bank.2011.06.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (czerwiec 2011)

  • W numerze: Ranking 50 największych banków w Polsce (szukaj na końcu listy artykułów na tej stronie).
  • Temat numeru - Nowe rozwiązania IT dla bankowości: Banki stoja przed zagrozeniem ze strony telkomów. Inwestycje w bankowosc mobilna pomoga w walce z operatorami sieci komórkowych o dostep do najbardziej perspektywicznej grupy klientów. Telkomy w Europie juz oferuja komórki z chipami umozliwiajacymi pobieranie pieniedzy z bankomatu lub płacenie technika zblizeniowa. To nowy rywal dla bankowych kart płatniczych.
  • Bankructwo Grecji i jej fałszywy doradca - Goldman Sachs latami doradzał Atenom, jak ukrywac dane przez tajne zmiany parytetów stóp wymiany swapów, aby poprawic wartosc greckiego długu. W raportach do UE wpisywano potencjalne wpływy, co obnizyło wysokosc długu o 0,5 proc. PKB.
  • Kryzys walutowy Białorusi uderzy w rezym Łukaszenki - W maju 2011 r. wartosc amerykanskiego dolara do białoruskiego rubla wzrosła z 4500 do ponad 10 000. Agencja Standard & Poor’s szacuje tylko na 30-50 proc. mozliwosc zwrotu przez Minsk długu bankom komercyjnym, które kupiły jego obligacje.

 

BANK 2011/06

BANK 2011/06

Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Prezentacja – Innowacyjne podejście do klienta w wykonaniu firmy NCR: Jak za pomocą IT budować przewagę rynkową

dodatek.50.bankow.2011.foto.096.a.200xPomysły biznesowe firmy NCR na najbliższe lata są ściśle związane ze specyfiką segmentu rynku, na którym firma działa. NCR jest od lat wiodącym dostawcą bankomatów oraz innych urządzeń samoobsługowych np. wpłatomatów, stale umacniając swoją pozycję poprzez proponowanie klientom zupełnie nowych rozwiązań.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/06

Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Analiza – podrankingi: Ranking kont bankowych

W tegorocznej edycji do ankiety rozsyłanej do uczestników rankingu 50 największych banków dodaliśmy pytania dotyczące prowadzonych przez uczestników kont dla osób fizycznych oraz opłat z nimi związanych. Na podstawie uzyskanych danych przygotowaliśmy ranking kont dla osób prywatnych oraz spojrzenie na konta z perspektywy dochodów banku. Nie pokazywaliśmy kont niemających co najmniej 100 użytkowników, a także kont typowo oszczędnościowych lub ni

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/06

Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Prezentacja – HP – długofalowa współpraca z klientem

dodatek.50.bankow.2011.foto.085.a.250xNowoczesna infrastruktura informatyczna pozwala zwiększyć wydajność procesów w banku i tym samym skuteczność działań operacyjnych związanych z obsługą klienta. Dobry system informatyczny powinien być łatwy w budowie, skalowalny i pewny w działaniu. Ma wspierać, a nie ograniczać wizję biznesową banku. Wieloletnie doświadczenie firmy Hewlett-Packard dobrze się tu sprawdza.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/06

Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Prezentacja – UCITS IV: nowe regulacje dla sektora funduszy inwestycyjnych

W najbliższym czasie polski sektor funduszy inwestycyjnych czekają duże zmiany, dotyczące funduszy i towarzystw, które nimi zarządzają, a także inwestorów. Wprowadza je dyrektywa Parlamentu Europejskiego, tzw. UCITS IV, kolejna po Bazylei II i MiFID inicjatywa regulacyjna ukierunkowana na standaryzację procesów zarządzania ryzykiem w europejskich instytucjach finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/06

Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Wywiady i opinie – Remigiusz Stanek: Rola działów compilance w rozwoju strategii produktowej banków

dodatek.50.bankow.2011.foto.058.a.100xNie każdy bank ze względu na swoją wielkość posiada wydzielony dział compliance, ale każdy bank posiada pracowników, którzy odpowiadają za zgodność wewnętrznych procedur bankowych z obowiązującym prawem. Procedury te z kolei determinują kształt dokumentacji zewnętrznej banku, która zawarta z klientem może w trakcie trwania stosunku umownego zostać poddana weryfikacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/06

Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Prezentacja – Stalking. Jak teraz windykować?

6 czerwca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U.2011.72.381). Mocą tej ustawy do Kodeksu karnego został dodany nowy przepis – art. 190a. Zgodnie z jego § 1: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/06

Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Wywiady i opinie – Eugeniusz Gostomski: Opłacalne poręczenia

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają trudniejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania niż duże firmy. Znakomita większość MŚP nie ma możliwości pozyskiwania środków z rynku pieniężnego czy kapitałowego w drodze emisji papierów wartościowych. W tej sytuacji głównymi formami finansowania zewnętrznego drobnego biznesu są kredyty bankowe i zobowiązania wobec dostawców.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/06

Ranking 50 największych banków w Polsce 2011: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

Kolejny ranking największych banków „Miesięcznika Finansowego BANK” obejmuje wyniki 50 podmiotów, które przekazały nam dane za 2010 r. Po przerwie powróciliśmy do prezentacji na naszej liście wyników większych banków spółdzielczych. Banki, które przysłały tylko ankietę bez danych finansowych, nie zostały zaprezentowane w rankingu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/06

Redaktor Naczelny MF BANK: czerwiec 2011: Powrót do drachmy?

wielusnki.stanislaw.01.b.100xGdy rok temu niemieccy ekonomiści postulowali, aby Grecja wyszła z Eurolandu i wróciła do swojej narodowej waluty, w całej Europie grzmiały głosy oburzenia. Zarzucano Berlinowi egoizm i brak unijnego solidaryzmu. Speszeni Niemcy kolejny raz wykupili obligacje Aten oraz dorzucili kolejne miliardy euro dla ratowania Greków. Skończyło się tak jak zawsze: wpompowane unijne pieniądze niczego nie zmieniły.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/06

Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2011

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w kwietniu o 0,5 proc. w porównaniu do marca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. W marcu inflacja roczna wyniosła 4,3 proc. r./r. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki cen żywności (o 0,9 proc.) oraz towarów i usług związanych z transportem (o 1,7 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,20 pkt proc. i 0,15 pkt proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2