bank.2013.09.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (wrzesień 2013)

  • Płatności mobilne. Porozumienie polskich banków w sprawie wspólnej platformy do płatności mobilnych to konieczność i przyszłość dla globalnego sektora bankowego, to realne ucieleśnienie "banku 3.0".
  • Unijne przewalutowanie franka.

BANK 2013/09

BANK 2013/09

Rynek finansowy: Kronika – wrzesień 2013

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Opublikowany przez Komisję Europejską projekt regulacji opłaty interchange na poziomie Unii Europejskiej negatywnie wpłynie na rynek usług płatniczych w Polsce i wzmocni obrót gotówkowy. Spowoduje także przerzucenie kosztów obrotu bezgotówkowego na konsumentów. Projekt regulacji proponuje wprowadzenie w perspektywie dwóch lat maksymalnej wysokości stawek wielostronnej opłaty interchange – na poziomie 0,2 proc. dla kart debetowych oraz 0,3 proc. dla kart kredytowych. W opinii ZBP nałożenie tak restrykcyjnych limitów doprowadzi do drastycznego spadku rentowności działających wydawców kart płatniczych w całej UE, co wymusi wzrost kosztów dla klientów oraz może zmniejszyć bezpieczeństwo transakcji, w efekcie czego zaprzepaszczone zostaną wieloletnie próby budowania społeczeństwa bezgotówkowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/09

Rynek finansowy: Rozwiązanie w dwóch ruchach

10 lipca Komisja Europejska przedstawiła dwa istotne dokumenty, czyli projekt dyrektywy dotyczącej jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków na potrzeby unii bankowej oraz znowelizowane zasady pomocy publicznej dla banków w krajach UE. O ile projekt dyrektywy został określony przez jej krytyków j ako strzał startowy do długiej debaty, to zupełnie innej natury jest sama nowelizacja. Po pierwsze ona już obowiązuje od 1 sierpnia br., a po drugie reguluje część istotnych zagadnień, które są powtórzone w projekcie dyrektywy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/09

Bank i Klient: Bankowiec nowej generacji

Zatrudnienie w polskim sektorze bankowym jest najniższe od pięciu lat. Nie oznacza to jednak, że instytucje finansowe nie poszukują nowych pracowników. Poszukują, tylko że z roku na rok zmieniają się wymagania wobec nich, a szczególnie wobec absolwentów szkół wyższych. Czy uczelnie zdają sobie z tego sprawę? Czy wiedzą, czego oczekują pracodawcy od programów nauczania i jakie kwalifikacje liczą się dzisiaj najbardziej?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/09

Prezentacja: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,3 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOKi-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2013/09

Technologie: Pogrywanie w zielone

W bankowości różnica w poborze energii, w okresie wzmożonego użycia infrastruktury teleinformatycznej a okresem czuwania może przekroczyć 50 proc. Podobnie jak w innych dużych firmach pobór mocy przez urządzenia IT jest największy w godz. 8-18. Wieczory, noce, weekendy i święta to okresy mniejszego poboru przez serwery i urządzenia klimatyzacyjne. Nic dziwnego, że banki szukają okazji do zredukowania tych skoków do niższych wartości.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2