bank.2016.05.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (maj 2016):

  • Nowatorskie produkty bankowe: Dzięki nowym technologiom banki bardzo łatwo i szybko mogą wprowadzać do swych ofert kolejne produkty. Jak zatem być dziś tym jedynym i wyjątkowym?
  • Tylko koncentracja czy już repolonizacja?
  • Banki sobie poradzą
  • Niewykorzystane szanse
  • Zaniechania transformacji
  • ZBP: Nie jesteśmy organizacją lobbingową
  • PTE: Należy mądrze się wspierać
  • UOKiK bierze wszystko

BANK 2016/05

BANK 2016/05

Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2016

WYDARZENIA

Kandydatem prezydenta RP Andrzeja Dudy na następcę Marka Belki, prezesa zarządu NBP, jest Adam Glapiński – minister w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego, wieloletni członek Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2016 r. członek zarządu NBP. W latach 80. działał w NSZZ Solidarność. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora ekonomii. Przewodniczył radom nadzorczym Banku Rozwoju Eksportu, Centralwings, KGHM Polska Miedź. Był również prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Polkomtela, a także doradcą ekonomicznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/05

Rynek finansowy: Wojna instytucji publicznych z kartami prepaid nie ma innego sensu niż propagandowy. Wróg publiczny numer jeden

bank.2016.05.foto.015.a.400xKiedy Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła przeciwko kartom przedpłaconym po raz pierwszy, chodziło głównie o drobne zastrzeżenia. KNF twierdziła, że banki nie powinny wydawać tego typu kart przede wszystkim ze względu na trudność powiązania ich z konkretną osobą. Miało to być utrudnienie przy walce z praniem brudnych pieniędzy czy ustawą o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Rzeczywiście, karty prepaid najgorszą sławę zyskały po ubiegłorocznych zamachach terrorystycznych w Paryżu. Okazało się wówczas, że islamiści posługiwali się takimi właśnie plastikami. Problem w tym, że organizatorzy zamachów korzystali prawdopodobnie także z samolotów i hoteli, nikt jednak nawet nie myśli o zamykaniu sieci hotelarskich czy linii lotniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/05

Rynek finansowy: Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego już dostępne w Polsce

bank.2016.05.foto.018.a.400x

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej 28 kwietnia br. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na współpracę w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). EBI zawarł takie porozumienie także z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tym samym polscy inwestorzy, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MŚP, uzyskali pełen dostęp do dodatkowego unijnego wsparcia technicznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/05

Rynek finansowy: 670 milionów na leasing i pożyczki

Długofalowy wzrost gospodarczy naszego kraju nie jest możliwy bez zwiększenia roli rodzimego kapitału. Ten zaś ma szansę stać się motorem polskiej gospodarki wówczas, gdy będzie bazować na innowacjach i własnych wdrożeniach. Taką wizję perspektyw rozwojowych dla naszego kraju podzielają zarówno przedstawiciele władz krajowych i wspólnotowych, jak również świat biznesu i nauki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/05

Temat numeru: O 650 tys. osób więcej skorzystało z pomocy assistance oferowanej w ramach produktów bankowych

bank.2016.05.foto.044.a.400xJak wynika z piątej edycji badania Rynek usług assistance widziany oczami klientów, zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, aż 76 proc. ankietowanych stwierdza, że produkt finansowo-ubezpieczeniowy zyskuje na atrakcyjności, gdy zostaje wzbogacony o assistance. Po raz pierwszy w historii badania najbardziej wartościowym rodzajem assistance zostało wsparcie medyczne, np. domowa wizyta lekarska (81 proc.), na drugim miejscu znalazło się samochodowe (76 proc.), a na trzecim domowe (69 proc.).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/05

Związek Banków Polskich: Wyróżnienia dla zasłużonych

bank.2016.05.foto.055.a.400xZwiązek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP. Nie inaczej było w trakcie Walnego Zgromadzenia ZBP, Kongresu Forum Technologii Bankowych oraz plenarnego posiedzenia Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Medalami Kopernika wyróżniono 50 przedstawicieli banków, a odznakami honorowymi ZBP 8 osób.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/05

Bank i Klient: Jak zapobiec kredytowemu „Paragrafowi 22”?

Gdy osoba aplikująca o kredyt dysponuje zbyt krótką historią kredytową bądź w ogóle jej nie posiada, bank może mieć trudności z dokonaniem wiarygodnej oceny ryzyka kredytowego takiego klienta. Sytuacja prowadzi do paradoksu rodem ze słynnej powieści Josepha Hellera „Paragraf 22”, tj. w przypadku ubiegania się o kredyt, powinno posiadać się już kredyt, aby na bazie historii jego spłaty bank mógł oszacować ryzyko kredytowe związane z potencjalnym kredytobiorcą.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/05

Prawo: UOKiK bierze wszystko

Gruntowna reorganizacja procedury abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych, istotne zwiększenie kompetencji prezesa UOKiK oraz uznanie missellingu w sektorze finansowym za szczególną formę naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – to tylko niektóre z postanowień nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu. Nowe przepisy weszły w życie 16 kwietnia br.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2