Horyzonty Bankowości 2014: Jak rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Coraz więcej ekonomistów dochodzi do wniosku, że skala długu w większości krajów jest już tak duża, że - przy realistycznych założeniach dotyczących możliwego tempa wzrostu, realnych stóp procentowych oraz sald fiskalnych - stał się on niespłacalny w całości. Rodzi to pytania, jak pozbyć się nadmiernego zadłużenia. Przyjrzyjmy się propozycjom.

Marcin Mrowiec

Trzy podejścia

Znany i szanowany profesor ekonomii Charles Wyplosz wraz z Pierre Paris (Paris, Wyplosz. To end the Eurozone crisis, bury the debt forever. Patrz: http:// www.voxeu.org/article/end-eurozone- -crisis-bury-debt-forever) już w sierpniu 2013 r. wskazywali, że europejski kryzys zadłużeniowy pogłębia się, wbrew pozorom czegoś przeciwnego, zaś poprawa na rynkach wynika z nadzwyczajnych działań Europejskiego Banku Centralnego (ECB), a nie rynkowej oceny spadku ryzyka. Autorzy stwierdzają, że jeśli poziom długu jest nie do utrzymania, to pytaniem jest kiedy i w jaki sposób przyjdzie kryzys, a nie czy w ogóle on przyjdzie. A skoro tak, to zastanawiają się, jakie są opcje redukcji długu

Opcja pierwsza, najbardziej naturalna, to spłata długu poprzez nadwyżki budżetowe. To rozwiązanie jest jednak mało realistyczne dla najbardziej zadłużonych krajów – przy optymistycznych założeniach obniżenie zadłużenia do poziomu kryteriów z Maastrchit (60 proc. PKB) zajęłoby im 20 lat lub więcej. Drugą rozważaną opcją jest wyprzedaż aktywów publicznych, które – szacowane z grubsza – można oceniać na równowartość 30-45 proc. PKB w większości krajów. Ta opcja, oprócz tego, że byłaby niepożądana z punktu widzenia funkcjonowania państw, byłaby także mało realistyczna, a to ze względu na prawdopodobny opór społeczny, trudność z wyceną oraz szybką sprzedażą tak dużej masy aktywów.

Opcja numer 3 to klasyczna restrukturyzacja długu. Jest ona jednak niemożliwa w obecnej sytuacji w strefie euro, gdzie dług państwowy mają głównie banki innych krajów tejże strefy. Restrukturyzacja w skali pozwalającej na znaczące obniżenie długu krajów najbardziej zadłuż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI