IT@BANK. Technologie – Asseco Poland: Inteligentny i otwarty – bank 2025

IT@BANK. Technologie – Asseco Poland: Inteligentny i otwarty – bank 2025
Fot. Asseco Poland
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cyfryzacja sektora bankowego postępuje coraz szybciej, a wykorzystywana do tego technologia jest coraz bardziej zaawansowana. Jaka zatem będzie bankowość 2025? Czy współpraca z fintechami będzie szansą dla banków? W jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na działalność placówek bankowych i rolę doradcy? Na te oraz inne pytania odpowiada Marta Mróz-Sipiora, Product Manager w Asseco Poland.

Uczestniczysz w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych dla sektora finansowego. Jakie trendy IT w bankowości obecnie obserwujesz na rynku?

– Jednym z ważniejszych są niewątpliwie systemy instalowane w chmurze. Ze względu na stale rosnącą presję redukcji kosztów banki coraz częściej korzystają z rozwiązań w modelu SaaS. Jest to trend, który będzie w dalszym ciągu zyskiwał na znaczeniu, ponieważ w ten sposób banki mogą zoptymalizować środki lokowane w infrastrukturę i zyskać możliwość szybszego wdrażania nowych usług, niekoniecznie za wysoką cenę.

Kolejnym trendem jest mobilność klienta, która sprawi, że do 2025 r. będzie on typowo „digital”. Obecnie już 40% użytkowników w strefie detalicznej korzysta z mobilnych aplikacji bankowych. Jest to szczególnie widoczne w śród najmłodszych klientów, dla których bankowość internetowa jest raczej dodatkiem.

Nowością, którą z kolei promują banki za granicą, jest „Uber” produktów finansowych, czyli możliwość wyboru pakietu usług, których zakres jest dostosowany do potrzeb użytkownika, zaś koszt adekwatny do zawartości. W ten sposób klient banku może wybrać, czy korzysta np. z pakietu standard, czy premium. W razie potrzeby ma też możliwość dopełnienia go poprzez dodanie nowych usług, mając tym samym wpływ na cenę.

Uważam jednak, iż głównym trendem, który ma największy wpływ na kształt sektora bankowego jest Open Banking – czyli otwarta platforma dla usług. Udostępniając API dla zewnętrznych dostawców, banki mogą poszerzyć swoją ofertę o produkty niezwiązane z finansami, ale kończące się płatnością. Co ważne, nie muszą przy tym tworzyć rozwiązań we własnym zakresie, a wybrać takie, które będą najlepiej odpowiadały potrzebom ich klientów.

Czyli sprawdza się scenariusz, któremu było poświęcone Asseco Banking Forum 2018? Bank będzie jednak sprzedawał pizzę?

– Ten rok pokazał, że tezy stawiane podczas Asseco Banking Forum 2018 są nie tylko realne, ale dzieją się już teraz. Bardzo dobrym przykładem jest Revolut – startup świadczący usługi bankowe, który jest równocześnie drugim najszybciej rosnącym fintechem w Europie. Swój sukces zawdzięcza właśnie otwartej platformie, pod którą ma podpiętych różnych dostawców świadczących dodatkowe usługi.

Z kolei podczas tegorocznego Asseco Banking Forum 2019 mówiliśmy o tożsamości cyfrowej i prezentowaliśmy nowoczesny, w pełni cyfrowy onboarding nowego klienta. Główną zaletą takiego rozwiązania jest maksymalne skrócenie czasu, w jakim może on zdalnie otworzyć rachunek i skorzystać z oferty banku. Dlatego już teraz udostępniamy naszym klientom zaawansowane rozwiązania oparte na mechanizmach sztucznej inteligencji, które pozwalają na identyfikację użytkownika i weryfikację jego dokumentów tożsamości online. Dzięki tej technologii bank, korzystający z rozwiązań Asseco, może przeprowadzić onboarding klienta w kilka sekund.

Do czego jeszcze będzie wykorzystywana sztuczna inteligencja?

– Istnieje wiele obszarów zastosowań dla AI. Jednym z nich jest analiza zdarzeń historycznych, dzięki czemu system będzie mógł automatycznie określić rodzaj przeprowadzanych przez klienta transakcji, ich częstotliwość i przypomnieć mu o zbliżającym się terminie zapłaty. Sztuczna inteligencja pozwoli też na predykcję przyszłych potrzeb użytkownika, niekoniecznie związanych z usługami bankowymi. Czyli jeżeli np. klient często chodził do kina, to system bankowości może mu podpowiedzieć o zbliżającej się premierze, polecić film, wskazać kino i finalnie zapłacić za bilet.

W jakim kierunku będzie się rozwijać bankowość korporacyjna? Czy te rozwiązania znajdą także tu zastosowanie?

– Zdecydowanie tak. Na bankowość korporacyjną będą miały wpływ działania na poziomie Unii Europejskiej, której zależy na zwiększeniu dynamiki wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zniesienie części ograniczeń związanych m.in. z finansowaniem handlu zagranicznego. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma digitalizacja produktów bankowych, która pozwoli na podniesienie efektywności procesu i tym samym stanie się również siłą napędową międzynarodowej gospodarki. Właśnie w tym celu stworzyliśmy rozwiązanie Asseco DigiTrade, pozwalające przedsiębiorstwom na sprawne uzyskanie gwarancji lub akredytywy bankowej. Za jego pośrednictwem firmy mogą wysyłać niezbędne dokumenty do banku, co zdecydowanie skraca czas ich procesowania i w ten sposób optymalizuje koszty z tym związane.

Bankowość korporacyjna zyska także dzięki Open Banking, ponieważ dodając nowych partnerów do platformy, banki będą mogły podnosić jakość usług i oferować je klientom w znacznie krótszym czasie. Tutaj też ważną rolę odegra AI, która będzie wsparciem w takich transakcjach, jak np. wymiana walutowa, gdzie system sam zrealizuje ją po wskazanej przez przedsiębiorcę cenie. Nie będzie przy tym angażował klienta w proces, tylko np. prześle mu informację o transakcji na jego urządzenie mobilne. Z kolei dzięki połączeniu tych dwóch technologii banki będą mogły udostępnić klientom narzędzie do zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. W ten sposób firmy powierzą analizę wydatków oraz wpływów środków pieniężnych maszynom, co sprawi, iż zarządzanie to będzie zdecydowanie bardziej efektywne. Oczywiście nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie tych transakcji.

Co rozwój AI oznacza dla doradców i oddziałów bankowych?

– Jestem w stanie wyobrazić sobie, iż bankowość 2025 to bankowość, która nie wymaga wsparcia doradcy ani wizyty w oddziale. Sztuczna inteligencja stanie się naszym asystentem, z którego porad możemy skorzystać w dowolnym miejscu i czasie. Z kolei trafność jej decyzji sprawi, że będziemy mieć do niej coraz większe zaufanie. Może to oznaczać, że w 2025 r. nie będzie już oddziałów i znacznie rzadziej będziemy korzystać ze wsparcia doradcy bankowego, przynajmniej w dotychczasowym zakresie. Jednak AI nie jest nieomylna i tak jak ludzie może popełniać błędy, dlatego wraz z jej rozwojem będą potrzebne systemy weryfikujące jej działanie pod względem bezpieczeństwa. Ma to szczególne znacznie dla banków, które swój kapitał budują na zaufaniu klientów.

Czy banki powinny obawiać się przyszłych zmian, jak np. Open Banking?

– Nie. Powinny traktować je bardziej jako otwarcie się na nowe możliwości. Największe obawy instytucji finansowych związane są obecnie z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zarówno pod względem realizowanych transakcji, jak i obsługujących je rozwiązań. Drugim wyzwaniem jest odpływ klientów, który jednak zależy głównie od tego, czy i jak szybko bank będzie reagował na ich potrzeby. Dlatego ważne jest, aby zapewnił im szybki i sprawny dostęp do usług, które staną się dla nich dużym ułatwieniem w załatwianiu codziennych spraw. Nie tylko pomógł w płatnościach za np. prąd czy wyjście do kina, ale stał się także asystentem — conciergem finansowym, który będzie wiedział, kiedy i za co należy zapłacić. Właśnie takie możliwości daje bankom współpraca z fintechami, dzięki którym mogą one szybko poszerzyć ofertę o usługi zgodne z oczekiwaniami klientów i w ten sposób podnosić „user experience”. Wtedy „otwarcie się” banków na inne firmy nie jest zagrożeniem, a elementem budującym zadowolenie klienta. A to właśnie ono decyduje o jego lojalności.

Na czym zespół Asseco koncentruje się, tworząc rozwiązania dla sektora bankowego?

– Koncentrujemy się na coraz szybszym wprowadzaniu innowacji, dlatego z jednej strony udoskonalamy istniejące rozwiązania i budujemy nowe produkty, a z drugiej nie zamykamy się na rozwiązania fintechowe. Nie budujemy „ciężkich” systemów i otwieramy się na współpracę z najlepszymi firmami na rynku, które specjalizują się w dostarczaniu konkretnych rozwiązań. Dzięki temu w bardzo krótkim czasie możemy wdrożyć u klienta sprawdzone i bezpieczne produkty, które są dostosowane do jego potrzeb.

Równocześnie rozwijamy nasze flagowe systemy dla klientów detalicznych i korporacyjnych – Asseco CBP oraz Asseco EBP. Dodatkowo kładziemy duży nacisk na nierozerwalność procesów end-2-end, gdzie łącząc bankowość internetową z obsługą back office w Asseco ABP, uzyskujemy optymalizację kosztów operacyjnych i czasu podejmowania decyzji przez daną instytucję finansową.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK