bank.2014.03.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (marzec 2014):

  • Raport: Horyzonty Bankowości 2014
  • CCP - nowa jakość OTC
  • Rekomendacja U - plusy i minusy
  • Zamieszanie z bankowozami
  • Olimpijski kac Putina
  • Kiedy odbije rynek kredytowy?
  • Lean IT

BANK 2014/03

BANK 2014/03

Horyzonty bankowości 2014: Przyśpieszenie na rynku kredytowym

Zgodnie z naszymi prognozami makroekonomicznymi w 2014 r. nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, odnotujemy poprawę na rynku pracy, nastąpi odbudowa popytu krajowego, a globalna koniunktura poprawi się, dodatkowo wspierając ożywienie w Polsce. Istotną kwestią jest, w jakim stopniu korzystne zmiany krajowej sytuacji gospodarczej przełożą się na poprawę warunków na rynku kredytowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/03

Horyzonty bankowości 2014: Dla kogo szklany sufit

Jeśli stawiamy sobie pytanie, jaki może być rok 2014 dla sektora bankowego, to za każdym razem odpowiedź jest inna w zależności od tego, jaką perspektywą czasową operujemy. Jednak wskazując na rosnące wskaźniki ekonomiczne, powinniśmy mieć w pamięci lekcję, jaką dostały niektóre podmioty w ubiegłym roku, że wysokie koszty działania w połączeniu z kurczącymi się marżami bankowymi są nie do pogodzenia z niskimi stopami procentowymi. Rosnąca gospodarka daje trochę więcej czasu na działania, ale w żadnym wypadku nie usuwa tego wyzwania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/03

Horyzonty Bankowości 2014: 2014 kolejnym rokiem niskich stóp procentowych

bank.2014.03.foto.032.400xRok temu głównym źródłem obaw sektora bankowego związanych z otoczeniem makroekonomicznym była kondycja krajowej gospodarki i pytanie, czy gospodarka polska wpadnie w recesję. W ubiegłorocznych Horyzontach Bankowości argumentowaliśmy, że tak się nie stanie i że w trakcie roku 2013 pojawi się stopniowe ożywienie gospodarcze. Dzisiaj powszechnie oczekuje się, że gospodarka przyspieszy. Dominują też prognozy, że w ślad za tym pójdzie zaostrzenie polityki monetarnej w drugiej połowie roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2014/03

Horyzonty Bankowości 2014: Jaki będzie bank przyszłości?

bank.2014.03.foto.078.400xBankowi menedżerowie stoją przed niemal identycznym wyzwaniem, jak ich koledzy w innych branżach, a nawet w administracji publicznej. Chodzi o to, jak dotrzeć do klienta oraz utrzymać z nim więź po akceptowalnym dla organizacji koszcie – na dodatek w takiej formie, w jakiej on aktualnie komunikuje się z otoczeniem. Oprócz tego, jest jeszcze jeden problem do rozwiązania. Jak przekonać klienta, że to akurat z nami powinien rozmawiać?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3