rekordy

Styczniowy wzrost inflacji do poziomu co najmniej 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku wywołał zaniepokojenie na rynku. Szok ten jest poniekąd zrozumiały, jeśli wziąć pod uwagę rekordowo niski wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Na szczęście nawet najbardziej pesymistyczne prognozy nie przybliżają nas do obserwowanych niemal trzy dekady temu inflacyjnych rekordów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | WZ ZBP – Stabilne i przejrzyste prawo to gwarancja pewności w obrocie gospodarczym, ale nie tylko

Transformacja, jakiej dokonaliśmy w minionym trzydziestoleciu nie byłaby możliwa, bez głębokiej przebudowy ładu regulacyjnego, również w odniesieniu do systemu bankowego. Po wejściu Polski do UE procesy te nabrały większej dynamiki, gdyż staliśmy się częścią europejskiego systemu prawnego ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami. Z dr. Tadeuszem Białkiem, dyrektorem Zespołu ­Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich rozmawiał Maciej Małek.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | Podatki – Frankowicze kontra PIT

Ten rok dla wielu frankowiczów mógł się zacząć mało przyjemną niespodzianką -otrzymaniem formularza PIT-11 od banku, w którym zaciągnęli kredyt frankowy. Zwłaszcza ci posiadający to zobowiązanie, którzy otrzymali umorzenie kwot wierzytelności z tytułu zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie albo jeśli przy takim kredycie zastosowano ujemne oprocentowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – Systemowa współpraca antyfraudowa – sposób na wczesne wykrywanie nowych schematów wyłudzeń

Wobec pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wzmożonej liczby transakcji dokonywanych w kanałach internetowych, szczególnej wagi nabiera kompleksowa ochrona antyfraudowa. Biuro Informacji Kredytowej nieprzerwanie świadczy usługi dla wszystkich klientów, zapewniając ciągłość działania systemów i bezpieczeństwo zgromadzonych danych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | Technologie – Polski sektor bankowy właśnie zdaje najważniejszy egzamin z cyfryzacji

Zawirowania finansowo-gospodarcze wokół pandemii koronawirusa dla wielu sektorów bankowych mogą stać się swoistego rodzaju stress testem. I sprawdzianem, czy nie przespały swojego czasu i w odpowiednim momencie postawiły na cyfryzację oraz konsekwentnie swój plan realizowały. Wydaje się, że przynajmniej pod tym względem reszta Europy może na nas zerkać z zazdrością.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | Technologie – Bank chroni klientów

Nawet najdoskonalszy system bezpieczeństwa nie jest w stanie zapewnić stuprocentowej ochrony. Pośród słabych stron tego typu rozwiązań eksperci od cyberbezpieczeństwa wskazują przede wszystkim czynnik ludzki, upatrując w nim najbardziej nieprzewidywalny i zawodny element struktury bezpieczeństwa. Przyszłością systemów autoryzacyjnych w sektorze finansowym wydają się zaś być technologie biometryczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | Technologie – Dziś i jutro kart płatniczych

Plastikowy pieniądz stał się równie oczywistym elementem naszej codzienności jak transport kolejowy, telewizja czy internet. Dziś, gdy cyfrowa transformacja wciąż nabiera tempa, coraz częściej pojawia się pytanie, w jakim stopniu karty płatnicze odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom współczesnych użytkowników. Pomimo implementacji nowych technologii, zyskały potężnego rywala w postaci systemów płatności mobilnych, które dynamicznie zwiększają swój udział w rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Program Analityczno-Badawczy WIB – Bezpieczeństwo banków w trzech aspektach

Przez cały okres transformacji ustrojowej polskie banki konsekwentnie współpracowały ze środowiskiem naukowym. Trudno byłoby wskazać obszar, w którym nie uczestniczyli przedstawiciele szkół wyższych – przypomniał prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz w wystąpieniu inaugurującym pierwsze seminarium Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Wydarzenia i Opinie | IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – Pożądana obowiązkowa edukacja finansowa

Ponad połowa z nas (52%) uważa, że nasza wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Jednocześnie, aż 92% badanych jest zdania, że zajęcia edukacyjne z tego obszaru powinny mieć charakter obowiązkowy. Najsłabiej oceniają się osoby młode (83%), spośród których co druga deklaruje, że przy podpisywaniu umów finansowych sprawdza jedynie podstawowe zapisy i zgodność danych osobowych – to główne wnioski z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”, zaprezentowanego podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Wydarzenia i Opinie | Felieton na czas szczególny – Nowy Świat A.D. 2020

Wstajesz rano, jesz szybkie śniadanie, zawozisz dzieciaki do szkoły, pędzisz do pracy… – nie to tylko sen. Twoja rzeczywistość to zarządzona administracyjnie kwarantanna, która trwa już kilka tygodni. Chociaż nie jesteś zarażony koronawirusem, to procedury są takie same. Świat rodem z powieści science fiction – wyludnione miasta i ludzie żyjący w swoich klatkach na kilku metrach kwadratowych. Co zrobisz, aby wyjść z tego Matrixa i powrócić do dawnej rzeczywistości?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1