BANK 2020/03

BANK 2020/03

Od wydawcy: O bezpieczeństwo dbać należy

Tuż przed wysłaniem tego numeru miesięcznika do drukarni tematem numer jeden wszystkich stacji telewizyjnych, radiowych, codziennej prasy i większości portali był koronawirus. Poświęcano mu pewnie więcej czasu i miejsca niż kampanii prezydenckiej. Czy powinno to dziwić, skoro – jak zaznaczył Jakub Biedrzyński, doradca polityczny w materiale opublikowanym w Onet.pl 2 marca – „nie ma wątpliwości, że największym wyzwaniem dla polityków, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Bankowość i Finanse. Kronika – marzec 2020

KADRY Prof. dr hab. Teresa Czerwińska została wiceszefową Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Stanowisko objęła 1 marca br. Od 4 czerwca 2019 r. była członkiem zarządu NBP, a wcześniej w latach 2018-2019 ministrem finansów. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marka Lusztyna na stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA. Rada Nadzorcza na to stanowisko powołała go 29 listopada […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Gospodarka: Inwestorzy potrzebują zaufania, a gospodarka stabilizacji

Zmiany klimatyczne i wynikające stąd straty. Kryzys migracyjny. Konflikty zbrojne i cyberataki. To tylko najbardziej spektakularne, bo przecież nie jedyne, wyzwania i zagrożenia współczesności. Wielu z nich, jak choćby rzeczywistości cyfrowej, która za sprawą internetu rzeczy stała się naszą codziennością, nie rozpoznaliśmy dotąd, pomimo że wywierają już dzisiaj znaczący wpływ na teraźniejsze relacje społeczne, biznesowe, a nawet rodzinne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Konsolidacja tylko na receptę

Jeżeli zdecydujemy się ściągnąć polityczną otulinę, może okazać się po pierwsze, że konsolidacja sektora bankowego postępuje nie tylko nad Wisłą i po drugie, że w tym procesie nie zawsze trzeba dopatrywać się samych złych intencji. Chyba że sama konsolidacja przybiera wyłącznie narodowy kierunek, zmierzając tym samym do skupienia instytucji finansowych w rękach państwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Rynek pracy: rosnąca konkurencja o pracowników

Banki i firmy ubezpieczeniowe doświadczają dalszej konsolidacji rynku, niezmiennie mierzą się również z konkurencją innych podmiotów, które mogą realizować transfery pieniężne oraz sprzedawać pożyczki. Dlatego zarówno w bankach, jak i w firmach ubezpieczeniowych rośnie zapotrzebowanie na ekspertów dla klientów korporacyjnych. Nadchodzące miesiące będą również dobrym czasem dla specjalistów działów ryzyka oraz likwidacji szkód.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Bankowy języczek u wagi

Sprzedaż mBanku to jedno z najistotniejszych, jak nie najistotniejsze wydarzenie tego roku finansowego nad Wisłą. Nie tylko dlatego, że być może – jak wskazują najbardziej optymistyczni analitycy – w grę mogą wchodzić pieniądze rzędu nawet 16 mld zł. Bardziej istotne wydaje się to, że ostateczny scenariusz tej transakcji wskaże kierunki na przyszłość całego sektora bankowego w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Kredyty frankowe: co oznacza upadek umowy?

„Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy” – taką opinię zaprezentował niedawno były już prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał. Stanowisko to wzbudziło poważne zastrzeżenia ekspertów prawa cywilnego. Wskazują oni, że ewentualne roszczenia instytucji finansowych byłyby formułowane bezpośrednio na podstawie ogólnych zasad prawa cywilnego, zaś odmowa prawa do ich zastosowania skutkowałaby ewidentnym, bezpodstawnym wzbogaceniem kredytobiorcy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Specjalny
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Frankowicze są przekonani, że wygrają

Pięć lat temu, 15 stycznia 2015 r., bank centralny Szwajcarii zniósł minimalny kurs wymiany franka, co poskutkowało gwałtowną aprecjacją szwajcarskiej waluty. Dla blisko 750 tys. Polaków, posiadających zobowiązania z tytułu kredytów denominowanych bądź indeksowanych do franka, oznaczało to radykalny wzrost wysokości raty. Dopiero ów szok skłonił wielu kredytobiorców, by dokładniej zapoznać się z treścią umów zawartych z bankami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Specjalny
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Nowoczesna bankowość dla seniora

Długość życia w państwach europejskich sukcesywnie się wydłuża. Dla dostawców towarów i usług, również tych z sektora finansowego, oznacza to, że coraz liczniejszą grupę klientów stanowić będą seniorzy. Ta grupa docelowa jest szczególnie atrakcyjna dla banków, gdyż dysponuje środkami, zgromadzonymi przez długi okres aktywności zawodowej. Dlatego na znaczeniu zyskuje dziś umiejętność budowy odpowiedniej oferty właśnie dla osób 60+.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Banki coraz mocniej wchodzą w ekologiczną energetykę

Odnawialne źródła energii (OZE) to najdynamiczniej rozwijający się sektor energetyki, ale również jedna z najprężniej rozwijających się części naszej gospodarki. Z końcem ub.r. moc wszystkich instalacji solarnych w Polsce osiągnęła 1,3 GW, choć jeszcze pięć lat temu elektrownie słoneczne w naszym kraju generowały moc na poziomie 21 MW. Tylko w ub.r. zainstalowano w Polsce systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 830 MW. OZE stało się w naszym kraju na tyle ważną gałęzią rozwoju, że znalazło odzwierciedlenie nawet w strategiach wielu banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse – VSoft SA: Zarządzanie procesami w banku – wspiera czy przeszkadza we wprowadzaniu zmian w organizacji nastawionej na cel

Jest wiele definicji zarządzania procesami w banku, jednak według firmy technologicznej, takiej jak nasza, aby prawidłowo zrozumieć jak zbudowana jest struktura procesów oraz jaka rola jest za nią odpowiedzialna, kluczowe jest odniesienie się do opisu zasad „panujących” w konkretnym banku. Z naszej perspektywy najlepiej, kiedy to zarządzanie skupia się na koncentracji kluczowych działań w organizacji właśnie przez pryzmat procesów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Crash testy na żywym organizmie

Wyróżnikiem fintechów są usługi innowacyjne, wyróżniające się na rynku, całkowicie odmienne od oferty klasycznych instytucji finansowych. Niektóre spośród tych firm decydują się na rywalizację z sektorem bankowym, inne wolą utrzymywać z bankami relacje partnerskie, stając się swoistym poligonem dla nowych technologii, stosowanych potem na rynku finansowym przez tradycyjnych graczy.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2