BANK 2019/11

Andrzej Lazarowicz
BANK 2019/11

Sekretarz Wydawnictwa: Po pierwsze: szczęście (po drugie też)

Demokracja to – według „Encyklopedii PWN”: „forma ustroju politycznego państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności polityczne gwarantujące sprawowanie tej władzy”. Najbardziej rozpowszechnionym jej typem jest demokracja pośrednia, zwana też przedstawicielską, charakteryzująca się tym, że obywatele mają prawo do wymieniania, co jakiś czas, przynajmniej części aparatu politycznego państwa – co czynią w trakcie wyborów powszechnych do parlamentu. I wszystko byłoby OK, gdyby nie to, że w naszych czasach nie demokracja jest najważniejsza, a sukces. A skoro ten jest niepełny, to trzeba zakwestionować, choćby częściowo, wyniki wyborów. Bo przecież niedoświadczony (by nie rzec: głupi) naród wybrał nie tak, jak trzeba było. I niektórzy wybierani sukcesu nie osiągnęli, a skoro nie osiągnęli, to i szczęśliwi być nie mogą.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/11

Rynek Finansowy. Kronika – listopad 2019

Kadry Michał Kramarz objął z początkiem października stanowisko dyrektora Google for Startups w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz szefa warszawskiego Campusu Google. Od 1 czerwca 2020 r. stanowisko Partnera Zarządzającego Deloitte Polska obejmie Tomasz Konik. Zastąpi Marka Metryckiego, który zarządzał firmą przez ostatnie 12 lat. Do zespołu Esaliens TFI dołączył Krzysztof Cesarz, objął stanowisko dyrektora inwestycyjnego. Będzie odpowiadał za […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Glapiński, Narodowy Bank Polski
BANK 2019/11

Rynek Finansowy. Gospodarka i Polityka: Powrót głównych banków centralnych do łagodzenia polityki pieniężnej

Jeszcze w grudniu 2018 r. Europejski Bank Centralny kończył swój program zakupu aktywów, a amerykańska Rezerwa Federalna kontynuowała cykl podnoszenia stóp procentowych, jednocześnie zmniejszając swój bilans. Wielu obserwatorom wydawało się wówczas, że rok 2019 upłynie pod znakiem dalszego zacieśniania polityki pieniężnej na świecie. W ostatnich miesiącach Fed i EBC dokonały jednak zwrotu o 180 stopni, powracając na ścieżkę luzowania monetarnego. W ślad za nimi politykę pieniężną złagodziło także wiele innych banków centralnych na świecie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/11

Rynek Finansowy. Niebezpieczne weksle: Oferta nie dla drobnych ciułaczy

Bezpieczna inwestycja do 10% rocznie. Prosty mechanizm, zapewniający spokój naszym inwestorom oraz stabilne i wysokie oprocentowanie – reklamy funduszy, oferujących inwestycje w weksle wystawiane przez firmy, brzmią nader zachęcająco. Eksperci Biura Rzecznika Finansowego nie mają jednak wątpliwości: nabywanie weksli jest szczególnie ryzykowne dla przeciętnego Kowalskiego, a cały mechanizm stworzono w celu ominięcia przepisów, regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/11

Rynek Finansowy. Nieuczciwe praktyki: Grzechy główne polskiego rynku finansowego

Jakiego rodzaju praktyki stosowane na rynku finansowym noszą znamiona missellingu i dlaczego stworzenie definicji tego zjawiska napotyka na przeszkody? Które przepisy polskiego prawa zawierają sankcje karne dla nieuczciwych pracowników i menedżerów banków czy towarzystw ubezpieczeniowych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w obszernym raporcie ogłoszonym przez Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/11

IT@BANK. Technologie – IBM Poland: Bezpieczne i wygodne przechowywanie danych w firmie – eksperci IBM i Advatech radzą, o czym należy pamiętać

Wzrastająca lawinowo ilość danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania każdej firmy nie musi oznaczać rosnących w takim samym tempie wydatków na sprzęt informatyczny. Rodzina macierzy IBM Storwize pozwala na oszczędności miejsca w pamięci masowej na poziomie do 80%. O tym, jakie możliwości dają najnowsze rozwiązania IBM i kto może skorzystać po ich wdrożeniu, opowiadają Piotr Sękowski, System Storage Sales Manager w IBM Poland & Baltics oraz Konrad Puchała, kierownik Działu Składowania i Ochrony Danych w Advatech Sp. z o.o. – firmie, która wdraża zaawansowane rozwiązania IT w oparciu o sprzęt IBM.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/11

IT@BANK. Technologie: Czy monetyzacja danych musi być trudna?

Wiedza o kliencie stanowi kluczową wartość dla współczesnego biznesu. Możliwość przetwarzania w czasie rzeczywistym olbrzymich zasobów danych na temat zachowań i preferencji zakupowych poszczególnych użytkowników sprawia, iż dostawcy usług finansowych są w stanie natychmiast reagować na pojawiające się potrzeby swych klientów. Nie będzie żadnej przesady w twierdzeniu, że w świecie wirtualnym dane stały się powszechnie obowiązującą walutą, używaną znacznie częściej aniżeli tradycyjne środki płatnicze.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/11

IT@BANK | Technologie | Hitachi Europe Ltd. – Pseudonimizacja w celu monetyzacji danych

Po powszechnym zastosowaniu przez banki autorskiej koncepcji Hitachi dotyczącej trwałego nośnika opartego na macierzy WORM i portalu informacyjnym dla klientów banku, obecne wysiłki koncentrujemy na kolejnym rozwiązaniu regulacyjnym. Celem prac jest dostarczenie klientom wiarygodnego rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie w pełni potencjału z posiadanych przez banki danych. Proponowane przez Hitachi narzędzie umożliwia dokonanie monetyzacji danych dzięki ich pseudonimizacji, zapewniając spełnienie wymagań RODO i zabezpieczając prywatność klientów banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marta Mróz-Sipiora
BANK 2019/11

IT@BANK. Technologie – Asseco Poland: Inteligentny i otwarty – bank 2025

Cyfryzacja sektora bankowego postępuje coraz szybciej, a wykorzystywana do tego technologia jest coraz bardziej zaawansowana. Jaka zatem będzie bankowość 2025? Czy współpraca z fintechami będzie szansą dla banków? W jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na działalność placówek bankowych i rolę doradcy? Na te oraz inne pytania odpowiada Marta Mróz-Sipiora, Product Manager w Asseco Poland.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3