Horyzonty Bankowości 2014: Chodzi nie tylko o schody

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.03.foto.099.400xMiarą rozwoju cywilizacyjnego społeczenstwa jest jego stosunek do ludzi niepełnosprawnych zapewnienie im godnego i nieskrepowanego dostępu do udziału w życiu publicznym. W tym także do usług bankowych.

Halina Tarasewicz

Sektor bankowy już dawno do-strzegł potrzebę poprawy do-stępności tej grupy do usług finansowych. W 2003 r. Narodowy Bank Polski i Stowarzyszenie „Otwar-te Drzwi” ogłosiły konkurs Bank Do-stępny, skierowany zarówno do sektora bankowego, jak i środowisk osób nie-pełnosprawnych i starszych.

Z teorią jest dobrze

Związek Banków Polskich przeprowa-dził wiele konsultacji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością, a wnioski z nich zostały przekazane Zespołowi ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych. W jego skład weszli reprezentanci banków – eksperci ds. obsługi klienta. Przygotowany w ten sposób materiał został przekazany do konsultacji ze-wnętrznych, m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, organiza-cji pozarządowych.

Prowadzone z osobami niepełnosprawnymi konsultacje dotyczące barier, z jakimi zmagają się przy ko-rzystaniu z usług bankowych, za-inspirowały bankowców do przygo-towania w ZBP w 2013 r. Dobrych praktyk obsługi osób z niepełno-sprawnościami przez banki, stano-wiących spójny zbiór wskazówek, jak zwiększyć jakość obsługi bankowej tej grupy klientów. W prace nad przy-gotowaniem tego dokumentu zaanga-żowanych było wielu przedstawicieli środowiska bankowego, a także liczne grono podmiotów reprezentujących osoby niepełnosprawne (m.in. stowarzyszenia i fundacje) oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Komisja Etyki Bankowej.

Propagowanie wiedzy na temat prawidłowej obsługi szczegulnych klientów odbywa się w różny sposób. Tylko w drugiej połowie ubiegłego roku odbyło się kilkadziesiąt szkoleń przygotowanych przez ZBP i wiele innych instytucji. M.in. Międzynaro-dowa Szkoła Bankowości i Finansów zorganizowała cykl szkoleń „Obsługa niepełnosprawnych klientów banku”. W coraz większej liczbie placówek bankowych organizuje się specjalne szkolenia dla pracowników, które mają za zadanie uczulenie ich na potrzeby niepełnosprawnych i wyposażenie w rozmaite narzędzia pomagające we właściwej obsłudze takiej osoby.

Gorzej z praktyką

Niestety, polskie banki wciąż są delikatnie mówiąc – mało przyjazne dla niepełnosprawnych. Nie traktują ich jak ważnej grupy klientów. Czasami można odnieść wrażenie, że pewne wprowadzane udogodnienia nie do końca ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI